<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=641204&amp;fmt=gif">

Muistilista ymmärrettävyyteen

Muistilista tekstin ymmärrettävyyden parantamiseen

Millaisia sanoja sinä valitset?

Adjektiivit välittävät tunnetta, substantiivit faktoja ja verbit toimintaa. Yritysteksteissä on tyypillisesti 2–3 kertaa enemmän substantiiveja kuin verbeja tai adjektiiveja. Lisäämällä adjektiivien määrää tekstistä tulee vaikuttavampi, lisäämällä verbien määrää, tekstistä välittyy tekeminen.

 

Jätä yhteystietosi ja lataa opas!

Lataa opas