Skip to content

Digimarkkinointi

Digimarkkinointi - mitä se on ja mitä sillä saa aikaan?

Oletko koskaan verkkoa selatessasi pysähtynyt ajattelemaan kaikkia niitä keinoja, joilla sinuun vaikutetaan ja joilla sinua yritetään tavoittaa? Tämä voi tapahtua selatessasi valitsemaasi sosiaalista mediaa, lukiessasi uutisia ja tehdessäsi hakuja. Digitaalinen markkinointi tulee suoraan omaan syötteeseesi ja tavoittaa sinut myös sähköpostilla.

Digimarkkinointi on siis paljon muutakin kuin vain Facebookiin tai Googleen tehty mainos. Vaikka nuo ovatkin eittämättä ne käytetyimmät kanavat, on digitaalinen vaikuttaminen ja markkinointi hyvin monipuolista. Parhaat tulokset syntyvätkin usein aidosti monikanavaisista ratkaisuista, jotka pyrkivät tavoittamaan kohdeyleisönsä oikealla hetkellä ja vastaamaan oikeaan tarpeeseen.

46%

Onko sinulla varaa menettää 46 % hakutuloksien klikkauksista?

Mainokset vievät merkittävän osan hakutulossivun tilasta ja kolme ylintä mainospaikkaa saavat jopa 46 % kaikista klikkauksista. 

Hakusanamainonta ei tule välttämättä ensimmäisenä mieleen, kun mietit inbound-markkinointia. Vaikka inbound keskittyy vahvasti asiakkaiden houkuttelemiseen orgaanisesti, sopii myös avainsanamainonta tähän yhtälöön. Se ei keskeytä kuten markkinointi ennen, vaan tarjoaa asiakkaalle ratkaisun silloin, kun hän sitä etsii. 

Digimarkkinointi osana asiakaspolkua

Digimarkkinointi toimii parhaiten silloin, kun se on aidosti nivottu osaksi yrityksen strategiaa ja sen rooli ostoputkessa ymmärretään. Harvan yrityksen tunnettuus on niin laaja kuin talon sisällä ehkä haluttaisiin uskoa. Yhtä harvinaista on ymmärrys siitä, miten asiakaskunta toimii tässä muuttuneessa maailmantilanteessa. Joka tapauksessa tärkeintä on pystyä ymmärtämään se kolo, joka halutaan digimarkkinoinnilla täyttää.

 

Avidly_people_FIN-HKI_26

 

Victoria-meeting-1

 

Kaikki haluavat liidejä ja ostotapahtumia

Jokainen yritys tarvitsee liidejä ja verkkokaupat tarvitsevat ostavia asiakkaita. Nämä ovat tavoitteina selkeitä. Se, mikä on kuitenkin usein epäselvää on se, että miten markkinointitoimenpiteet voidaan valjastaa palvelemaan näitä päämääriä.

On tärkeä ymmärtää se vaihe ostoputkea, jossa markkinointitoimenpiteitä tehdään ja sitä kautta myös rakentaa digimarkkinoinnin maalit ja odotukset ostoputken vaiheen mukaan.

Digitaalinen markkinointi toimii parhaiten osana ostoputkea. Digimarkkinoinnin avulla voit alkaa eriyttää asiakkaidesi intressejä ja tätä kautta ohjaamaan heitä kohti heille relevantteja tuotteita tai palveluita. Näin muotoiltuna ja ymmärrettynä digimarkkinointi auttaa ruokkimaan uusasiakashankintaa ja pystyy parhaalla mahdollisella tavalla auttamaan yritystäsi menestymään.

 

Mikä kanava tai vaikuttamistapa tulisi valita?

Tietyt digitaalisen vaikuttamisen keinot ovat koko lailla yleispäteviä ja siten sellaisia, että jokaisen yrityksen tulisi panostaa niihin. Kaikilla yrityksillä on olemassa liiketoiminnalle keskeisiä tuotteita ja palveluita, joilla sen tulisi löytyä. Näin ollen hakukoneoptimointi valituille palveluille käy järkeen. Samanaikaisesti - ja koska hakukoneoptimointi vie aikaa - näitä hyvin optimoituja sivuja voi ja kannattaakin käyttää maksetun avainsanamainonnan laskeutumissivuina. Perinteistä avainsanamainontaa tehdään pääasiassa Google Adsin kautta ja joillekin yrityksille on perusteltua myös tutustua Microsoft Adsiin - eli Bingiin.

Näiden selkeiden toimenpiteiden jälkeen valinta onkin haasteellisempaa. Monille, varsinkin kuluttajia tavoitteleville yrityksille tutut sosiaalisen median kanavat ovat varma valinta. Facebookissa ja Instagramissa on hyvä tuoda yrityksen ilmettä esille ja mainostaa kuluttajille mm. Heidän selailutottumuksiin perustuvalla kohdennuksella. Sosiaalisessa mediassa mainostaessa on kuitenkin hyvä olla tietoinen siitä, että valtaosa käyttäjistä selaa sitä mobiililaitteilla. Tämä tarkoittaa sitä, että mainonnan tulee olla suunniteltua juuri näille laitteille sopivaksi.

Oli valittu kanava mikä tahansa, kannattaa valinta tehdä perustellusti. Jokaisella yrityksellä tulisi olla “digitaalinen kivijalka”, jonka ympärille digitaalinen vaikuttaminen rakennetaan ja joka perustuu yrityksen tärkeimpiin maaleihin. Tämän jälkeen kanavan valinta perustuu hyvään strategiaan ja rohkeuteen myös kokeilla uutta. Paikalleen ei kannata jäädä, sillä digitaalinen markkinointi kehittyy jatkuvasti ja onnistumisia voi löytää yllättäviltäkin tuntuvista kanavista.

 

Showing-something-by-computer

 

Digitaalinen markkinointi palveluna

Saatoit tälle sivulle saapuessasi ajatella, että digitaaalinen markkinointi on yksittäisiä kampanjoita, joilla on selkeä alku ja loppu. Etkä edes ollut näin ajatellessasi väärässä: Kampanjaluontoinen mainonta on hyvin keskeisessä roolissa kun puhutaan digimarkkinoinnista. Se voi kuitenkin olla paljon enemmänkin.

Digitaalinen markkinointi toimii parhaiten silloin, kun se on nivottu osaksi yrityksen strategiaa ja liiketoimintaa, tarkoittaa se käytännössä pitkäjänteistä ja päämäärätietoista tekemistä maalien saavuttamiseksi. Koska digimarkkinointi on vaiheittaista ja datan pohjalta tehtävää, ei sitä voi aina ajatella projektina tai yksittäisenä kampanjana. Parhaat tulokset syntyvät silloin, kun pääsemme yhdessä suunnittelemaan digitaalisen markkinoinnin kampanjat yhdessä asiakkaamme kanssa, aidosti ymmärtäen heidän tarpeensa.


Osa käyttämistämme digimarkkinoinnin kanavista

Google Ads
Microsoft Ads
Facebook Ads
Twitter Ads
LinkedIn Ads
download (6)

ASIAKKAALTA

"Olemme tehneet jo vuosia datalähtöistä digimarkkinointia Avidlyn kanssa ja yhteistyö on ollut tuloksellista ja laadukasta. Olemme monin tavoin edelläkävijöitä digimarkkinoinnissa ja saamme Avidlylta ensiluokkaista palvelua mm. Google Premier Partneruuden johdosta."

Saara Rimpiläinen, markkinointipäällikkä, SAKA

Aloitettaisiinko yhdessä uusi seikkailu?

Ota yhteyttä

Jätä tarjouspyyntö