<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=641204&amp;fmt=gif">

Avainluvut

liikevaihtomyyntikatehenkilostoliikevoittotulos

LUVUT: 2013-2014 FAS, 2015-2017 IFRS
* sisältää 0,12 euroa laskennallista verosaamista