<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=641204&amp;fmt=gif">

Avidly sijoituskohteena

Moderni markkinoinnin palvelutoimisto kasvu-uralla

Avidly on vahvasti tulevaisuuteen suuntaava markkinoinnin palvelutoimisto, jonka missio on viedä asiakkaitaan eteenpäin. Toimimme modernin markkinoinnin ja myynnin rajapinnassa ja autamme markkinoinnin muuttuvassa kentässä navigoivia asiakkaitamme kohti kasvua. Luomme asiakkaillemme arvoa yhdistämällä luovan brändinrakennuksen kumppanuuteen, joka rakentaa muutosta, edistystä ja kasvua. Joka päivä, päivä päivältä.

Miksi sijoittaa meihin? Viime vuosina olemme sekä kasvaneet että parantaneet kannattavuuttamme. Suunnitelmissamme on kasvaa edelleen, kahdella kärjellä: markkinointi palveluna ja markkinoinnin automaatio.

Jo 40 % myyntikatteestamme vuonna 2017 tuli jatkuvista palveluista ja markkinointi palveluna -liiketoiminnastamme, joka on uudenlainen tapa tarjota markkinointia. Tällä tulevaisuuden toimintamallilla näemme vahvat kasvumahdollisuudet. Kattava osaamisemme luo erinomaiset edellytykset jatkuvan palvelun tarjoamiselle: Palveluvalikoimamme käsittää koko markkinoinnin kirjon aina tutkimuksesta strategiaan, tuotantoon ja monitahoiseen tulosten analysointiin. Laajaa osaamistamme täydennämme ketterillä menetelmillä - tämä tekee meistä asiakkaillemme halutun kumppanin.

Olemme Pohjoismaiden johtava markkinoinnin automaatioyritys ja yksi koko maailman kärkitoimistoja tällä alueella. HubSpot on johtava kasvun ja markkinoinninautomaation alusta keskisuurille yrityksille. HubSpot-alustaan perustuvan inbound-liiketoiminnan kasvattaminen tarjoaa meille kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia. Lähivuosina tähtäämmekin kirkkaaksi ykköseksi HubSpot-ekosysteemissä.

Strategia, taloudelliset tavoitteet ja osingonmaksupolitiikka (julkistettu 5.5.2015)

Strategiamme neljä keskeistä osa-aluetta:

  1. Orgaaninen kasvu kaikissa markkinaolosuhteissa markkinoiden aktiivisimmalla myyntiorganisaatiolla
  2. Markkinointiviestintäpalveluiden ostamisen ja tuottamisen muutos ulkoistus- ja jatkuvien palveluiden liiketoiminnan voimakkaalla kasvattamisella
  3. Suomalaisten keskisuurten ja suurten yritysten palveleminen kaikkialla Suomessa
  4. Kattavan palvelutarjooman edelleen leventäminen orgaanisesti sekä yritysostoin, ja pirstaleisen toimialan konsolidointi palvelutarjoaman syventämiseksi yritysostoin.

Taloudelliset tavoitteet

Taloudellinen tavoite Määritelty 5.5.2015 Toteutunut 2017
Orgaaninen kasvu > 10 % 13 %
Kokonaiskasvu 20 - 30 % 21 %
Omavaraisuusaste > 20 % 28 %

Osinkopolitiikka

Yhtiön pitkän aikavälin tavoite on jakaa osinkoa puolet yhtiön tilikauden nettotuloksesta, mikäli yhtiön voittovarat ja taloudellinen tilanne sen mahdollistavat.

 

Avainluvut

liikevaihtomyyntikatehenkilostoliikevoittotulos

LUVUT: 2013-2014 FAS, 2015-2017 IFRS
* sisältää 0,12 euroa laskennallista verosaamista