Events

#Tomorrowbono

Tutustu #Tomorrowbono kampanjan ehdotuksiin

shutterstock_1081029959

Kampanja keräsi paljon erilaisia ehdotuksia

Saimme #Tomorrowbono -kampanjamme useita kymmeniä loistavia ehdotuksia, joista jokainen ansaitsisi tulla huomioiduksi. Monissa niissä on jo selkeitä suunnitelmia, yhteistyötahoja ja -kumppaneita.

Me pystyimme valitsemaan vain yhden, ilmastonmuutoksen hillitsemisen. Siksi käännymme verkostomme puoleen: Olisitko sinä ja yrityksesi valmis ottamaan kopin jostakin näistä ehdotuksesta ja tekemään työtä sen eteen? Siis paremman huomisen? Valitse sinun sydäntäsi lähellä oleva teema ja laita meille viestiä niin kerromme lisää.

Kampanjan ehdotuksia

Venner.fi

Yhteiskuntamme hyvinvoinnin polarisaatio on yksi suurimmista haasteista myös vuonna 2019. Hyvinvoinnin tulisi jakautua tasasemmin, ja ihan jokaisella meistä tulisi olla mahdollisuus syödä ja voida hyvin - sillä ravitseva ruoka kuuluu kaikille. Venner toimii tämän eteen.

Vaelluskala.net

Suomen vesistöjen tila on häpeällisen huono metsä- ja suo-ojitusten sekä voimalaitospatojen vuoksi. Vaelluskalojen lisääntymismahdollisuudet ovat lähestulkoon tuhottu suuressa osissa Suomea, mutta niiden pelastaminen ja palauttaminen on mahdollista pitkäjänteisellä työllä.

Nuorten syrjäytyminen

Elämään kuuluvien tärkeiden nivelvaiheiden, kuten oman kodin perustamiseen, opintojen loppuunsaattamiseen tai työpaikan hakemiseen nuori tarvitsee rinnalleen luotettavan aikuisen, jolla on elämänkokemusta.

Kauneus-alan alv alemmaksi

Mahdollistaa suuremman ihmismäärän ostaa hyvinvointia parantavia palveluita. Sillä on kansanterveyttä edistävä vaikutus, sekä pienyrittäjiä työllistävä vaikutus. Nykyinen korkea ja eriarvoistava alv-käytäntö haittaa kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Esimerkiksi koulutetun personal trainerin tai jalkahoitajan palvelut, jotka parantavat fyysistä hyvinvointia, tai kosmetologin palvelut parantamassa henkistä hyvinvointia ja itsetuntoa, ovat korkean arvonlisäveron vuoksi monelle kuluttajalle liian kalliita.

Avohakkuiden lopettaminen

Metsät ovat Suomen arvokkain kansallisomaisuus ja suomalaiset rakastavat metsiä. Nykyisen maantavan mukaan metsiä "hoidetaan" pääsääntöisesti avohakkuilla ja vastaavilla tavoilla (1% metsistä vuodessa) ja tilalle syntyy pusikkoa ja puupeltoa.

Irti Huumeista ry

Asenteet huumekokeiluihin ja käyttöön ovat lieventyneet. Kansainväliset huumeiden dekriminalisoiti ratkaisut heijastuvat Suomeen. Yhä nuoremmat aloittaa käyttämisen, jopa alle 10 -vuotiaat. Aihe on ajankohtainen ja huumeista kirjoitetaan päivittäin. Ongelma heijastuu yhä useampiin perheisiin.

Pelastakaa lapset

Varattomien lasten ja nuorten harrastusten tukemista pitäisi lisätä. Kenenkään suomalaisen lapsen ei pitäisi jäädä ilman harrastusmahdollisuutta taloudellisten seikkojen takia.

Syntyvyys nousuun

Syntyvyyden kasvu on aivan välttämätön Suomen tulevaisuudelle eikä sitä voi jättää yksin maahanmuuton varaan

Julkisten hankintojen kilpailutus

Esimerkit vanhusten-, lasten-, vammaisten - ja muiden kuntien ulkoistamien palvelujen surkeasta laadusta osoittaa, että palvelujen kilpailutuksessa lähinnä vain hinta ratkaisee.

Markkinointi-ymmärryksen lisääminen

Suomi on innvaatioiden luvattu maa. Markkinointiosaajiakin löytyy. Päättävässä asemassa olevien kaupallisten johtajien ja toimitusjohtajien sekä myyntijohtajien markkinointiosaaminen on aivan lapsen kengissä.

Julkisten hankintojen kilpailutus

Vanhusten-, lasten-, vammaisten - ja muiden kuntien ulkoistamien palvelujen surkeasta laadusta osoittaa, että palvelujen kilpailutuksessa lähinnä vain hinta ratkaisee. Voisiko Avidly koota järjestöjen, palvelufirmojen ja julkishallinnon edustajia yhdessä pohtimaan, millaisia tai mitä olisivat inhmillisten palvelujen vertailukelpoiset ja oikeudenmukaiset laatukriteerit?

Tukenasi.fi - Turun Kaupunki-lähetys ry

Tukenasi.fi - Turun Kaupunkilähetys ry:ssä tuemme vapaaehtoistemme kanssa yhteistyössä vuosittain 150 nuorta (16-29 v.) itsenäiseen asumiseen sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksiin liittyen Turun seudulla. Toimintamme on täysin maksutonta nuorille ja vapaaehtoisillemme tarjoamme monipuoliset koulutus-, tuki- ja virkistysmahdollisuudet.

Partiolaiset: Hyvä johtajuus keskustelunaiheeksi

Likipitäen kaikki yhteiskunnalliset ongelmat ovat ratkaistavissa hyvällä johtajuudella - ja sitä meiltä uupuu. Haluamme aloittaa puhumisen hyvästä johtajuudesta ja olla herättelemässä ajatuksia hyvän johtajuuden merkityksestä osana yhteiskunnallisten muutosten aaltoja. Meillä on tarjota toimintaa ja tekoja, joilla voimme herätellä tätä keskustelua ja aitoja askelia, joilla voimme yhdessä muuttaa maailmaa. Positiivisella ratkaisukeskeisellä tavalla ja luomalla edellytyksiä parempaan johtajuuteen ja myös oman elämän hallintaan, olemme rakentamassa parempaa maailmaa nuorillemme ja lapsillemme.

Talousvaikeuksissa olevat lapsiperheet

Erityisesti talousvaikeuksissa olevien lapsiperheiden tilanteen parantaminen olisi tärkeää, toimintamallien pohdinta ja projektin näyttävä aloitus. Se vähentäisi ylisukupolvista kuormitusta jo muutenkin pienessä lasten ja nuorten ikäluokassa ja toisi uskoa lapsettomille hankkia vaikka suurperheen.

Vanhustyön keskusliitto

Maamme harmaantuu kiihtyvää tahtia ja nopeimmin Euroopassa. Juuri nyt on oikea aika tarttua ratkaisumallien levittämiseen, sillä vaaleihin ja hallitusohjelmaan on mahdollista vaikuttaa. Vanhusten hoivaan liittyvä ajankohtainen keskustelu ruokkii viestien läpimenoa. Vanhustyön keskusliitto (VTKL) on alalla korkealle arvostettu toimija, jonka asiantuntemusta kuunnellaan.

Vanhustyön laadun parantaminen

Kaikilla Ikääntyneillä ihmisillä tulee olla oikeus arvokkaaseen ja turvalliseen vanhuusaikaan maassamme. Tämä edellyttää muutoksia mm. palvelukuvauksissa, hankintamenettelyissä, valvonnassa sekä palveluntuottajien johtamisessa ja henkilöstössä.

Suomen UNICEF

Haluamme, että suomalaiset yritykset näkevät kansainvälisen järjestötoiminnan tukemisen investointina kestävän kehitykseen. Usein työmme tuloksellisuutta ei tunneta ja valtaosa yrityksistä näkee toimintamme hyväntekeväisyytenä. Maailman vaikutusvaltaisempana lapsijärjestönä haluamme muuttaa toimialamme markkinaa Suomessa ja saada yritykset mukaan investoimaan toimintaamme. Haluamme kasvattaa yhteistyön markkina-arvoa siten, että siitä hyötyisivät Suomen UNICEFin lisäksi myös muut alan toimijat, ja varsinkin ja etenkin, maailman lapset.

Yhteiset lapsemme ry

Yhdenvertaisuus ja lasten oikeudet ovat aina ajankohtainen aihe. Suomi on monikulttuurinen maa, mutta arjessa ja yhteiskunnassa laajemminkin kohdataan rasismia. Suomi on yksi Euroopan rasistisimmista maista, ja tästä kärsivät myös lapset ja nuoret. Aikuiset luovat lasten maailman, joten asiaan pitää puuttua. Ehdotamme viestintäyhteistyötä pro bono -hengessä.

Kotitalouksien velkaantuminen

Velkaantuminen aiheuttaa yksilölle merkittävää elämänlaadun heikentymistä, masennusta, jopa itsetuhoisuutta, sekä luonnollisesti kustannuksia koko yhteiskunnan tasolla. Valistamalla kuluttajia terveen talouden pelisäännöistä ja vastuullisesta kuluttamisesta, jokaisella olisi paremmat valmiudet tehdä oikeita valintoja henkilökohtaisen talouden hallitsemiseksi. Velkaantumisen ehkäisemiseen on mahdollista koota laaja joukko vaikuttajia aina kuluttajatuotteiden myyjistä finanssilaitoksiin, perintäyhtiöihin, järjestöihin ja viranomaisiin.

Kriisitietoisuuden vähentäminen

Tulisi vähentää pelkoa; ”kriisitietoisuutta” on pidetty yllä niin että ihmiset väsyvät sen alla; suoritustaso eikä elämänlaatu puhumattakaan ilosta parane pelolla. Etenkin nuoret imevät tämän pelottelun itseensä ja miettivät kannattaako edes yrittää, jos edessä on maailman tuho tai ainakaan töitä ei ole, ja syrjäytyminen vahvistuu.

Nuorten syrjäytyminen

Olisi tärkeää lisätä syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten matalan kynnyksen keskusteluapua  ja helpottaa avun saamista. Nuorten syrjäytyminen on Suomessa vakava ongelma ja syrjäytyneiden nuorten tarinat ovat surullista kuultavaa. Matalan kynnyksen keskusteluavun saaminen entistä helpommaksi ennen kuin tilanne on jo luisunut epätoivoksi.

Masennukseen liittyvän stigman poistaminen

Vuonna 2019 pitää eliminoida masennukseen, uupumukseen ja mielenterveysongelmiin liittyvää häpeää, pelkoa ja yksinäisyyttä. Meidän pitää kannustaa ihmisiä puhumaan sekä pyytämään ja antamaan apua toisilleen. Meidän tulee lisätä välittämisen ja myötätunnon kulttuuria ja sinnikkäällä avoimuudella poistaa masennukseen ym. mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa.

Ikääntyvien yksinäisyyden vähentäminen

Koska jokainen meistä on vielä jonain päivänä elämänsä loppusuoralla tarvitsemassa tukea – avuton, yksinäinen olo ja tuen puute lisää turhaa surua ja kärsimystä. Eri ikäluokkien kohtaamiseen ei vieläkään ole tarpeeksi tapoja, varsinkin kun tukea on (jos sitä on) tarjolla lähinnä verkossa, mikä on osalle vanhemmasta väestöstä isokin kynnys.

Allianssimalli käyttöön

Kunnallisissa ja valtiollisissa rakennus- ja muissakin isommissa projekteissa tulisi ottaa laajemmin mukaan ns. allianssimallia. Siitä tulee kehittää selkeä pohjamalli, jonka kautta sitä olisi helppo soveltaa ympäri maata. Se muuttaisi toimintakulttuureita, säästäisi veronmaksajien rahoja ja projektit onnistuisivat aikataluissa. Vastuullinen yhteistyö lisääntyisi.

Pedofiilien hoito

Ihmisille, joilla on pedofiilinen seksuaalisuus, tulisi tarjota parempaa hoitoa heidän ihmisoikeuksiensa turvaamiseksi, ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi. Pedofiilejä on Suomessa paljon, ja heidän hoitoon hakeutumiselleen on paljon esteitä. Lisäksi aihe on tabu, eikä pedofiileilla ole mahdollisuutta puhua aiheesta edes hoitohenkilökunnan kanssa saadakseen apua, ilman pelkoa. Tätä varten tarvitaan tietoisuuden lisäämistä.

Lihansyönnin vähentäminen

Ruokavaliolla on iso vaikutus ilmastonmuutokseen ja lihansyönti on moraalisesti kyseenalaista eläinten hyvinvoinnin kannalta. Lihansyöntiä tulisi vähentää kollektiivisesti (koulut, päiväkodit, työpaikat) ja yksilötasolla.

Köyhyyden kierteen katkaiseminen kehitysmaissa

Globaalit ongelmat vaikuttavat meihin kaikkiin. Kehitysmaihin suuntautuvalla monipuolisella työllä pystymme ratkomaan samalla kertaa useita maailman kriittisimpiä haasteita, kuten köyhyyttä, väestönkasvua, ilmastonmuutosta, ihmisoikeuksia ja kaupungistumista. Olisi tärkeää katkaista köyhyyden kierre kehitysmaissa ja pelastaa kaikkein haavoittuvaisimmat lapset maailman vaikeimmista olosuhteista.

Työelämä perheystävälliseksi

Työn ja perheen vastakkainasettelua on purettava paitsi lainsäädännön kautta myös pureutumalla asenteisiin. Suomessa syntyvyys on jo usean vuoden ajan ollut ennätyksellisen alhainen ja yhteiskunnassa peräänkuulutetaan erilaisia tapoja, joilla kannustaa nuoria aikuisia perustamaan perheitä. Asenneilmapiiri lapsiperheitä, vanhemmuutta ja perhe-elämää kohtaan on usein kielteinen. Negatiivinen perhepuhe vaikuttaa niin yhteiskunnan ilmapiiriin, politiikkaan, työelämään kuin syntyvyyteenkin. Yhteiskuntamme on jakautunut voimakkaasti eri lohkoihin. Työ- ja perhe-elämä nähdään erillisinä saarekkeina, jotka kuluttavat voimavaroja toisiltaan.

Somen haittavaikutukset

Ihmisten ja etenkin nuorten tulisi tiedostaa paremmin somen vaarat/haittavaikutukset. Tällä hetkellä ei vielä tiedosteta, että mihin kaikkeen somen lisääntyvä käyttö tulee vaikuttamaan. Some tuottaa nuorille (yläkoulu/lukio) monenlaista tuskaa. Kouluihin olisi hyvä saada muuta positiivista toimintaa. Luokkia/ryhmiä voisi haastaa somepaastoon tms. Myös neuvoloissa on huomattu, että some vaikuttaa äiti-vauva -vuorovaikutukseen ja haittaa kiintymyssuhteen muodostumista. Osa äideistä tuijottaa mieluummin kännykkää kuin luo suhdetta vauvaan.

Risto Etelamaki

Kysy lisää:

Risto Etelämäki,

Risto.etelamaki@avidlyagency.com