Case Cargotec

Cargotecin raportointikokonaisuutta selkeytettiin

Lähtökohta

Neljättä kertaa Avidlyn toteuttamalta Cargotecin raportointikokonaisuudelta toivottiin ilmavuutta ja selkeyttä. Osa sisällöstä oli päätetty siirtää verkkoon, jonne raportin tuli ohjata lukijoita.

Mitä teimme? 

Cargotec

Avidly suunnitteli julkaisun visuaalisen ja sisällöllisen konseptin, joka säilytti parhaat puolet aiemmista julkaisuista, mutta oli ilmeeltään kevyempi ja helppolukuisempi. Sisältöä karsimalla ja uudelleen järjestelemällä luotiin lukijalle selkeämpi kokonaisuus, joka nopeasti tarjoaa avaintiedot yhtiöstä. 

Osana raportointiprojektia Avidly suunnitteli ja toteutti Cargotecille monikäyttöiset infograafit uudesta strategiasta sekä yhtiön arvonluontimallista. Infografiikan tyyliä käytettiin läpi raportin esimerkiksi kestävän kehityksen ja strategisten tavoitteiden toteutumisen kuvauksessa.

Tiiviisti Cargotecin esittelevää vuosikatsausta käytetään myös esitteenä. Julkaisuun valittiin tähän tarkoitukseen sopiva, neliömäinen muoto. Taloudellinen katsaus käännettiin ruudulle sopivaan vaakamuotoon. Näiden kahden painetun osan lisäksi Avidly tuotti verkkoon pdf-muotoiset raportit hallinnoinnista, palkitsemisesta ja vastuullisuudesta (GRI).

Viiden osan raportointikokonaisuus koottiin yhteen Cargotec-verkkosivuilla ja esiteltiin painettujen osioiden sisäkansissa. 

ProComin (Viestinnän ammattilaiset ry:n) arvion mukaan vuoden 2018 raportointikokonaisuus oli erittäin onnistunut ja myös asiakas oli samaa mieltä Procomin arviosta: “Cargotecin kertomus on ammattimaisesti suunniteltu ja taitettu. Se näyttää Cargoteciltä ja vahvistaa Cargotecin brändiä. Kertomus on yleiseltä visuaaliselta ilmeeltään selkeä ja raikas, ja monet vaikeat asiat on osattu esittää taitavasti muutenkin kuin leipäteksteinä. Hienoa työtä tänäkin vuonna Cargotec”, Procomin arviossa sanotaan. 

Viiden osan raportointikokonaisuus koottiin yhteen Cargotec-verkkosivuilla ja esiteltiin painettujen osioiden sisäkansissa. 

ProComin (Viestinnän ammattilaiset ry:n) arvion mukaan vuoden 2018 raportointikokonaisuus oli erittäin onnistunut ja myös asiakas oli samaa mieltä Procomin arviosta:

Cargotecin kertomus on ammattimaisesti suunniteltu ja taitettu. Se näyttää Cargoteciltä ja vahvistaa Cargotecin brändiä. Kertomus on yleiseltä visuaaliselta ilmeeltään selkeä ja raikas, ja monet vaikeat asiat on osattu esittää taitavasti muutenkin kuin leipäteksteinä. Hienoa työtä tänäkin vuonna Cargotec,

Procomin arviossa sanotaan. 

TULOKSIA

ProComin toimivaksi arvioima julkaisukokonaisuus on saumaton osa Cargotecin yritysviestintää. Monikäyttöiset infograafit uudesta strategiasta ja arvonluonnista tukevat Cargotecin tarinaa eri yhteyksissä. 

cargotec strategia
-Neljässä vuodessa Avidlyn ja Cargotecin yhteistyö on hioutunut niin, että töissä, prosessissa ja asioiden hoitamisessa ei ollut ylimääräisiä yllätyksiä. Vuosiraportoinnin yhteydessä tuskin voi käyttää ilmaisuja vaivattomasta etenemisestä, mutta kun tekijät luottavat toisiinsa ja osaavat työnsä, niin projektissa selvitään ilman ylimääräistä stressiä ja ajanhukkaa, sanoo projektipäällikkö Harri Paavola Avidlystä.
cargotec

4

vuotta yhteistyötä, joka sujuu koko ajan tehokkaammin

Projektissa käytetyt taikavoimat

Anna Tuominen

Lisätietoja antaa

Anna Tuominen
IR-Director
anna.tuominen@avidlyagency.com