Keva

Brändi on yhteinen asiamme.

Case Keva

Suomen suurin työeläkevakuuttaja Keva halusi terävöittää brändiään ja raikastaa visuaalista ilmettään. Uudistuksen taustalla oli Kevan toimintaympäristön voimakas muutos. Sote- ja aluehallintouudistus muuttavat asiakkuuksia, digitaalisia palveluita ja asiakaslähtöisyyttä kehitettiin organisaatiossa voimakkaasti. Keva halusi panostaa aiempaa voimakkaammin siihen, minkälaisen mielikuvan Keva antaa sidosryhmilleen.

IMG_1361

Keva lehtiö
Vahva brändi on kilpailutilanteessa onnistumisen kannalta entistä tärkeämpi

Timo Kietäväinen, Toimitusjohtaja, Keva

Yhdessä pohjustaen

Määrittelimme yhdessä asiakkaan kanssa brändin kulmakivet, pääviestit ja brändilupauksen. Kevan ydinviestiksi  muotoutui työskentelyssä ”Uudistuva julkisen alan työeläkeosaaja”. Tällä haluttiin korostaa Kevan erityisasemaa työeläkekentässä sekä sitä, että Keva uudistaa toimintamallejaan aktiivisesti ja on ajassa kiinni. Työskentelyssä kiteytettiin Kevan olemassaolon arvolupaus, identiteetti, tarina ja brändihierarkia.

Työn pohjalta loimme Kevan uuden visuaalisen ilmeen. Kevan tunnus koostuu vahvasti muotoillusta tekstilogosta. Kirjaimet ovat ikään kuin liikkeessä, kuvaten aktiivista asiantuntijuutta. Logon värit, tumma ja vaalea sininen, viestivät Kevan luotettavuutta, vastuullisuutta ja vakautta. E-kirjaimen viivojen pinoutuva muoto kuvaa kasvua ja kehittymistä, nousua kohti tulevaisuutta.

keva tausta

Ja mitä muuta

Yhteisöilmeen muihin elementteihin kuuluvat mm. ikoni- ja kuvitusmaailmat sekä kuvalinja, joka kuvaa julkisen sektorin eri ammattikuntien asiantuntijoiden vuorovaikutustilanteita suomalaisessa arjessa. Myös Keva-kodit ja Keva-toimitilat -toimintojen ilmeet yhtenäistettiin Kevan ilmeen mukaiseksi. Uusi ilme näkyy kaikessa Kevan visuaalisessa viestinnässä aina digitaalisista ratkaisuista Unioninkadun toimitilojen sisustukseen.

Brändin elementit valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Kevan johdon ja kevalaisten kanssa. Niiden jalkautus oli laaja prosessi, jota tukemaan valmisteltiin kattava brändikäsikirja, sitä tukeva työkirja sekä joukko esimieskoulutuksia, workshopeja ja materiaaleja, joilla varmistettiin brändi-identiteetin ja lupauksen jalkautuminen ruohonjuuritasolle. Kevan identiteettiä ja tyyliä avattiin konkreettisin esimerkein, jotka helpottavat tulkintaa arjessa.

Vahva brändi auttaa tavoitteiden saavuttamisessa, suojaa riskeiltä ja helpottaa toimintaamme

Timo Kietäväinen, Toimitusjohtaja, Keva

Brändityökirja Keva

Läppäri keva

Brändityön ja ilmeuudistuksen myötä Kevan ja Avidlyn yhteistyö on laajentunut kattavaksi, jatkuvaksi strategiseksi kumppanuudeksi lukuisilla markkinoinnin ja viestinnän osa-alueilla.

- Kevan identiteetin suunnittelu ja jalkautus on ollut mielenkiintoinen ja kokonaisvaltainen prosessi, sillä Kevalla on merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin turvaajana. Työmme tulosten on määrä kommunikoida Kevan uutta strategiaa ja uudistuvaa toimintaa, kertovat Avidlyn Petteri Meriluoma, Risto Etelämäki ja Sami Haukioja.

Projektissa käytetyt taikavoimat

projektin taikavoimat
Sami Haukioja

Lisätietoja antaa

Sami Haukioja
sami.haukioja@avidlyagency.com