Mehiläinen

Strateginen kumppanuus

Strateginen kumppanuus vahvistaa brändiä

Projektikohtaisesta tekemisestä jatkuvan palvelun malliin

Mehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen terveys- ja sosiaalipalveluiden tuottaja Suomessa. Yhtiö on ollut Avidlyn (ent. Zeeland Family) strateginen kumppani jo useiden vuosien ajan. Markkinointiaan Mehiläinen on uudistanut yhtä ennakkoluulottomasti kuin omaa terveysliiketoimintaansa.

Yhteistyössä on rikottu perinteisiä työskentelymalleja ja siirrytty projektikohtaisesta tekemisestä jatkuvan palvelun malliin. Avidly ja Mehiläinen ovat yhdessä määritelleet yhteistyön kulmakivet, jossa molemmat osapuolet hyötyvät:

  • Ei strategiaa ilman käytäntöä, ei käytäntöä ilman strategiaa
  • Projektityöskentelystä pysyvään kumppanuuteen

  • Parempi yhteinen näkymä markkinoinnin tekemiseen ja resursointiin


"Pitkäjänteinen ja alati eteenpäin menevä yhteistyömme tuo  meille uusia tuoreita näkökulmia, kuitenkin varmistaen strategisen näkökulman kaikessa  markkinoinnissa."


– Ove Uljas, Mehiläinen, johtaja

Avidly ja Mehiläinen strategisia kumppaneita

Ketterä sekä-että -linja

Mehiläinen ei ole halunnut tyytyä joko-tai markkinointiin vaan on valinnut ketterän sekä-että -linjan. Tiiviissä yhteistyössä rakennetaan vahvaa kattobrändiä ja samalla varmistetaan, että segmenttikohtainen päivittäinen liiketoiminta kääntyy välittömäksi myynniksi.

Ove Uljas, Mehiläisen liiketoiminnan kehityksestä, markkinoinnista, viestinnästä ja asiakaspalvelusta vastaava johtaja näkee, että kokonaisvaltainen kumppanuus tuo yhteistyöhön paitsi joustavuutta, mutta myös molemminpuolista strategista ymmärrystä.


"Markkinointi muuttuu ja painopistealueet vaihtelevat liiketoiminnan kehittymisen mukaan. Pitkäjänteinen ja alati eteenpäin menevä yhteistyömme tuo meille uusia tuoreita näkökulmia, kuitenkin varmistaen strategisen näkökulman kaikessa markkinoinnissa.  Kumppanuuden syvenemisen myötä Avidly ymmärtää yhä paremmin sitä kenttää, missä toimimme."

Mehiläisen ja Avidlyn yhteistyössä käytetään markkinoinnin uusimpia ketteriä työkaluja.  Arjessa läpinäkyvyyttä tuovat jaetut työkalut, työskentelytilat sekä säännölliset tapaamiset.

Yhteistyön myötä Mehiläisen vahvaa asiantuntija- ja laatumielikuvaa on vahvistunut ja muuttunut läheisemmäksi. Kattobrändi on vahvistut, kampanjat löytäneet uusia kohderyhmiä puhuttelevia näkökulmia sekä uusia palveluja on lanseerattu markkinoille erinomaisin tuloksin.

Projektissa käytetyt taikavoimat

Tanja Martin
Customer Success Director
tanja.martin@avidlyagency.com
Tanja Martin Avidly