Webinar

Digital strategi

Dette webinaret var live den 17. juni 2020.

Hvordan lager du en digital markedsstrategi for bedriften din? Hvilke forretningsmål har selskapet ditt? Det er essensielt å legge strategi, iverksette tiltak og aktiviteter som skal støtte oppunder forretningsmålene. 

På vårt webinar om digital strategi lærer du hvordan du

  • kartlegger din nåværende situasjon
  • avgjør hvorfor selskapet trenger eller ønsker en endring
  • lager en digital strategi som er knyttet til selskapets forretningsmål
  • vurderer hvilke aktiviteter som er viktige for ditt selskap og i hvilke kanaler selskapet ditt bør være synlig
  • bestemmer hvilke KPIer selskapet ditt må ha for å kunne måle om markedsaktivitetene dere er suksessfulle 
  • optimaliserer din digitale markedsstrategi slik at du når målene du har satt deg

Få tilgang

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.