<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=487414604984400&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Halvparten av bedriftene vi spurte fortalte at de verken rapporterer på KPI-er eller har utarbeidet en digital strategi. Våre eksperter understreker behovet for tallfestede mål og en tydelig retning dersom selskaper ønsker vekst og lønnsom drift.

I et webinar like før sommeren delte våre eksperter sin kunnskap om hvordan norske bedrifter kan utvikle en vellykket digital strategi og rapportere på KPI-er. I webinaret svarte deltakerne på spørsmål og delte av sine erfaringer med strategisk, målrettet og resultatorientert arbeid. Svarene som kom inn ga verdifull innsikt i hvilke verktøy norske bedrifter bruker for å analysere og forbedre sitt digitale arbeid.

Halvparten jobber ikke etter KPI-er

50 % av de spurte forteller at de verken jobber etter eller rapporterer på KPI-er i dag. Seniorstrateg Maja Haavet i Avidly understreker at KPI-er er et viktig verktøy for bedrifter som ønsker å vokse og utvikle seg.

 

– KPI-er bør være knyttet til selskapets overordnede strategi og målsetting. På den måten kan de være med på å styre og måle om arbeidet som gjøres er lønnsomt og bidrar til vekst eller om det er nødvendig å legge om taktikken for å nå virksomhetens overordnede mål. Dette er noe alle selskaper vil tjene på å investere litt tid i, sier hun.

 

I vårt webinar kom det frem at mange opplever det som utfordrende å lande på hvilke KPI-er det er best å måle etter og rapportere på og at dette er mye av grunnen til at selskaper kvier seg for å komme i gang.

 

Haavet kan fortelle at det er viktigere å komme i gang med noen KPI-er, se hvordan det fungerer og eventuelt justere, enn å aldri komme i gang.

 

– Hvilke KPI-er du bør rapportere på avhenger naturligvis av hvilke mål selskapet ditt har, men et generelt råd som vil gjelde de aller fleste er å begynne med å sette et mål om å oppnå et visst antall nye kunder eller om å øke faste inntekter med et visst antall prosent i løpet av en bestemt periode.

 

Dersom disse KPI-ene viser seg å ikke være relevante kan du ta en gjennomgang og endre dem når det har gått tre–seks måneder.

Mangler digitale strategier

I tillegg til at halvparten av de spurte fortalte at de ikke jobber aktivt med eller rapporterer på KPI-er, delte også et flertall av deltakerne at selskapet de jobber i ikke har en digital strategi.

 

En digital strategi sørger for at arbeidet du gjør på dine digitale flater og med dine digitale verktøy støtter opp under de overordnede målene selskapet har satt for perioden. Uten en strategi vil det være vanskelig å vise hvordan tiltakene du iverksetter bidrar til lønnsomhet og vekst fordi arbeidet ikke er knyttet til målene ledelsen jobber mot.

 

– Salgs- og markedsavdelingen må jobbe sammen med felles mål og felles forståelse for hvilke tiltak som har størst effekt. Uten en overordnet strategi som legger føringer for dette arbeidet risikerer du å kaste bort både tid og penger på tiltak som ikke gir resultater, understreker Stine Pettersen, teamleder og prosjektleder i Avidly.

 

Om Avidly

Avidly er et av seks selskaper som har blitt tildelt statusen Elite HubSpot Partner. Selskapet er bygget på fundamentet fra seks suksessfulle nordiske og europeiske byråer og har per i dag 250 ansatte på kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. 

 

Avidly er et internasjonalt byrå som hjelper selskaper med digitalisering i form av tekniske integrasjoner, automasjon av salgs- og markedsaktiviteter, utvikling av digitale strategier og leadsgenererende aktiviteter. Med spesialister i fem land er Avidly spesielt godt rustet for å bistå virksomheter som jobber på tvers av landegrenser og som ønsker å etablere seg i nye, internasjonale markeder. 

 

Avidlys CEO er Jesse Maula (Finland), COO er Ingunn Bjøru (Norge). Selskapet er børsnotert på Nasdaq First North i Helsinki. 

 

Kontaktinformasjon

Rebecca P. van Vuuren, PR-ansvarlig i Avidly Norge
rebecca.vuuren@avidlyagency.com
+47 482 42 45