<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=487414604984400&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bring

- Målet er å kunne stå på egne ben og drifte en inbound marketing-satsing

Section icon

Slik kickstartet Bring skiftet fra tradisjonell til moderne markedsføring

I likhet med mange andre bedrifter, har Bring valgt å legge mer vekt på digitale virkemidler i sin markedsføring. Målet er å kunne stå på egne ben og drifte en inbound marketing-satsing, men først måtte det legges et solid og godt grunnlag – noe som ble gjort sammen med Avidly Norge.

Bring er en av Nordens største aktører innen post og logistikk, og markedsavdelingen i Bring E-handel og logistikk jobber både med å tiltrekke og konvertere kunder – samt bygge opp en posisjon som samarbeidspartner for virksomheter som behøver hjelp til sin netthandelsstrategi og logistikk generelt.

- Vi har også et ønske om å oppnå bedre resultater, både innenfor synlighet og konvertering

Etter å ha tatt skrittet fra å drive tradisjonell markedsføring til å legge mer vekt på digitale virkemidler, og samtidig tatt i bruk et nytt CRM system for å bedre kunne bearbeide kunder, oppstod et behov for hjelp til å komme i gang med skiftet fra tradisjonell til moderne markedsføring.

Section icon

I lys av disse endringene så vi et behov for å lage et økosystem for digital kommunikasjon som ivaretar alle kommunikasjonsbehov mot kunder og prospekter, samt å sette dette i et system. Vi trengte dermed hjelp til å systematisere, prioritere aktiviteter og fasilitere arbeidet. Vi har også et ønske om å oppnå bedre resultater, både innenfor synlighet og konvertering.

Hvordan gikk Bring frem for å løse dette sammen med Avidly?

Tre workshops med fokus på persona, kjøpsreise og innhold

For å kunne nå målet om å implementere og drifte en helhetlig inbound marketing-strategi, valgte de å samarbeide med Avidly Norge om å få på plass følgende tre ting:

 

1) En tydelig beskrivelse av bedriftens persona:
En fiktiv personalisering av en typisk person bedriften ønsker å nå.

2) En kartlegging av denne personasens kjøpsreise:
Reisen et prospekt foretar fra han opplever en utfordring han må løse og til at han leser seg opp på problemet han har, hvilke løsninger som finnes og helt frem til han kjøper et produkt eller en tjeneste.

3) En plan for innhold som skal produseres for denne personasen:
Ved hjelp av tre separate workshops kom de to bedriftene sammen frem til hvem markedsavdelingen i Bring bør rette sin kommunikasjon mot med tanke på hvem de ønsker som kunde, hvordan kjøpsreisen til denne personen ser ut og hva slags innhold som bør produseres for denne personasen.

Section icon

Avidly Norge har en imponerende evne til å kjøre diskusjoner og fasilitere workshops, og evner å ta innspill og omgjøre dette til praktisk anvendbar innsikt for oss.

Hvorfor inbound marketing?

Gullestad forteller at det er flere grunner til at de valgte å gå for inbound-metodikken, blant annet at den er gjennomførbar og konkret:

“Inbound marketing er en anerkjent metodikk og vi vurderte det som en fornuftig metodikk for oss å ta i bruk fordi den både er konkret og gjennomførbar. Dessuten har vi et ønske om å oppnå bedre resultater innenfor synlighet og konvertering, og da valgte vi å gå for inbound marketing som tross alt spesialiserer seg på nettopp det.”

Lær mer om inbound marketing

Hvorfor valgte dere å samarbeide med Avidly?

Valg av metodikk var relativt enkelt, men var valget om samarbeidspartner like selvklart?

“Avidly Norge er flinke til å drive inbound marketing på egne vegne, noe som ga troverdighet i forhold til at de vet hva som skal til i praksis. Det var spesielt viktig for oss fordi vi ville unngå at dette arbeidet kun ble en teoretisk øvelse for oss.”

Gullestad trekker frem kompetansen og profesjonaliteten som noe av det viktigste ved samarbeidet:

Avidly2019_fun_2

Bring + Avidly = Sant

"De konsulentene og Barbro Fagerbakk, som vi har hatt tettest kontakt med, har sterk kompetanse på området. Det gjør at vi føler oss trygge på at vi er på rett spor når det gjelder å ta i bruk metodikken. Samtidig er de ryddige og lette å forholde seg til, og de følger alltid opp og holder avtaler. Dette er en avgjørelse vi ikke angrer på, og Avidly Norge har min sterkeste anbefaling."

- Else Beate Gullestad

Ønsker du hjelp?

Ta kontakt med oss, da vel! Vi tilbyr gratis og uforpliktende rådgivningstimer for å se på hvrdan vi kan ta din bedrift til nye høyder.