Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb och för att samla in statistik kring hur webbplatsen används. Läs mer.

×

Förbättra kommunikationen mellan sälj och marknad

Tänk om marknad skulle leverera exakt de leads sälj behöver för att stänga affärer! Ett Service Level Agreement (SLA) är en viktig pusselbit i det arbetet. Målet med detta avtal är att slå fast vad sälj och marknad ska leverera, men även hur och till vilken kvalitet. Vi hjälper er att ta fram kraven och förväntningarna mellan alla parter i ett skriftligt dokument - redo att skrivas under.

30 000

SEK

Sales Level Agreement Workshop

Vecka 1

SLA-workshop

Vi samlar representanter från både sälj- och marknadsavdelningen för att diskutera de punkter som ska utgöra kriterier och själva grunden för SLA-avtalet. Detta också för att förankra att alla involverade ska skriva på avtalet. Våra erfarna projektledare driver workshopen och ser till att alla får ett "hallelujah-moment" á la Kishti.

Sales Level Agreement Dokument

Vecka 2

Framtagande av SLA-dokumentet

Med informationen från workshopen som underlag genomför vi ett detaljerat arbete för att mejsla ut ett beslutsunderlag. Framtagna kriterier från workshopen vägs mot bakgrundssiffror från den senaste forskningen samt tidigare SLA-dokument som vi har skapat.

Sales Level Agreement presentation

Vecka 3

Presentation och lansering

Showtime! Vi presenterar ert SLA-dokument. Vid samsyn kring innehållet kommer alla beslutsfattare skriva under. Därefter lanseras den nya SLA-processen och vi skickar med våra bästa rekommendationer för ett lyckat fortsatt arbete.

Kontakta Linus för att komma igång med inbound marketing

Boka en workshop med oss idag

Boka ett möte med Linus så hjälper han dig att få till ett bättre samarbete mellan sälj och marknad. 

Boka ett möte +46 70 264 85 55