Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb och för att samla in statistik kring hur webbplatsen används. Läs mer.

×
logo-velux

Globala fönstertillverkaren VELUX fokuserar på att generera leads med HubSpot

Den globala fönsterjätten VELUX Group är mitt i arbetet med att genomföra en storskalig investering i leadsgenerering tillsammans med Avidly. Projektet omfattar strategi, innehåll och implementering av HubSpot.

Vägen till leadsgenerering

Målet med projektet är att ändra den traditionella produktbaserade marknadsföringen till att bli mer kundorienterad. Att fokusera på problemlösning och svara på frågor som potentiella kunder har, något som kommer bana väg för valet som VELUX som leverantör. 

Det globala projektet för leadsgenerering har lanserats efter ett framgångsrikt pilotprojekt i Italien.

- Det italienska projektet var lovande och visade oss hur effektiv lead generation kan vara, förklarar projektledare Julien Rouschmeyer.

- Implementeringen anses vara en av VELUX:s viktigaste strategiska åtgärder inom marknadsföringen på senare år. 

Stöd i alla aspekter

Avidly valdes ursprungligen för att hjälpa VELUX med att anpassa deras befintliga innehåll för att det skulle bli mer riktat mot rätt målgrupp och för att det skulle kunna översättas, redigeras och lokaliseras till olika marknader runt om i världen. 

Men det fanns dessutom behov för stöd inom content, rådgivning i samband med utbyggnaden av HubSpot samt inom projektledning.

- Vi har varken kompetensen eller resurserna för att uppfylla våra höga ambitioner, förklarar Julien Rouschmeyer, och lägger till att detta var anledningen till att företaget valde att ta hjälp av Avidly.

Upplägget innebär att få hjälp med den övergripande strategin, det dagliga arbetet med att implementera Hubspot och få liv i kampanjerna.

"Vi har varken kompetensen eller resurserna för att uppfylla våra höga ambitioner."

— Julien Rouschmeyer Projektledare, VELUX Group

Från inköp till strategi i stort

Avidlys erfarenhet från projekt med både liknande men också olika företag spelade in i valet. Detta inklusive specifika uppgifter som till exempel inköp från de mindre lokala avdelningarna och målet med att implementera förändring i företags övergripande marknadsföring och förståelse av sälj. 

Samtidigt har Avidly givits möjligheten att assistera de lokala marknadsavdelningarna genom att praktiskt lära dem om HubSpot och leadsgenerering i Spanien, Tyskland och Belgien.

Starka kompetenser på rätt ställe

Julien Rouschmeyer förklarar att VELUX har valt att använda sig av Avidlys kunskap och färdigheter, men att målet i det långa loppet är att driva projektet internt företaget. 

- Vi skulle vilja driva allt inhouse, men vi är inte riktigt där ännu.

Utmaningen med att driva ett projekt som detta inom ett globalt företag som VELUX är enligt honom följande: 

- I en organisation som är så stor som VELUX finns det många intresseområden och det kan bli svårt att hantera alla dessa när stora förändringar sker. Det är ett mycket mödosamt jobb med att få buy-in från de olika intressenterna och få alla att jobba mot samma mål.

För att förenkla denna process har VELUX använt Avidly genom att anlita en projektledare från byrån till projektets interna styrgrupp.

”Det handlar om att addera rätt färdigheter på rätt nivåer."

— Julien Rouschmeyer Projektledare, VELUX Group

Enligt Julien Rouschmeyer har detta visat sig vara värdefullt både på operativ och strategisk nivå.

- Det handlar om att addera rätt färdigheter på rätt nivåer. Vi måste undvika att människor tar beslut utan att de har rätt kunskap - det skulle bara skapa problem för oss. 

- Med Avidly som partner får vi en hög kompetensnivå vilket är nödvändigt för att säkerställa att projektet blir framgångsrikt, avslutar han.

Vill du ha hjälp?

Tveka inte på att kontakta oss! Vi erbjuder gratis och förutsättningslös konsultation för att se hur inbound kan ta din verksamhet till nya höjder.

 

Kontakta oss här för att boka en tid.