<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=641204&amp;fmt=gif">

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb och för att samla in statistik kring hur webbplatsen används. Läs mer.

×

Inbound är en investering i både tid och pengar. Det krävs strategisk kompetens samt system som tillåter marketing automation samt CRM system. Detta krävs för att kunna följa inboundmetodiken. Metodiken består av olika modeller och processer som är optimerade för ökad trafik samt konvertering. I den här artikeln skriver jag om 3 olika sätt att checka av för att etablera inbound i din organisation och vad som krävs av dig. TESTA HUBSPOT GRATIS MED AVIDLY

Strategiskt

Med strategi menar jag att du måste förstå tankesättet bakom inbound. Det krävs att du har etablerat de buyer personas som behövs. Du måste även ha skapat buyer journey's knutna till dina personas i inbounds tre olika faser. För de tre olika faserna krävs speciellt framtaget content baserat på buyer persona. När allt detta är på plats måste du sätta upp marketing automation. 

Nästa steg i strategin innebär att din säljkår måste utbildas inom inbound sales. Att arbeta med inbound kräver en viss metodik inte bara i marknadsföringen men även i säljet. Det beror på att om du har inbound som marknadsföringsmetod på plats men inte inbound sales, kommer det bli komplikationer när dina säljare ringer vid fel tidpunkt i köpresan och förstör inboundflödet. Vilket leder till mindre sälj. 

Tekniskt

För att kunna genomföra inbound-metodiken krävs det två typer av system. Ett marketing automation-system samt ett CRM. Detta är för att kunna göra de olika utskick via mejl som behövs för att driva inbound och samtidigt spåra konverteringar bland dina leads. Sedan förespråkar jag även workflows eller liknande för att kunna skräddarsy din marknadsföring anpassat efter dina leads. 

Har du koll på strategi och teknik kan du sätta igång med inbound själv...

Dock kan vi hjälpa dig till en snabbare start - inbound kickstart!

Vi har tagit fram en tjänst som vi kallar inbound kickstart. Det innebär helt enkelt att vi på Avidly tar tempen på ditt företag, kollar om ni är redo för inbound (ger er en åtgärdsplan om ni inte är det) samt ger er en fullständig strategi för att kunna sätta igång med inbound. Vad är fördelarna? Ni får hjälp av proffs från Europas största inbound marketing-byrå med erfarenhet från många branscher. Det innebär att ni slipper falla i de vanligaste groparna och vi tar även fram ett estimat åt er där vi ger er hårda siffror på vad vi anser är troligt att ni kan uppnå med hjälp av inbound. 

Sammanfattning

Inbound marketing och sälj är inte lätt att ge sig på utan erfarenhet. Om du vill göra det självmant måste du avsätta tid och utbilda dig i ämnet. Det handlar främst om att utbilda sig i inbound-strategi men även vilka system som behövs och hur de ska användas. Avidly är specialiserade inom området och vi kan hjälpa dig att sätta igång att arbeta inbound. Vill du få en glimt av vad inbound innebär? Testa Hubspot gratis tillsammans med oss!TESTA HUBSPOT GRATIS MED AVIDLY