<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=641204&amp;fmt=gif">

För att lyckas med modern försäljning och marknadsföring krävs att säljavdelningen och marknadsavdelningen jobbar tillsammans! Ett SLA är dokumentet för att manifestera samarbetet.

[SLA mellan sälj och marknad - vad är det?]

 

SLA, eller Service Level Agreement går ut på att gemensamt definiera samarbetet mellan de båda avdelningarna som i högsta grad är inblandade i att generera leads (marknadsavdelningen) och kunder (säljavdelningen). 

En av punkterna som till exempel kan manifesteras i SLA:t är vad som utgör ett huruvida ett lead är redo att bli kontaktas av en säljare, och hur snabbt en säljare ska göra det.  

LADDA NER GUIDEN MED TIPS FÖR ÖKADE B2B-AFFÄRER