Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb och för att samla in statistik kring hur webbplatsen används. Läs mer.

×Om ganska exakt ett år, den 25:e maj 2018, träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. GDPR (General Data Protection Regulation) kommer att ersätta den mer kända PUL (personuppgiftslagen) och innebära en större trygghet för individen. Vad innebär den då för oss som marknadsförare? Vi listar de viktigaste punkterna att känna till om den nya lagen.

LADDA NER DEN DIGITALA MARKNADSFÖRARENS ORDLISTA!

Alla pratar om big data idag, en ocean av information om kunder och deras beteenden online. Givetvis en dröm för en marknadsförares ständiga strävan att förstå sina kunder. Nu, mitt i all den härligheten, dimper det ner en ny EU-förordning och ger oss nya spelregler. Mycket är fortfarande osagt om GDPR och dess effekter på marknadsföringen i stort - men några saker vet vi:

  • Samtycke: Företag och individer behöver få användarens godkännande för att samla in hens personuppgifter och är även skyldiga att enkelt och tydligt berätta vad de ska användas till. Syftet får inte vara för brett eller luddigt. Använder företaget ett marketing automation-system behöver det informera om detta.
  • Åtkomst till egna uppgifter: Användarna har rätt att veta hur de kan ta del av sina uppgifter, rätta dem eller radera dem.
  • Rätt att bli bortglömd: Om en person inte längre vill att hens uppgifter ska behandlas, och om det saknas legitima skäl för att behålla dem, är företaget skyldigt att radera dem. 
  • Rätt att få veta om personuppgifter har läckt: Företag och organisationer måste anmäla allvarliga personuppgiftsbrott till den nationella tillsynsmyndigheten så att användarna kan bli informerade och vidta åtgärder.
  • IT-miljön ska vara säker och individen ska ges rättigheter att motsätta sig, rätta och förhindra behandling. Brott mot dataskyddsförordningen kommer att lättare kunna upptäckas eftersom användare kommer ha en rätt att spåra uppgifter till dess källa.

Anpassa er tidigt och vinn tillit
Dataskyddsförordningen kan kännas som en stor omställning men här finns också nytta att hämta. Genom att tidigt anpassa er marknadsföring och vara noga med att informera kunderna om deras rättigheter så vinner ni förtroende som ett transparent, kompetent och kundfokuserat företag.

Det kommer att finnas en certifiering för GDPR och det kan vara ett hett tips att införskaffa. Företag eller organisationer som certifierats får nämligen rätt att använda ett sigill, ”det europeiska sigillet för dataskydd”,  i sin marknadskommunikation. Något som kan fungera som en kvalitetsstämpel mot kunden.

Håll er uppdaterade
Det sista är inte sagt om vad GDPR kommer att innebära så det är viktigt att hålla sig uppdaterad. På Datainspektionens webbplats kan ni läsa mer om GDPR och förändringarna som förordningen för med sig. 

LADDA NER DEN DIGITALA MARKNADSFÖRARENS ORDLISTA!