I januari 2018 delade vår dåvarande kollega Sara Larsen ett inlägg på LinkedIn där hon marknadsförde ett ny pdf från Doidea. De som ville ta del av den behövde lämna sin mejl i kommentarsfältet. Denna taktik har kallats "LinkedIn-fint" och detta inlägg beskriver vi effekten som detta hade på vår leadsgenerering, både på kort och lång sikt.

[Ladda ner den definitiva guiden till inbound marketing!]

1. Delningen

Den 26.e januari (en fredag), kl 09:59 publicerade vårt marknadsteam nedan post på Sara Larsens LinkedIn-profil (vi har kopplat våra konton till HubSpot, och kan publicera i varandras namn). 

li-fint-1

 

2. Den initiala responsen

Det tog inte mer än någon minut innan de första e-postadresserna började fylla Saras kommentarsfält. Inom en dag hade 309 anmält sitt intresse. Dag två tillkom 201, dag 3 ytterligare 102. På en helg hade alltså 632 följare och andrahandskontakter hört av sig till Sara. 

På måndagen var intresset fortfarande förhållandevis högt - 85 nya adresser, men sedan började det tunna ut.  30 på tisdag, 18 på onsdag, och sedan någon enstaka kommentar här och var. Det som hade hänt var att Saras statusuppdatering inte längre "trendade" på LinkedIn och därmed inte syntes i det allmänna flödet hos användare som inte har någon koppling till Sara.

li-fint-2

Sammanlagt fick vi (eller snarare sagt Sara) in 760 leads via LinkedIn-"finten" på en månad..

3. Efterarbetet

Att få in så många leads på så kort tid kändes som ett perfekt sätt för oss att kunna sprida vårt budskap om inbound marketing och sälj. Processen för att samla in och lägga in adresserna i Hubspot var inte komplicerad men tidskrävande. Vi var tvungna att kopiera ut var och en av adresserna från kommentarsfältet på LinkedIn. Sen fick vi skriva till namn och efternamn till mejladresserna. Mycket manuellt arbete för att uppdatera vårt CRM med 760 nya leads. 

4. Dubbelkoll av godkännande enligt GDPR

Eftersom GDPR låg runt hörnet visste vi att vi var tvungna att se till att alla nya kontakter va medvetna  om att vi hade lagrat deras uppgifter i  en databas. 

Det naturliga steget för detta var att skapa ett GDPR mejl som vi sedan skickade till de kontakter som vi lagt till i vårt system. Vi förberedde ett mejl som sedan gick ut till alla leads med information om att de var inlagda i vårt system och att vi behövde deras godkännande för det, samt att de behövde godkänna att vi i framtiden skulle skicka mer material till dem. 

li-fint-3

Vi skickade mejlet och efter ett påminnelsemejl gick vi från att ha 760 leads till 140 godkända kontakter som vi kunde behålla i systemet och marknadsföra till. Gensvaret var inte alls lika högt som förväntat.

5. Facit

Att få in  140 varma leads som vi kan utbilda i modern marknadsföring och försäljning är absolut inte dåligt Men med det stora manuella arbetet i åtanke är det ett relativt litet resultat. Vår bedömning är att det var en bra första effekt men långsiktigt var det här en marknadsinsats som inte lönade sig.

Vad kunde vi ha gjort bättre, då? Kanske följa upp med ett konverteringsmaterial, där nedladdning kräver samtidig godkännande enligt GDPR:s bestämmelse. Denna option har varit på tapeten, och vi valde bort den eftersom vi ville vara transparenta efter "finten".

Så, detta var inte vårt sista experiment med att generera leads på ett mer kreativt sätt. Vi kommer även i fortsättningen fortsätta utforska nya sätt för att driva in leads. Men samtidigt visar resultatet att det alltid lönar sig att jobba långsiktigt och detta med hjälp av köpresor och buyer personas enligt inbound marketing-metoden.

Sammanfattning

Den 26 januari i år delade vi med oss av innehåll på LinkedIn i utbyte av mejladresser, en så kallad LinkedIn-"fint". Processen krävde mycket manuellt arbete för att få in många leads. I framtiden ska vi fortsätta att experimentera med andra sätt att generera leads inom och utanför LinkedIn. 

Vill du veta mer om hur inbound marketing och försäljning fungerar? Ladda ner den definitiva guiden till inbound marketing!

LADDA NER VÅR DEFINITIVA GUIDE TILL INBOUND MARKETING