Mall

SLA - Skapa ett bättre samarbete mellan marknad och sälj

Att få ihop sälj- och marknadsavdelningen är en vanlig och ibland ganska svår utmaning för många företag. Marknadsavdelningen kämpar med att få in rätt leads som sälj sedan kan bearbeta, sälj trummar frustrerat med fingrarna mot bordet för att leadsen inte håller tillräckligt hög kvalitet. Det  här skapar förstås frustration och friktion i det dagliga arbetet avdelningarna emellan. 

Det är här ett Service Level Agreement (SLA) mellan sälj och marknad kommer in i bilden. Ett utförligt SLA mellan avdelningarna spelar stor roll för din verksamhets chans att få en god return on investment (ROI) på era sälj- och marknadsföringsaktiviteter. Det är det främsta skälet till att vi rekommenderar alla våra kunder att ha ett gott och solitt SLA. 

Så för att hjälpa företag som kämpar med den här utmaningen har vi satt ihop en mall som hjälper dig att skriva ett SLA, ett avtal som blir ett fundament för ett ömsesidigt samarbete mellan sälj och marknad. Mallen är framtagen så att ni får med de viktigaste områdena som hänger ihop med  leadsgenerering och uppföljande av potentiella kunder - bit för bit. 

Vi rekommenderar att ni samlar de viktigaste representanterna från både sälj- och marknadsavdelningen i ett möte där ni diskuterar de enstaka punkterna för att tillsammans ta fram avtalet. 

Lycka till!

Ladda ner mallen här

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.