Skip to content

MALL

Så skapar du buyer personas

Buyer personas är en avgörande faktor för att lyckas med inbound marketing och träffsäker marknadsföring. Framför allt sälj- och marknadsavdelningen kan dra nytta av buyer personas - för att förstå vem företaget vill sälja till och kommunicera med. Men personas kan med fördel användas av fler avdelningar på ett företag, till exempel i utvecklingen av nya tjänster och produkter.

För att hjälpa dig att komma igång med buyer personas har vi tagit fram en enkel mall som du kan använda dig av när du skapar personas till just ditt företag.

Ladda ner mallen via formuläret!

Ladda ner mallen här