Skip to content

Varumärke och koncept

Hur jobbar ditt företag medvarumärkesstrategi och koncept?

Alla företag har ett varumärke, men långt ifrån alla vet vad det innebär. Ett varumärke byggs genom allt det som ditt företag porträtterar utåt – från webbsidor och sociala medier, till kommunikation med prospekt och kunder. Ett starkt och väletablerat varumärke kan för många vara den avgörande faktorn för framgång.

Våra tjänster för varumärke och koncept täcker allt inom varumärkesstrategi. Vi ser till att ditt varumärke blir värdefullt och att konceptet ligger i linje med företagets mål och förväntningar. Arbetet utgår från varumärkesstrategier som kombinerar forskning och designexpertis, med målet att stödja dina framtidsvisioner.

23%

...är den potentiella ökningen av intäkter som ditt företag kan uppnå om du har ett konsekvent varumärke i alla plattformar.

Den här siffran talar sitt tydliga språk.

Ditt varumärke är det som de flesta kopplar ihop med ditt företag och det hjälper dig att bygga förtroende, relevans och konkurrenskraft.

Men, det förutsätter att varumärket byggs på rätt sätt, att det är konsekvent och att det fyller rätt funktion. 


(Källa: Small Biz Genius)

Varumärke – Customer Experience 

Konsekvens nyckeln till ett framgångsrikt varumärke. Det här faller inom samma område som Customer Experience, där målet är att förbättra kundupplevelsen och motsvara det mottagaren förväntar sig.

Ditt varumärke ska alltid finns i dina kunders medvetande. Det byggs genom och underhålls av varje kontaktpunkt – oavsett om de läser om dina produkter eller tjänster, kommer i kontakt dina anställda eller ser ett av era inlägg i sociala medier.

Ett varumärke som är inkonsekvent bidrar till motsatsen, där risken är att dina prospekt och kunder blir tveksamma kring vad ditt företaget står för och vad de kan förvänta sig från er. 

avidly-brand-small-1

 

avidly-office-hm-4

 

Skapa ett relevant och effektivt varumärke

Vi ser till att ditt varumärke blir relevant och effektfullt. Oavsett om du vill bygga ett nytt varumärke från scratch eller fräscha upp det existerande så kan vi hjälpa dig att hitta dess rätta plats i dina kunders medvetande.

Baserat på allt vi lär oss om ditt företag hjälper vi dig att skapa strategier, definitioner, visuell identitet och guidelines som utkristalliserar och komprimerar varumärkets kärna.

Tillsammans hjälper vi dig att bygga ett varumärke som du kan använda för att bygga förtroende hos din målgrupp – oavsett var de kommer i kontakt med dig. 

Vad krävs för att skapa en varumärkesstrategi?

Vi skapar varumärkesstrategier fyra faser: 
Fas 1 – Analys

I en inledande fas gör vi tillsammans en analys av er nuvarande situation. Den här fasen inkluderar en djupgående genomgång av ert material och ett kick-off möte. Vi tittar även på hur vi kan berika ert befintliga material och information genom kundintervjuer, research och kunddata. 

Vi tittar sedan på hur vi kan optimera den slutliga processen.

Fas 2 – Insikt 

När nyckelaspekterna av ditt varumärke har identifierats och konkretiserats inleds nästa fas – att hitta nya sätt att förmedla och kommunicera varumärket.

Vi är inte rädda för att ta ut svängarna och utmana status quo. 

Fas 3 - Strategi

Utifrån insikterna i fas 1 och 2 skapar vi en tydlig plan för framtiden.

Strategin som vi tar fram stöttar förverkligandet av ert företags vision och målsättningar, framför allt genom mätbara resultat.

Fas 4 - Identitet 

Med alla insikter och med en ny strategi som grund designar vi i en slutgiltig fas en identitet som engagerar och berör er målgupp på flera olika nivåer.

Vi skapar en unik, visuell identitet, med en story baserad på verkligheten – en solid utgångspunkt för pålitliga relationer. 

SAKA

Ökad tillväxt med ett starkare varumärke och fokus på kundservice

Läs hela storyn om hur vi hjälpte bilåterförsäljaren SAKA att öka sin tillväxt genom ett starkare varumärke och ett större fokus på kundservice.

Hätälä

Från lokal till global tillväxt

Avidly har jobbat länge med Hätälä och bland annat hjälpt till med ett nytt varumärke.

HubSpot_ImpactAwards_2021_GlobalPartnerOTY3

Global Partner of the Year - 3 gånger

Avidly har vunnit den prestigefyllda utmärkelsen "HubSpot of the Year" tre år i rad - 2019, 2020 och 2021. 

elite-horizontal-color2

En av få Elite Solutions Partner

Avidly är en av få Elite Solutions Partner i världen vilket bevisar vår expertis på HubSpot.
 

Stars

5.0 i HubSpots Partner Directory

Över 100 kunder har gett oss 5-stjärniga recensioner i HubSpot's Partner Directory.
 

Redo att få din strategi på plats?

 Ta ett första steg mot en effektiv varumärkesstrategi som gör att målgruppen älskar. Vi hjälper dig att förmedla ditt varumärke, oavsett vilken kanal dina kunder kommer i kontakt med dig. 

Kontakta oss