Skip to content

Hvilke KPI-er burde du rapportere på?

Med gode Key Performance Indicators (KPI-er) kan du vurdere egen måloppnåelse.

Du syns kanskje det høres litt vagt ut? Det er det faktisk ikke. KPI-er er blant de mest håndfaste og målbare verktøyene salgs- og markedsavdelinger har for å forbedre og vise frem sine resultater.

Selv om det er håndfast og ganske enkelt, er det ikke bare-bare å komme i gang hvis du har utarbeidet KPI-er før. Derfor har vi laget en omfattende, men oversiktlig, e-bok over KPI-er vi mener alle selskaper kan rapportere på.

Fyll ut skjemaet og få e-boka tilsendt på e-post!