<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=487414604984400&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Inbound salg - Sales enablement

Det er på tide å slutte med cold calling og uproduktive kundemøter. Sales enablement handler om å gi salgsavdelingen verktøy og prosesser som skaper bedre salgsdialoger og mer produktive møter.

Ved å automatisere trivielle oppgaver kan kreftene heller brukes på målrettet rådgivning som skaper den gode kjøpsopplevelsen.

sales-enablement

Hvorfor jobbe med sales enablement?

Maktbalansen mellom kjøper og selger har endret seg markant. Takket være internett er det nå kjøperen som sitter med makten – og dermed har selgerens rolle endret seg betraktelig.

Analyser viser at kunden foretar omtrent 70 prosent av kjøpsbeslutningen på egenhånd før de ønsker å bli kontaktet av en selger. Når kundene endelig gir seg tilkjenne er de oftest godt forberedt og velinformerte.

Den gode nyheten er at kundene fortsatt ønsker å kjøpe av mennesker de stoler på og som kan hjelpe dem med å ta riktig kjøpsbeslutning. Skal dine selgere fortsette å være relevante og verdiskapende for kundene og bedriften er det altså behov for en oppdatering av kompetansen de innehar, verktøy de bruker og måten de selger på.

Sales enablement bygger bro mellom marketing og salg

Gapet mellom salg og markedsføring er en klassisk problemstilling. De to avdelingene trekker alt for ofte i ulike retninger, men vil kunne gjøre hverandre mye bedre dersom de finner et felles utgangspunkt.

En hjørnestein i arbeidet med sales enablement er å optimalisere samarbeidet mellom de to avdelingene, slik at markedsføring kan støtte salg best mulig – og salg kan bidra med innsikt som gir bedre markedsføringstiltak.

Les mer om inbound salg

Hva kan Avidly bistå med?

Sales enablement handler om prosesser, verktøy og innhold. Det er forskjellig fra organisasjon til organisasjon hvor behovet er størst, men vi kan blant annet bistå din bedrift med:

  • Kartlegging og forbedringer av nåværende salgsprosesser
  • Implementering av HubSpot CRM og opplæring av deres selgere i bruk av systemet. 
  • Bygge bro mellom markedsføring og salg med en Service Level Agreement.
  • Utvikle salgsinnhold som kundecaser, epostmaler, presentasjoner og tilbudsmaler

Hva er neste steg?

Vil du finne ut mer om hvordan vi kan skape verdi med moderne salg? Book et uforpliktende møte. 

Ettersom vi jobber etter inbound-salg prinsippet vil vi aldri rådgi deg til å kjøpe noe du ikke har behov for. Du kan derfor alltid stole på at vi gir deg et ærlig svar.

 

Book en tid som passer for deg