En enkel mall för buyer personas

Buyer personas-1

Buyer personas är en nyckelkomponent i att lyckas med inbound marketing och träffsäker marknadsföring. Framför allt sälj- och marknadsavdelningen kan dra nytta av buyer personas - för att förstå vem företaget säljer till och vem ni kommunicerar med. Men personas kan med fördel användas av fler avdelningar på bolaget, till exempel i utvecklingen av nya tjänster och produkter. 

Vi har tagit fram en enkel mall som du kan använda när du skapar buyer personas för just ditt företag.

Ladda ner mallen via formuläret!

Fyll i formuläret för att ladda ner