Avidly Llc

Privatlivsmeddelelse

Bemærk, at denne meddelelse omhandler indsamling primært i Finland af persondata. Der kan være mindre forskelle på nogle områder pga. national lovgivning i andre lande.

Dataansvarlig

Avidly Oy
Konepajankuja 1
00510 Helsinki
Finland
+358 10 231 9000
info@avidlyagency.com

og vores søsterselskaber: Avidly Sweden AB, Avidly Norway AS, Avidly Denmark APS, Netpress GmbH, Digital 22 Online Limited og Digital 22 Canada Limited (herefter ”os” eller ”Avidly”)

Kontaktoplysninger vedr. databehandling:

Databeskyttelseschef
gdpr@avidlyagency.com

Hvilke data indsamler vi? Hvad er formålet med og det juridiske grundlag for indsamling af personlige data?
Personlige data Formålet med indsamling Juridiske grundlag
  • Grundlæggende oplysninger som navn, fødselsdag, kundenummer, brugernavn og/eller anden identifikation, foretrukket sprog 
  • Kontaktoplysninger som e-mailadresse, telefonnummer, adresse 
  • Oplysninger relateret til virksomhedens kontaktpersoner
Levering og forbedring af vores produkter og tjenester ifølge dine behov Berettiget interesse
Kundeundersøgelser
Markedsføring af vores tjenester til relevante virksomheder
Indfrielse af kontraktmæssige og andre forpligtelser Opfyldelse af en kontrakt
Køb og bestilling af nødvendige tjenester og produkter fra vores leverandører mhp. at kunne drive vores virksomhed
Fakturering
Bogføring Lovmæssige forpligtelser
Informationer i relation til en opgave Til en opgave for vores kunde Opfyldelse af en kontrakt
Mulige fravalg af direkte marketing Servicering af kundernes interesse for ikke at modtage direkte marketing Legitim interesse i at kunne leve op til vores juridiske forpligtelse om at sikre fravalg af direkte marketing ifølge loven
Oplysninger, man opgiver i forbindelse med vores events, registreringsoplysninger, særlig diæt, faktureringsoplysninger Organisering af events Legitim interesse i at kunne være vært for events og fakturere om nødvendigt
Samtykke vedrørende sundhedsdata (f.eks. allergier)
Oplysninger om kundeforholdet og kontrakter som f.eks. oplysninger om tidligere og aktuelle kontrakter og ordrer, korrespondance og anden kommunikation, betalingsoplysninger og andre oplysninger, som frivilligt er angivet i vores systemer Overholdelse af vores kontraktmæssige forpligtelser og andre løfter og forpligtelser Opfyldelse af en kontrakt
Fakturering
Administration af kundeforholdet Legitim interesse i administration og udvikling af kundeforholdet
Bogføring Retmæssige forpligtelser
Oplysninger om den tilslutning og terminalenhed, du anvender som f.eks. IP-adresse, enheds-ID eller anden enhedsidenfikation samt cookies Målretning af annoncering af vores onlinetjenester Samtykke
Analyse og profilering af adfærd
Andre mulige oplysninger, der er nødvendige for kundeforholdet, indsamlet med dit samtykke Hvis du vil informere os om relevante oplysninger vedrørende kundeforholdet Samtykke

Hvorfra modtager vi data?

Vi modtager primært data fra dig selv, fra myndighederne, kreditoplysningsvirksomheder, tjenesteudbydere af kontaktinformation og andre pålidelige kilder.

Vi kan også indsamle og opdatere persondata til de i denne privatlivsmeddelelse beskrevne formål, fra offentligt tilgængelige kilder som aviser eller andre nyhedsmedier, professionelle sociale medier og virksomheders hjemmesider samt baseret på oplysninger modtaget fra myndigheder eller anden tredjepart inden for rammerne af den gældende lovgivning.

Til hvem videregiver vi data, og overfører vi data til lande uden for EU eller EØS?

Vi kan videregive data fra en kunde, leverandør eller et markedsføringsregister til vores samarbejdspartnere, der markedsfører og arrangerer kampagner og events sammen med og på vores vegne, og som betragter sig selv som dataansvarlige snarere end databehandlere, der arbejder på vores vegne (disse kan være f.eks. sociale medievirksomheder og annonceringsnetværk). Derudover deler vi ikke data fra vores register til eksterne parter, medmindre det kræves af lovgivning eller myndigheder.

Vi anvender underleverandører, der indsamler persondata på vores vegne. Vi har outsourcet vores IT-systemer og vedligeholdelsen af vores kunde- og markedsføringssystemer til eksterne serviceleverandører, der administrerer og opbevarer persondata på deres beskyttede servere.

Vi overfører persondata til lande uden for EU/EØS som en del af vores drift. Når vi overfører persondata, sikrer vi os, at disse er korrekt beskyttet ifølge den aktuelt gældende lovgivning for privatlivsbeskyttelse ved at anvende standardkontraktparagraffer fra Europakommissionen.

Hvordan beskytter vi data, og hvor længe opbevarer vi data?

Data indsamles i databaser beskyttet af firewalls, adgangskoder og andre tekniske tiltag. Databaserne og backup af disse befinder sig på aflåste områder og kan kun tilgås af bestemte på forhånd udpegede personer. Hver bruger har et personligt brugernavn og en adgangskode til de systemer, hvor persondata opbevares.

Vi gemmer data, hvis det er nødvendigt for behandlingen af disse data. Persondata i kunde-, leverandør- og markedsføringsregistre slettes efter en krævet periode relateret til en specifik kunde, leverandør, eller når tjenesteforholdet udløber. Denne periode er typisk på fem (5) år. Dataopbevaringsperioden for et kundeemne i markedsføringsregistreret er 6 måneder efter den sidste interaktion med Avidly.

Vi gennemgår jævnligt behovet for dataopbevaring i forhold til gældende lovgivning. Derudover iværksætter vi alle rimelige tiltag for at sikre, at ingen inkompatible, uddaterede eller upræcise persondata opbevares i registret med henblik på formålet for behandlingen. Vi retter eller sletter sådanne data omgående.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har ret til at få adgang til persondata vedrørende dig selv opbevaret i dette register, og du har ret til at kræve ændringer eller sletning af disse data. Du har også ret til at tilbagetrække din accept, når vi har indsamlet dine data baseret på denne. Tilbagetrækkelse af accept påvirker ikke den juridiske behandling af data før tilbagetrækkelsen af accepten.

Du har ret til at protestere mod behandlingen eller til at anmode om begrænsninger i behandlingen af dine persondata når som helst og uden omkostninger, og du har ret til at indsende en klage til den overvågende myndighed.

Du har også ret til, af specifikke personlige årsager, at nægte profilering eller anden behandling vedrørende dig selv, når behandling af data er baseret på vores legitime interesse. I forbindelse med din klage skal du angive specifikt, i hvilken situation du modsætter dig behandlingen. Vi kan nægte at handle på sådanne anmodninger udelukkende ud fra lovmæssige grunde.

Alle anmodninger og krav vedrørende dette afsnit skal sendes skriftligt til andressen gdpr@avidlyagency.com.

Ændringer i privatlivsmeddelelsen

Avidly udvikler løbende sin virksomhed og forbeholder sig derfor retten til at ændre denne privatlivsmeddelelse ved at underrette brugerne om sådanne ændringer via vores tjenester. Disse ændringer kan også skyldes ændringer i lovgivningen. Hvis vi ændrer på privatlivsmeddelelsen, vil vi offentlige den ændrede meddelelse samt datoen for ændringerne på denne hjemmeside. Af denne grund råder vi vores brugere til jævnligt at kigge efter opdateringer til privatlivsmeddelelsen på vores hjemmeside.

Hvis vi ændrer grundlæggende i privatlivsmeddelelsen, således at vores politik for privatlivsbeskyttelse ændrer sig grundlæggende, kan vi også meddele dette på andre måder som f.eks. via e-mail eller ved at opslå en meddelelse på vores gruppes hjemmeside og/eller sociale mediesider forud for ændringernes ikrafttrædelse.

Denne privatlivsmeddelelse blev opdateret den 15. august 2023

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.