CASE FILLARILLA

DIGITAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ NUORILLE

Filla&Rilla on Liikenneturvan digitaalinen oppimisympäristö, jossa voi testata omaa tietämystään pyöräilystä ja oppia lisää turvallisesta pyöräilystä. Palvelu sisältää alakoulun 3.-6. luokan opettajille ja oppilaille suunnatun interaktiivisen oppiaineiston aiheesta. Avidly määritteli yhdessä asiakkaan kanssa Fillarilla.fi-palvelun toimintakonseptin, suunnitteli palvelun käyttöliittymän ja teki teknisen toteutuksen WordPress-julkaisujärjestelmällä.

Kuten mikä tahansa verkkoratkaisu, myös Filla&Rillan määrittely lähti liikkeelle toimintakonseptin määrittelystä. Uudelle palvelulle piti kirkastaa, mitä sisältöjä palveluun liittyy ja mitkä sen toiminnalliset vaatimukset ovat. Tämä työstettiin yhdessä Liikenneturvan asiantintijoiden kanssa tiiviissä workshop-työstössä.

Markkinoilla olevat oppimisympäristöt  on pääsääntöisesti suunnattu yrityksille tai ylemmän oppiasteen oppilaille. Fillarilla.fi-palvelun erityisvaatimuksiin kuului mm. mahdollistaa käyttö oppilaille, joilla ei käytössä sähköpostiosoitetta, joten oli selvää, että valmista ratkaisua ei löytyisi. Avidly tutki erilaiset  oppimisympäristöt laadun ja joustavuuden selvittämiseksi. Lopulta ratkaisuksi valikoitui WordPressin LearnDash, pääosin siksi, että siihen oli saatavilla paljon lisälaajennuksia, jotka mahdollistivat tarvittavia ominaisuuksia.

Toiminnallisen vaatimuksen pohjalta Avidly suunnitteli palveluun käyttöliittymät. Yksi Filla&Rillan kantavista teemoista on tarinallinen, eli narratiivinen oppiminen. Tarinallisuus näkyy läpi oppimiskokemuksen mm siinä, että palvelu sisältää runsaasti interaktiivisia sisältöjä. FillaRilla on todennäköisesti Suomessa ensimmäinen palvelu, jossa H5P:n pistejärjestelmä on integroitu WordPress LearnDash-oppimisympäristön kanssa ja elementtejä käytetään tehtäväkokonaisuuksissa tehtävinä.

Digitaalisuuden moninaiset mahdollisuudet avautuivat meille projektin edetessä. Ripeästi edennyt hanke eteni jatkuvan vuorovaikutuksen, keskustelun ja sparrauksen kautta. Nälkä kasvoi syödessä ja Filla&Rillan kehitys jatkuu edelleen

Pasi Anteroinen, Liikenneturvan järjestyspäällikkö

Oppimisympäristö mahdollisti Liikenneturvalle uudenlaisen tavan opettaa turvallista pyöräilyä

Projektissa käytetyt taikavoimat

verkkopalvelut
Verkkopalvelut
 

Lisätietoja antaa