Techsteps nya webb fokuserar på mobilitet och konvertering

Sammanfattning

Techstep med kontor i Norge och Sverige positionerar sig själva som ledande aktörer för leverans av den mobila arbetsplatsen i Norden. Techstep hjälper företag och organisationer att dra nytta av mobil teknologi. Genom att kombinera hårdvara, mjukvara och paketerade tjänster, hjälper de sina kunder att förbättra arbetsdagen för mer än 665,000 anställda i 4,000 organisationer över hela Norden.

Med sin nya webb techstep.se vill Techstep stärka sin position som ”Thought leaders” inom mobila tjänster och lösningar.

Tjänster

Strategi och analys

Webbdesign

Utveckling i Hubspot

Uppdraget

Avidlys uppdrag var att transformera webben från en statisk sida med information ”svart på vitt” till en konverteringsoptimerad marknadsmaskin. Den övergripande visionen var att skapa en riktigt bra användarupplevelse och förenkla för kunder och potentiella kunder att ta steget att "växa den mobila arbetsplatsen tillsammans med oss och våra tjänster". Techstep ville ha en webbplats som andas inbound och en design som fyller både funktion och känslan av ett företag som fokuserar på värdet för besökaren.

Utmaningar

Nya webben

En av utmaningarna med det här webbprojektet var att definiera och prioritera Techsteps tjänster. Vi behövde konkretisera mer på vad de faktiskt innebär, vad de ger kunden för värde och vilka typer av utmaningar som tjänsten ger.

Laptop-case-Techstep1

Mål med nya webben:

  • Bli tydliga med Techsteps budskap och erbjudande
  • Ge kunderna svar på deras frågor och stärka förtroendet för Techstep som partner och leverantör
  • Öka den organiska trafiken
  • Få enhetlighet i digitala kanaler och minska onödig administration och dubbelarbete
Section icon

“Avidlys förmåga att lyssna in och omvandla våra önskemål till faktiska och kreativa lösningar har verkligen hjälpt oss att ta nästa steg med vår webb och digitala marknadsföring.”

Lösningen - Så gjorde Avidly

Som alltid började vi med en gemensam workshop med kunden där vi la grunden för strategin. Under strategiarbetet arbetade vi bland annat med målgruppsanalys samt att ta fram en "önskelista", innehållande funktioner och element som den ideala webbsidan bör innehålla. Listan fungerar även som grund för det fortsatta arbetet och valideras och prioriteras efter en hierarki som säkerställer att de punkter som ger mest värde för besökaren prioriteras först.

Ett av målen var att förenkla navigationen, vilket löstes genom en ny struktur/sitemap och genom att lyfta fram prioriterade ingångar i huvudmenyn. Alla sidor är SEO-anpassade och bloggen lyftes in som en del i strukturen för ökad trafik.

I designarbetet strävade vi efter att behålla det stilrena manéret men med förbättringar inom UX och design, där de grafiska elementen och bildmanéret skulle andas “mobilitet”. Vi ville också göra det enklare för besökaren att förstå vad Techstep gör genom en bättre överblick av tjänster och tilläggstjänster. För att förbättra konverteringsgraden har vi arbetat med tydligare CTA:er, anpassade efter målgruppen.

Eftersom Techstep har kontor i både Sverige och Norge tog vi hjälp av Avidlys norska kollegor för översättning och design.
Puffbild-ADDQ
ADDQ

Så gjorde ADDQ sin hemsida till en leadsgenererande maskin

Sedan ADDQ implementerade inbound marketing har leadsen strömmat in. Efter ett år har det genererat drygt ett säljmoget lead i månaden - och två nya affärer.

Läs caset

Vill du också skapa en framgångsrik webb?

Ta kontakt med oss om du behöver en leadsgenererande webb eller vill veta mer om inbound.