Skip to content

Ketterästi maaliin: 6 syytä toteuttaa verkkosivut GDD:n avulla

Verkkosivut aiheuttavat usein päänvaivaa ja ahdistusta. Rahaa kuluu odottamattomiin ongelmiin, aikataulut lipsuvat ja toteutus on kankeaa. Ennakkoasenne on se, että verkkosivujen uusiminen tulee aiheuttamaan harmaita hiuksia. Siltä ei ole koskaan vältytty eikä tulla välttymään vastaisuudessakaan.

Entä jos projektin ei tarvitsisikaan olla takkuinen ja kankea? Mitäpä jos asiat rullaisivat ketterästi maaliin, budjetissa pysyttäisiin ja sivut saataisiin liveksi nopeasti? Tässä kehiin astuu GDD eli Growth-Driven Design. Tämä jatkuvaan kehitykseen perustuva metodi pyrkii taklaamaan perinteisimmät verkkosivuprojektien ongelmat.

Tässä avaamme GDD-toimintamallia konkreettisten esimerkkien avulla. Alle on listattu kuusi syytä, joiden takia ketterä ja dataan pohjautuva verkkosivustototeutus on kannattava vaihtoehto myös sinun yrityksellesi.

 

1. Pohja mitattavalle kasvumarkkinoinnille

GDD lähtee liikkeelle strategisesta suunnittelusta, jonka aikana määritetään verkkosivuston mitattavat tavoitteet, asiakaspersoonat sekä ostopolut. Verkkosivuston rakenne suunnitellaan alusta alkaen siten, että se ohjaa kävijää oikean tiedon luo ja kannustaa tätä eteenpäin ostopolulla.

Strategisella suunnittelulla rakennetaan pohja mitattavalle kasvumarkkinoinnille sekä toimintamalli ja edellytykset markkinoinnin automaatiolle sekä personoinnille.

 

2. Fokuksessa asiakaspersoonat

Asiakaspersoonien määrittely auttaa tuottamaan kohdennetumpaa sisältöä, pienentää mediakuluja ja kasvattaa konversiota. GDD-projektissa määritetään kenelle sivustoa rakennetaan ja miten asiakaspersoonien ostopolut eroavat toisistaan. Mitä kysymyksiä asiakkaalla on ostopolun eri vaiheissa.

 

3. Hyvä asiakaskokemus

Kävijällä tulee olla sellainen olo vieraillessaan sivuilla, että hän tietää mihin hänen seuraavaksi odotetaan etenevän. Mikäli kävijä ei tiedä mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, hän todennäköisesti poistuu sivustolta. Kun verkkosivusto on suunniteltu alusta alkaen asiakaskeskeiseksi, pysyy poistumisprosentti kurissa, kävijät tyytyväisinä ja sivusto tehokkaana myynnin ja markkinoinnin työkaluna.

Hyvä asiakaskokemus rakentuu

  • helposta käytettävyydestä (helppo löytää, helppo ostaa)
  • personoidusta käyttökokemuksesta
  • itsepalveluvaihtoehdoista: useista eri mahdollisuuksista tiedonhakuun, keskusteluun, yhteydenottoon, ostamiseen, yms.
  • tarpeiden tunnistamisesta, ennakoivasta markkinoinnista (MA)
  • kohdennetuista markkinointikampanjoista.

4. Keskiössä käyttäjäystävällisyys

Sivuston suunnittelun ja rakennuksen keskiössä on käyttäjäystävällisyys. Sivuston pitää olla helppo käyttää paitsi kävijälle, myös sivuston ylläpitäjälle. Nykyisin hyvin toteutettu sivusto ei vaadi ylläpitäjältä, markkinoijalta osaamista tai ymmärrystä koodista eikä muutakaan teknistä erityisosaamista. Hyvin toteutettu sivusto on vaivaton ylläpitää ja päivittää.

 

5. Dataan pohjautuva jatkuva kehittäminen takaa parhaan lopputuloksen

Sivuston julkaisun jälkeen kerätään dataa ja siirrytään sivuston jatkuvaan kehittämiseen (continuous improvement). Sivusto tuottaa valtavat määrät tietoa, jota analysoimalla päästään pureutumaan kävijöiden mieltymyksiin ja sivuston toimivuuteen. Kehitystyötä tehdään dataan perustuen, ja toimenpiteiden sekä muutosten vaikuttavuus/tulokset todennetaan määritellyistä mittareista.

GDD:n jatkuvan kehittämisen malli (kehitys-sprintit) mahdollistaa muutostarpeisiin reagoimisen nopeasti. Kun kaikkien muutosten pohjalla on konkreettinen data, ei mitään tarvitse tehdä mututuntumalla. Näin vältytään virhearvioinneilta ja haaskatuilta resursseilta.

 

6. Kustannustehokas toteutustapa


Sivustoprojektin alussa keskustellaan ja luodaan yhteinen ymmärrys sivuston rakenteesta ja laajuudesta. Priorisoidun Wishlistan avulla määritellään mm. mitä toiminnallisuuksia tarvitaan 1. julkaisuversioon. Projekti on myös helpompi resursoida, kun kokonaisuus on selkeästi rajattu.

Ripeästi julkaistun sivuston tavoite on generoida liidejä myynnille. Analytiikasta pystymme poimimaan oikeat kehitystoimenpiteet työnalle. Näin tehdään oikeita asiakaskokemusta ja käyttäjäystävällisyyttä eteenpäin vieviä kehitystoimia. Ei siis tarvitse veikata mihin suuntaan sivustoa kannattaa kehittää, vältytään hutisuunnitelmilta ja tarpeettomilta ominaisuuksilta.

 

Kokenut GDD-kumppani

Growth-Driven Design on HubSpotin Luke Summerfieldin kehittämä metodi. Olemme toteuttaneet useita projekteja HubSpot CMS-alustalle metodia hyödyntäen.

Kiinnostuitko GDD-toimintamallista? Ota yhteyttä!