Skip to content

NCC NEXT

Parempia toimitiloja paremman huomisen tekijöille

Toimitilamarkkinoinnin vastaus työelämän murrokseen ja uuteen normaaliin

NCC kehittää Keilaniemeen uuden toimitilakiinteistön, joka valmistuu loppuvuodesta 2021. Asetimme markkinointityöllemme kaksi keskeistä tavoitetta:

  • Ankkuroida uusi kiinteistö keskusteluun työn murroksesta ja uusista mahdollisuuksista.
  • Tehdä nopeasti tuloksia tuovaa markkinointia, joka ajattelua, nimeämistä, visuaalista ilmettä ja toimenpiteitä myöten heijastaa uutta työtä.

Mitä me teimme?

Suunnittelimme kohteelle kokonaiskonseptin, nimen, tarinan sekä kuva- ja sisältölinjan. Konseptin pohjalta toteutimme muun muassa kohteen verkkosivuston, monipuoliset myynnin tukimateriaalit ja digimainonnan ratkaisut.

Konsepti kiteytyy uuden kiinteistön nimessä Keilaniemi Next. Nimi on ytimekäs, mieleenpainuva ja visuaalinen. Samalla se on lupaus siitä, että seuraava iso asia, next big thing, alkaa täältä. Täältä kerrotaan ne uutiset, jotka muuttavat työelämää, taloutta, Suomea, maailmaa. Nimeen tiivistyy myös tahtotila, jota kiinteistöön tuleville yrityksille halutaan viestiä: tervetuloa tekemään töitä uudella tavalla, tervetuloa rakentamaan tulevaisuutta!

Näkemys paremmasta huomisesta

Työn murros on yksi keskeisimmistä aikamme megatrendeistä digitalisaation lisäksi. Teknologia ei pelkästään muuta, poista ja uudelleenkeksi työtä ja toimenkuvia, vaan pakottaa meidät arvioimaan henkilökohtaista suhdettamme työhön, sen sisältöön, paikkaan ja aikaan. Vallitseva pandemia on vauhdittanut voimakkaasti murrosta. Työn tekeminen on muuttunut pysyvästi ja toimitilojen on muututtava mukana. Parempi huominen tarvitsee tekijöilleen paremmat puitteet.

Tulokset

Kiinteistö on myyty ja talon valmistuttua se toimii pääkonttorina yhdelle vuokralaiselle. Markkinointi on antanut myös vahvan suunnan NCC:n muiden toimitilakohteiden markkinoinnille ja profiloinut NCC:tä tulevaisuuden toimitilaosaajaksi.

 

 

Tehdään yhdessä parempaa huomista

Kysy apua tuloksia tuovan markkinoinnin suunnitteluun.
Ota yhteyttä