Avidly Llc

Personvernerklæring

Merk at denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger primært i Finland. Det kan være små forskjeller i enkelte deler på grunn av nasjonal lovgivning i andre land.

Behandlingsansvarlig

Avidly Oy
Konepajankuja 1
00510 Helsinki
Finland
+358 10 231 9000
info@avidlyagency.com

og våre konsernselskaper: Avidly Sweden AB, Avidly Norway AS, Avidly Denmark APS, Netpress GmbH, Digital 22 Online Limited, og Digital 22 Canada Limited (heretter «oss» eller «Avidly»)

Kontaktinformasjon for databeskyttelsessaker:

Personvernombud
+358 10 231 9000
gdpr@avidlyagency.com

Hvilke data behandler vi? Hva er formålene med og rettsgrunnlaget for behandling av personopplysninger?
Personopplysninger Formålet med behandlingen Rettslig grunnlag
  • Grunnleggende informasjon som navn, fødselsdato, kundenummer, brukernavn og/eller annen identifikator, foretrukket språk 
  • Kontaktinformasjon som e-postadresse, telefonnummer, adresseinformasjon
  • Informasjon knyttet til selskapets kontaktpersoner
Levere og forbedre våre produkter i henhold til dine behov Legitim interesse
Kundeundersøkelser
Markedsføring av våre tjenester til relevante virksomheter
Oppfylle våre kontraktsforpliktelser og andre forpliktelser Utførelse av en kontrakt
Innkjøp og bestilling av nødvendige tjenester og produkter fra våre leverandører for opprettholde vår virksomhet
Fakturering
Bokføring Juridisk forpliktelse
Informasjon knyttet til et oppdrag For oppdraget gitt av vår kunde Utførelse av en kontrakt
Mulige fravalg av direkte markedsføring Tjener kunders interesse om å ikke motta direkte markedsføring Legitim interesse i å kunne oppfylle vår juridiske forpliktelse om å sikre fravalg fra direkte markedsføring i henhold til loven
Informasjon du oppgir i forbindelsen med arrangementene vi organiserer, registreringsdata, spesialdietter, faktureringsdata Organisering av arrangementer Legitim interesse i å kunne organisere arrangementer og fakturere når det er aktuelt
Samtykke vedrørende helsedata (for eksempel allergier)
Informasjon om kundeforholdet og kontrakten som informasjon om tidligere og nåværende kontrakter og bestillinger, korrespondanse med deg og annen kommunikasjon, betalingsinformasjon og annen informasjon som du frivillig har oppgitt til våre systemer Oppfylle våre kontraktsforpliktelser og andre løfter og forpliktelser Utførelse av en kontrakt
Fakturering
Administrere kundeforholdet Legitim interesse i å administrere og utvikle kundeforholdet
Bokføring Juridiske forpliktelser
Data for forbindelsen og terminalenheten du bruker som IP-adresse, enhets-ID eller annen enhetsidentifikator og informasjonskapsler Målretting av annonsering i våre nettjenester Samtykke
Analyse og profilering av atferd
Annen mulig informasjon nødvendig for kundeforholdet, innsamlet med ditt samtykke Hvis du informerer oss relevante data vedrørende kundeforholdet Samtykke

Hvor mottar vi data fra?

Vi mottar informasjon hovedsakelig fra deg, myndighetene, kreditttopplysningsselskaper, kontaktinformasjonstjenesteleverandører og andre lignende, pålitelige kilder.

Vi kan også samle inn og oppdatere personopplysninger for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen fra offentlig tilgjengelige kilder som aviser og andre nyhetskilder, profesjonelle sosiale medier-nettverk og bedriftsnettsider, samt basert på informasjon mottatt fra myndighetene eller andre tredjeparter innenfor rammene av gjeldende lovgivning.

Hvem utleverer vi data til og overfører vi data utenfor EU eller EØS?

Vi kan utlevere data fra dette kunde-, leverandør- og markedsføringsregisteret til våre samarbeidspartnere som driver markedsføring og organiserer kampanjer og arrangementer med og på vegne av oss, og som betrakter seg som behandlingsansvarlige i stedet for databehandlere som jobber på våre vegne (disse partene er for eksempel sosiale medier-operatører og reklamenettverk). Ellers utleverer vi ikke data fra registeret til eksterne parter med mindre lovverket krever det eller etter pålegg fra myndighetene.

Vi benytter underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av og for oss. Vi har outsourcet våre IT-systemer og vedlikeholdet av våre kunde- og markedsføringssystemer til eksterne tjenesteleverandører som lagrer personopplysninger på egne administrerte og beskyttede servere.

Vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS som en del av vår virksomhet. Når vi overfører personopplysninger, sørger vi for at de aktuelle personopplysningene er forsvarlig beskyttet slik det kreves av personvernlovgivningen som er gjeldende på det tidspunktet, ved å bruke EU-kommisjonens standard kontrakstbestemmmelser.

Hvordan beskytter vi opplysningene og hvor lenge lagrer vi opplysningene?

Opplysningene samles inn i databaser beskyttet av brannmurer, passord og andre tekniske tiltak. Databasene og deres sikkerhetskopier er i låste lokaler og kun visse forhåndsutpekte personer kan få tilgang til dem. Hver bruker har et personlig brukernavn og passord til systemene der personopplysninger lagres.

Vi lagrer opplysningene hvis det er nødvendig for formålet om å behandle opplysningene. Personopplysninger i kunde-, leverandør- og markedsføringsregisteret slettes etter at klageperioden knyttet til et bestemt kunde-, leverandør- eller tjenesteforhold er utløpt. Denne perioden er vanligvis fem (5) år. Datalagringsperioden for markedsføringsregisterets prospekt er 6 måneder etter deres siste samhandling med Avidly.

Vi vurderer regelmessig behovet for datalagring med tanke på gjeldende lovgivning. I tillegg iverksetter vi alle rimelige tiltak for å sikre at ingen inkompatible, utdaterte eller unøyaktige personopplysninger lagres i registeret med tanke på formålet med behandlingen. Vi retter eller sletter slike data uten forsinkelse.

Avidlys retningslinjer for informasjonskapsler

Hva er en informasjonskapsel og hva bruker vi dem til?
Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker et nettsted. Tekstfilen inneholder en liten mengde informasjon som internettserveren kan lese neste gang du besøker samme nettside. Informasjonskapsler er nyttige for deg av flere grunner: de hjelper oss for eksempel med å huske brukernavnet ditt eller språkinnstillingene du har valgt.

Våre nettsider og kanaler for sosiale medier bruker informasjonskapsler og andre lignende teknologier for å administrere og utvikle nettstedet, forbedre og analysere brukeropplevelsen og for å målrette annonsering i våre og våre partneres tjenester. Informasjonskapsler gjør det mulig å samle inn informasjon som for eksempel hvilket nettsted brukere kommer til nettstedet vårt fra, hvilke av våre nettsider som blir lest når, hvilken nettleser som brukes og IP-adressen til enheten.

Hvilke typer informasjonskapsler bruker vi?

Nødvendige informasjonskapsler: disse informasjonskapslene er avgjørende for at nettstedet vårt skal fungere riktig, og de muliggjør en god brukeropplevelse. Disse informasjonskapslene samler ikke inn data som gjør at vi kan identifisere deg.

Informasjonskapsler for innstillinger: disse informasjonskapslene gjør det mulig for et nettsted å huske informasjon som endrer måten nettstedet oppfører seg på eller ser ut, for eksempel foretrukket språk eller regionen du befinner deg i.

Statistikkinformasjonskapsler: ved å følge bruken av disse informasjonskapslene kan vi forbedre hvordan nettstedet vårt fungerer. Vi mottar for eksempel informasjon om hvilke deler av nettstedet vårt som er mest populært, hvilke sider du går videre til fra nettstedet vårt, og fra hvilken side du kom samt hvor lenge du blir på nettstedet vårt.

Markedsføringsinformasjonskapsler: disse informasjonskapslene hjelper oss med å gjøre innholdet på nettsiden så personlig som mulig, og viser dermed for eksempel målrettet reklame og innhold basert på tidligere atferd på nettet. Avidly bruker markedsføringsinformasjonskapsler administrert av tredjeparter til å presentere produktene sine både på sin egen nettside og på nettsidene til tredjeparter. Tredjepartstilleggeme integrert i Avidly-nettstedet lastes ned fra tredjepartsservere, og dermed kan tredjeparten installere sine egne informasjonskapsler på brukerens enhet og samle inn informasjon om en besøkendes aktivitet på nettstedet vårt. Disse tredjepartstjenestene og applikasjonene som tilbys på Avidlys nettsted er underlagt personvernreglene eller -erklæringene til slike tredjeparter.

Hvordan kan du påvirke bruken av informasjonskapsler?

Du kan gå gjennom innstilllingene for informasjonskapsler i nettleseren din. Hvis du ønsker det, kan du forhindre bruken av informasjonskapsler ved å endre nettleserens innstillinger slik at du ikke tillater lagring av informasjonskapsler på enheten. I noen tilfeller kan dette føre til tregere innlasting av våre nettsteder eller at tilgangen til enkelte nettsteder nektes hel.

I forhold til markedsføringsinformasjonskapsler kan du lære om nettleserbasert nettannonsering og personvern og administrere de relaterte innstillingene, for eksempel Your Online Choices-tjenesten. Ved å bruke denne tjenesten kan du forby eller tillate målrettet annonseringen fra enten alle selskaper eller enkeltselskaper. Du kan også deaktivere informasjonskapsler når som helst i nettleserinnstillingene.

En del av informasjonskapslene på nettstedet vårt administreres av tredjeparter, og du kan alternativt bruke verktøyene til disse tredjepartene til å avvise bruken av disse informasjonskapslene. Vi bruker for eksempel Google Analytics-tjenesten, som sporer dataene til brukerne av nettstedet vårt ved å lagre informasjonskapsler på brukerens enhet.

Hvor lenge lagrer vi informasjonskapslene?
Oppbevaringsperioden for informasjonskapslene varierer etter type informasjonskapsel. Øktinformasjonskapsler utløper når du lukker nettleseren. Permanente informasjonskapsler har vanligvis en gyldighetsperiode som varierer fra to måneder til et par år.

Hva er dine rettigheter som registrert?

Du har rett til innsyn i personopplysningene som er lagret i dette registeret om deg selv, og rett til å kreve retting eller sletting av disse opplysningene. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke der vi behandler dataene dine basert på ditt samtykke. Å trekke tilbake samtykket ditt påvirker ikke lovligheten av behandlingen før tilbaketrekkingen av samtykket.

Du har rett til å motsette deg behandlingen eller å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger når som helst og uten vederlag, og til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten.

For spesifikke personlige årsaker har du også rett til å motsette deg profilering og annen behandling som angår deg selv, når behandlingen av opplysningene er basert på vår legitime interesse. I forbindelse med klagen bør du spesifisere den konkrete situasjonen der du motsetter deg behandlingen. Vi kan nekte å handle på slike forespørsler kun basert på grunnlag gitt av loven.

Alle forespørsler og krav vedrørende denne delen skal sendes skriftlig til adressen gdpr@avidlyagency.com.

Endringer i personvernerklæringen

Avidly utvikler sin virksomhet kontinuerlig og forbeholder seg derfor retten til å endre denne personvernerklæringen ved å varsle brukere om slike endringer via sine tjenester. Endringene kan også være basert på endringer i lovgivningen. Hvis vi endrer personvernerklæringen, vil vi publisere den endrede erklæringen og datoen for endringene på dette nettstedet. På grunn av dette anbefaler vi våre brukere å se etter en oppdatert personvernerklæring på nettstedet vårt med jevne mellomrom.

Om vi gjør vesentlige endringer i personvernerklæringen slik at personvernerklæring endres på en vesentlig måte, kan vi også kunngjøre dette på andre måter, for eksempel via e-post eller ved å publisere en melding på konsernets nettsted og/eller sosiale medier før endringene trer i kraft.

Denne personvernerklæringen ble oppdatert 15. august 2023

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.