Skip to content

Inbound ja HubSpot - miten perustella nämä yrityksen johdolle?

Inbound-metodologiasta lukiessa monen ajatukseksi varmasti muodostuu, että “juuri näinhän ne asiat pitäisi tehdä”. Prosessia ja ajatusmallia pohtiessa myös ostajan saappaisiin on varsin helppo hypätä, ja todennäköisesti niin sanotun ostajan matkan kuvauksesta tunnistaa myös oman ostokäyttäytymisensä piirteitä. Harva voi sanoa, etteikö tekisi kattavaa tiedonhakua ja vertailua pohtiessaan esimerkiksi uuden tietokoneen ostoa. Nämä korostuvat erityisesti yritysmaailmassa, kun hankinnat ja investoinnit ovat moninkertaisia tavalliseen tietokoneeseen nähden.

Yhdellä ohjelmistolla voi tehdä jo lähes kaiken

Samantyyppisiä ajatuksia herää varmasti myös vertailtaessa inbound-markkinointiin sopivia ohjelmistoja. Eräs HubSpotin merkittävimmistä kilpailuvalteista on se, että järjestelmä tarjoaa puitteet niin sähköpostien lähettämiseen, some-tilien hallintaan, bottien rakentamiseen, automaatioiden hyödyntämiseen, verkkosivujen kehittämiseen kuin kattavaan raportointiin ja analytiikkaankin. Listaa voisi toki jatkaa vielä lähes loputtomiin. Miksi ihmeessä siis ottaa ns. “tilkkutäkkirakennelma” useasta pienemmästä ohjelmasta? Pelko toimittajaloukustakin (“vendor lock-in”) on nykyään täysin turha.

Yhteinen kieli johdon kanssa helpottaa päätöksentekoa

Harmillista kyllä, nämä ajatukset ja mahdollisuudet harvoin siirtyvät yhtä eheinä ja kirkkaina johtoportaaseen saakka. Siellä päätöksiä vaativia asioita on usein pöydällä kymmenittäin, joten puheet “kitkattomasta ostopolusta” tai “verkkosivujen valjastamisesta liidigeneraattoriksi” jäävät varmasti suhteellisen abstraktille tasolle. Vastineeksi puheenvuorolleen saa korkeintaan muutaman ei-niin-vakuuttavan nyökkäyksen ja kuittauksen, että palataan asiaan seuraavassa kuukausipalaverissa. Jotain siis uupuu.

Tärkeää onkin puhua johdon omaa kieltä. Tämän kielen nimi on “numerot”. Jotta asiat eivät jäisi vain kauniiksi ajatuksiksi, budjetista päättäville ne on perusteltava luvuilla ja laskelmilla. Oikein tehtynä ne antavat varsin konkreettisen ja selvän kuvan mitä on mahdollista saavuttaa, mikäli tietyt perusteet täyttyvät. Helpoin tapa saada jalka oven väliin, tai lyödä ensimmäinen nyrkinisku pöytään on siis tehdä malli sijoitetun pääoman tuottolaskelmasta (ROI). 

Inbound ei tarjoa pikavoittoja

Niin inbound-markkinointiin kuin HubSpotiinkin liittyvät asiat on ymmärrettävä investointina, ei kuluna tai “pakollisena pahana”, kuten markkinointi on perinteisesti joissain yrityksissä nähty. Menestystarinoita rakennettaessa malttia ja alkupääomaa siis vaaditaan, ja nollasta lähtiessä ihmeitä tekeviä taikatemppuja ei synny kahdessa viikossa tai kahdessa kuukaudessakaan. Isot ja nopeat voitot tulevat lauantain lottoarvonnasta. 

Viimeistään silloin, kun sikariportaan huomio on saatu tuottoa osoittavilla laskelmilla, kannattaa dialogiin ottaa mukaan kokenut inbound-markkinointiin erikoistunut kumppani. Tällainen kumppani voi auttaa “myyntipuheen” rakentamisessa, sparrauksessa sekä vielä tarkempien laskelmien tekemisessä pureutumalla yrityksen kasvutavoitteisiin ja liidejä tuottaviin kanaviin. Johtoa on myös hyvä lähteä hieman haastamaan, sillä se luo vakuuttavan ja hedelmällisen pohjan nykyisten ja uusien toimintamallien arvioimiselle. 

Laske yrityksesi mahdollisuudet HubSpotin ROI-laskimella. Sen antamat tulokset perustuvat muiden HubSpot-käyttäjien saamiin tuloksiin. Tarkempaa laskelmaa ja myyntipuheen rakentamista varten voit varata alla olevasta kalenterista sinulle sopivan ajan.