Skip to content

Digistrategia on markkinoinnin automaation perusta

Luin Markkinointi-instituutin blogikirjoituksen markkinoinnin automaatioon liittyen. Siinä Anne Niemi-Hakala varoittaa käyttöönottoprosessin sudenkuopista. Varoitukset ovat tärkeitä, mutta samalla ne saivat minut miettimään, miksi automaatiolta odotetaan niin paljon ja miksi sen haasteista varoitellaan. Keskusteluissa erilaisten yritysten kanssa olen huomannut, kuinka odotukset automaatiolle ovat toisinaan varsin kovat ja samalla käsitykset sen ominaisuuksista hyvinkin vaihtelevia. Onko markkinoinnin automaation käyttöönotto oikeasti vaikeaa, vai mistä tämä mielikuva johtuu?

MITÄ MARKKINOINNIN AUTOMAATIO OIKEASTAAN ON?

Markkinoinnin automaatiota on monenlaista. Yksinkertaisimmillaan se voi olla automatisoituja sosiaalisen median postauksia tai ajastettua verkkosivujen julkaisua. Se voi tarkoittaa myös verkkosivujen tai sähköpostien personointia, kontaktien pisteytystä tai vaikka monimutkaisia automaatiopolkuja, joiden pohjalta verkkosivujen kautta saatu kontakti siirtyy myynnin käsiteltäväksi. Nämä toimet eivät yksistään ole vaikeita ja niitä voi tehdä myös ilman automaatiota, mutta silloin kuluu aikaa. Tähän liittyykin automaation tärkein lupaus markkinoinnille: työn tehostaminen. (Lue lisää markkinoinnin automaatiosta täältä)

MIKSI AUTOMAATIO-PROJEKTIT TUNTUVAT VAIKEILTA?

Oman tulkintani mukaan markkinoinnin automaation haaste tulee siitä, että suurinta osaa markkinoinnin automaatio-projektin yhteydessä mietinnässä olevista toimista ei ole tehty ennen. Kun projekti aloitetaan, digimarkkinoinnilla ei ole selkeää strategiaa, eikä valmiita määriteltyjä prosesseja, resursseja tai tavoitteita. Kun tältä pohjalta lähdetään ottamaan automaatiota käyttöön, huomataankin yhtäkkiä että tehdään asioita, joita ei ole koskaan ennen tehty tai edes kunnolla mietitty. Tämä johtaa siihen, että mennään takapuoli edellä puuhun: otetaan ensin käyttöön työkalu ja sitten vasta ihmetellään, mitä oikeasti pitikään tehdä. Tuloksia ei tule, kun ei ole kunnollista suunnitelmaa.

Valveutuneimmissa tapauksissa automaatioprojektin myötä aloitetaan myös digistrategian miettiminen, mikä johtaa siihen, että edessä on paljon uutta tekemistä, mihin ei ehkä ole resursseja tai osaajia. Molemmissa tapauksissa markkinoinnin automaation käyttöönotto koetaan isoksi projektiksi, vaikka tällä ei ole mitään tekemistä itse työkalun kanssa.

ALOITA MÄÄRITTELEMÄLLÄ DIGITAALISEN MARKKINOINNIN STRATEGIA

Jos mietit markkinoinnin automaatiota, kartoita ensin organisaatiosi digimarkkinoinnin nykytila ja tavoitteet. Kun sinulla on selkeä näkemys nykyisistä työkaluista ja prosesseista, on helppo lähteä tehostaamaan tekemistä. Samalla saadaan hyvä käsitys siitä, paljonko digitaaliseen markkinointiin ollaan valmiita panostamaan, kuka työt tekee ja minkälaisia tuloksia halutaan.

Nykyiset automaatiotyökalut auttavat digitaalisessa markkinoinnissa hyvin monipuolisesti. Esimerkiksi HubSpot on rakennettu auttamaan inbound-markkinoinnin eri vaiheissa, markkinointi- ja myyntiprosessin alusta loppuun. Kun strategia on selvä, ei työkalun käyttöönotto ole enää vaikeaa. Aikaa voi mennä, mutta sekin riippuu lähtötilanteesta.