Skip to content

Valmennus antoi eväät markkinoinnin automaatio-projektiin

Marko Pöntinen työskentelee LähiTapiola-ryhmässä suunnittelupäällikkönä ja vastaa valtakunnallisesti B2B-markkinoinnista sekä varainhoidon ja maatilapuolen markkinoinnista. Hän sai Markkinoinnin Personal Trainer -valmennuksesta muun muassa konkreettisia työkaluja työn suunnitteluun sekä rohkeutta haastaa sisäiset toimeksiannot.

ESIMIES KANNUSTI VALMENNUKSEEN

Markon markkinointitiimi osallistui aikaisemmin ryhmävalmennukseen, sillä he halusivat toimia paremmin joukkueena, jossa jokaisen taidot pääsisivät paremmin esille.

"Ryhmävalmennuksen jälkeen esimieheni ehdotti osallistumista Markkinoinnin Personal Trainer -valmennukseen, jossa pureuduttaisiin syvemmälle henkilökohtaiseen ammatilliseen kehittymiseeni. Tämä tuli hyvään saumaan, sillä tehtävänkuvani oli laajenemassa”, Marko kertoo.

VALMENNUS VAHVISTI MARKKINOINTIOSAAMISTA

Markkinointitiimi oli saanut tehtäväkseen kehittää edelleen digitaalista markkinointia ja siksi yrityksessä käynnistettiin markkinoinnin automaation tehostamisprojekti. Varsinkin henkilökohtainen valmennus antoi eväitä projektiin.

"Sparrasin markkinoinnin automaation hyötyjä ja parhaita käytäntöjä. Valmennuksen aikana tuli myös kerrattua markkinoinnin perusasioita, kuten brändin hallintaa ja sen arvon kasvattamista.”

SUUNNITELMALLISUUTTA JA LISÄÄ VARMUUTTA

Marko kertoo suurimman muutoksen tapahtuneen hänen omissa työskentelytavoissaan. Hän sai valmennuksesta mukaan työkaluja työn suunnitteluun ja ajan hallintaan sekä varmuutta haastaa sisäiset toimeksiannot ja sparrata valittujen markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta yhdessä myynnistä vastaavien kanssa.

“Koko ryhmän ja henkilökohtaisen valmennuksen myötä ovat tiimin keskinäinen yhteistyö ja luottamus parantuneet merkittävästi. Uskallamme tuoda ajatuksemme ja mielipiteemme rohkeasti julki. Tämä on myös esimiehemme ansiota”, Marko kiittelee.

Marko Lähitapiola

AVOIMUUS VAHVISTAA VUOROVAIKUTUSTA

Marko koki erittäin antoisaksi myös vuorovaikutuksen muiden valmennukseen osallistuneiden kanssa. Hänestä oli mielenkiintoista kuulla, millaisten markkinoinnin haasteiden kanssa eri toimialoilla työskentelevät painivat ja miten he näitä ongelmia ratkovat.

“Markkinoinnin Personal Trainer -valmennuksen jälkeen olen ollut avoimempi jakamaan tietoa omalle tiimille ja muualle organisaatioon. Muistan nyt myös paremmin kysyä, haastaa ja kyseenalaistaa”, Marko summaa.

LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaiden omistama yhtiöryhmä, joka tarjoaa vakuutukset sekä säästämisen ja sijoittamisen palvelut niin yksityishenkilöille kuin yrityksille.