Silta

Menestysreseptinä markkinoinnin ja myynnin yhteispeli

silta_avidly_hero_2
Tyyppi: Teknologia & data
Asiakas: Silta
Palvelut: Brändi, Markkinoinnin automaatio, CRM, MarTech, Verkkosivukehitys, Verkkosivuston suunnittelu, Myynnin mahdollistaminen, Viestintäpalvelut, Sisältömarkkinointi, CX & personointi, Asiakaspolku, Media & kanavat, Koulutus, Data & mittaaminen, Tuloskeskeinen markkinointi, HubSpot, Webinaarit
Silta ottaa HubSpotista kaikki tehot irti

Myyntiorganisaatio arvioitiin Suomen parhaaksi

Silta on hyvä esimerkki siitä, miten myynti nivotaan joustavasti osaksi liiketoimintaa. Vahvuuksia ovat erityisesti saumattomat ja toisiinsa integroidut prosessit. Näin hehkuttaa Siltaa Suomen paras myyntiorganisaatio 2020 -kilpailun tuomaristo.

TOMORROWBOUND
silta_avidly_content01_1440

Lähtökohdat

Silta on suomalainen palkanlaskennan ja HR:n palveluita myyvä yritys, joka työllistää noin 300 alan ammattilaista. Organisaatio on hyvin asiakaskeskeinen. Myynnin menestys perustuu asiakkaiden tuntemiseen ja yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen. Silta myy valituille kohderyhmille sellaista palvelua, jota nämä arvostavat.

Tavoite

Tavoitteena yleisesti on ollut tehdä kokonaisvaltaista markkinointia ja kehittää myynnin ja markkinoinnin yhteispeliä. Vuoden 2021 päätavoitteena on ollut tukea varsinkin uusmyyntiä myynnin ja markkinoinnin eri keinoin.

silta_avidly_content_02
Mitä teimme?

Teknologialla lisää kasvua

Sillan myynnin ja markkinoinnin prosessit on hyvin pitkälle digitalisoitu yhdessä Avidlyn kanssa. Yhteistyö aloitettiin vuonna 2017 markkinoinnista. Datan käyttö vietiin entistä syvemmälle pari vuotta myöhemmin, kun myös CRM siirrettiin HubSpotiin. Verkkosivusto on niin ikää saman järjestelmän päällä.

Teknologian avulla haetaan kasvua. Markkinoinnin automaation ansiosta asiakasdata saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön ja asiakkaiden kiinnostuksen kohteet esiin. Asiantuntijapalveluiden myynnissä liidien laadukkuus on erityisen tärkeätä, jotta potentiaalisten ostajien kanssa päästään rakentavaan dialogiin.

Silta-Oy-paras-myyntiorganisaatio-2020
Mitä teimme?

Myyntiorganisaation pelikirja

Silta on oivaltanut, että myyntihenkilöstön korkea osaaminen on voimavara, johon kannattaa panostaa. Myyntiorganisaatiolle on luotu yhteinen pelikirja. Digitaalisten asiakaspolkujen lisäksi Avidlyn kanssa on hierottu sisältöstrategiat ja -suunnitelmat kuntoon. On määritelty ostopersoonat, brändin ydinviestit ja puhuttelutapa. 

Se, että markkinointia automatisoidaan ja asiakastietoa hyödynnetään tehokkaasti, ei tarkoita tosikkomaista palveluilmettä.

Palkkahallinnon työ on vaativaa ja kisa parhaista osaajista kova. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja uskomme että se näkyy myös asiakkaalle iloisena ilmeenä, kertoo Sillan myyntijohtaja Janne Knuutinen.

front-hero

"Haluamme olla palkkahallinnon paras brändi ja alan halutuin työpaikka Suomessa. Erottaudumme sillä, että hoidamme kaiken viimeisen päälle hyvin."

TOMORROWBOUND
silta_avidly_content_03

Pettämätöntä yhteistyötä

Markkinointipäällikkö Lauri Akkanen kiittelee yhteistyön matalaa kynnystä. Avidlyn puoleen on helppo kääntyä. Kumppani ymmärtää alan ominaispiirteet ja tuo uusia kulmia tekemiseen.

Yhdessä haetaan rohkeita ideoita ja ravistellaan pois pölyttynyttäkin mielikuvaa, joka ulkoistamisen palveluihin usein liitetään. Se on tärkeää, kun halutaan olla suunnannäyttäjä omassa bisneksessä. 

Tällä hetkellä yhteinen tekeminen keskittyy uusmyynnin tukemiseen. Avidly tuottaa Sillalle markkinoinnin sisältöjä, kuten blogeja, artikkeleita, referenssijuttuja, maksettua mainontaa, hakukonemarkkinointia ja kehittää verkkosivuja.

Silta_myynti ja markkinointi

Tulokset

Olemme yhdessä asiakkaan kanssa kuusinkertaistaneet sivustokävijöiden konvertoitumisprosentin kevään 2021 aikana verrattuna vastaavaan periodiin viime vuonna.

Koronavuonna 2020-21 Silta panosti enemmän webinaareihin, koska aika oli otollinen. Avidlyn kanssa toteutetut webinaarit henkilöiden tietoturvasta sekä sairauspoissaoloista ja alentuneesta työkyvystä keräsivät molemmat satoja osallistujia.

Avidly käy Sillan myyntiorganisaation kanssa jatkuvaa sparrausta siinä, kuinka CRM:ää ja HubSpotia voisi hyödyntää paremmin. Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan aktiivisesti ja menestysreseptejä monistetaan parhaimman mukaan.

Loppuun vielä lyhyt lainaus raadilta, joka valitsi Sillan vuoden 2020 parhaaksi myyntiorganisaatioksi Suomessa:

”Asiakkuudenhallintaprosessit on huomioitu kokonaisuudessaan, jolloin markkinointi, myynti sekä asiakaspalvelu liittyvät saumattomasti toisiinsa varmistaen tiedonkulun, läpinäkyvyyden ja hyvän asiakastyytyväisyyden. Tätä tuetaan myös CRM- ja markkinointijärjestelmien hyvällä integroinnilla.”

Avidly_impact_flare

Webinaari

Näin Silta loi timanttisen myynnin ja markkinoinnin yhteispelin

TOMORROWBOUND TOMORROWBOUND TOMORROWBOUND

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.