<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=641204&amp;fmt=gif">

CASE SILTA

KOKONAISVALTAISTA MARKKINOINTIA PALVELUNA

Suomen johtava palkka- ja HR-palveluiden tarjoaja Silta oli säilyttänyt vakaan asemansa markkinoilla pitkään, mutta kasvu puuttui. Yhtiö tunnisti, että markkinointia ei johdettu jatkuvasti eikä johdonmukaisesti vaan se koostui satunnaisista yksittäisistä tempauksista.

Tähän tarvittiin muutos ja syyskuussa 2017 Silta ulkoisti pääosan markkinoinnistaan Avidly Suomelle.

Avidlyn ketterä ulkoistusmalli mahdollistaa läpinäkyvän yhteistyön, juuri oikeiden erityisosaajien hyödyntämisen ja proaktiivisen, liiketoimintalähtöisen markkinoinnin kehittämisen.

Määrittelimme yhdessä asiakkaan kanssa yritysbrändin ytimen ja kulmakivet uudelleen. Tämän pohjalta loimme konseptin, joka kiteyttää Sillan kilpailuedun yhteen pääteemaan. Työstä  syntyi vahva näkemys korostaa datan hyödyntämistä ja älykkäitä malleja kaikessa Sillan kommunikaatiossa.

Konseptoitu teema linkittyy kaikkeen Sillan tekemiseen ja markkinointiin. Sen ympärille rakennettiin myös sisältöstrategia, joka on luonut vahvan pohjan sisältöjen suunnittelulle - ja  kymmenittäin ideoita erilaisiksi sisällöiksi. Kun kaikki sisällöt puhuvat samaa tarinaa, sisältöä syntyy merkittävästi aiempaa helpommin ja jatkuvammin. Selkeän strategian myötä eri kanavat ovat paremmin tasapainossa ja tulevat huomioiduksi. Kun teemat on valittu niin, että ne kiinnostavat ja keskusteluttavat yleisöä, on yhtiölle saatu lisäksi PR:llä kymmeniä ansaitun median osumia.

Tämän lisäksi olemme uudistaneet Sillan verkkosivut, käynnistäneet markkinoinnin automaation ja inbound-markkinoinnin, aloittaneet some-mainonnan sekä uudistaneet Sillan visuaalista ilmettä. Toimimme toteuttajana myös integraatioviestinnässä, kun yhtiö myytiin taloushallinnon palveluja tarjoavalle Administerille.

Sillan tiimissä työskentelee eri osa-alueiden osaajia joustavasti, strategisen ydintiimin säilyessä samana. Johdonmukaisen yhteistyön myötä Sillan kasvu näkyy tasaisesti kaikissa kanavissa. Yhtiön tavoittavuus ja huomioarvo ovat parantuneet ja tuottaneet myös selkeää liiketoiminnallista hyötyä.