Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb och för att samla in statistik kring hur webbplatsen används. Läs mer.

×

Digitalt säljstöd

Det finns statistik som säger att en säljare endast aktivt hinner sälja 34 procent av sin arbetstid, resten av tiden läggs till stora delar på administration. Med tillgång till rätt verktyg och processer kan vi minska den tiden avsevärt.

Idag kan mycket av det säljaren tidigare fick knappa in manuellt istället automatiseras. Det sparar inte bara tid och energi, det stärker också era möjligheter till närmare kundrelationer och kortare säljcykler. 

Digitalt säljstöd1
icon-dart
Vad kan Avidly hjälpa till med?

Inbound sales handlar både om processer, verktyg och content. Och det är skillnad från organisation till organisation, därför skräddar vi alltid efter vår egna "best practise" sammanvägt med respektive kunds vardag. Vi kan bland annat hjälpa till med; automatisering av säljprocesser, coachning av era säljare, säljarnas närvaro på LinkedIn eller framtagning av en SLA (service level agreement) mellan sälj- och marknadsavdelningen.

CRM

Ett bra CRM är värt sin vikt i guld. Det kan däremot vara svårt att greppa vilken nivå av system som passar just er verksamhet. Därför erbjuder vi följande:

1) Mappning av nuvarande försäljningsprocess med setup av HubSpot CRM för att matcha och optimera densamma.

2) Implementering av funktioner som direkt i CRM:et stödjer ett Service Level Agreement; lead scoring, automatisering av tasks etc.

3) Utbildning i HubSpot CRM.

Säljprocess

Den process era säljare jobbar efter behöver vara nära integrerad i den process som marknadsavdelningen jobbar i. Vi gillar att titta på det som en och samma process - den som driver intäkter och affärer. När vi träffar företag gräver vi djupare i hur vi kan effektivisera, optimera och automatisera de processer ni har idag - förutom att koppla sälj och marknadsavdelningen närmare varandra.

Kort och gott - vi fokuserar på att optimera era processer, så ni istället kan fokusera på att driva mer tillväxt.

Innehåll som stöd för säljprocessen

Även om marknadsavdelningen ofta producerar majoriteten av innehållet till ett företag så bör säljare också göra det. Men för varje minut en säljare lägger på att producera innehåll minskar tiden för att sälja. Det är däremot viktigt att komma ihåg att personligt innehåll är avgörande i slutet av säljresan. Här är några exempel på innehåll vi kan hjälpa till med för att stötta säljarnas arbete:

  • Whitepapers och e-böcker
  • Produktdemos
  • Pris och rabattinformation
  • Checklistor
  • Mallar för e-post och erbjudanden
Jonaz

Intresserad?

Klicka på länken nedan eller
ring på 08-410 305 10.

Låt oss ta reda på hur vi bäst kan hjälpa dig att speeda upp er tillväxt. 


Boka ett möte