Skip to content

Mitä on markkinoinnin automaatio?

“Jos "perinteinen markkinointi" mielletään megafoniksi, niin inbound-markkinoinnin voi kuvitella magneetiksi: kaikille kailottamisen sijaan magneetti vetää puoleensa tarkkaan valittuja kohderyhmiä.”

Markkinoinnin automaatio on osa isompaa kokonaisuutta, inbound-markkinointia. Inbound-markkinoinnissa yrityksen kohderyhmälle tuotetaan kiinnostavaa, personoitua digitaalista sisältöä, joka houkuttelee, opastaa ja johtaa ostopäätöksessä eteenpäin sekä sitouttaa kohdehenkilöä sisältöjä tarjoavaan yritykseen.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että verkkoon rakennetaan polku kohderyhmää kiinnostavista sisällöistä. Eri sivuille jäsennelty sisältö - jokainen blogi,  opas, video tai vaikka laskuri - kasvattaa lukijan tietoutta ja ymmärrystä kiinnostavasta aiheesta.

Tämän ostopolun varrelle ja eri vaiheisiin ohjataan liikennettä mm. sosiaalisesta mediasta, hakukoneista ja sähköposteista. Osa polun sisällöstä on suoraan luettavissa, mutta erityistä arvoa tuova sisältö, esimerkiksi oppaat, edellyttävät yhteystietojen jättämistä. Tällaisella vaihdannalla yritys saa arvokasta tietoa potentiaalisesta asiakkaastaan ja vastaavasti asiakkaalle tuotetaan merkityksellistä lisäarvoa.

Kun potentiaalinen asiakas on jättänyt yritykselle yhteystietonsa, voidaan hänelle tarjota automaattisesti uusia sisältöjä aikaisempien valintojen perusteella. Tämän markkinoinnin automaation tarkoituksena on palvella potentiaalista asiakasta jatkuvasti relevanteilla toimenpiteillä, jotka lopulta johtavat kuluttamaan yrityksen palveluita tai tuotteita.

Markkinoinnin automaatiota hyödynnetään myös nykyisten asiakkaiden palvelemiseen, jolloin heistä saadaan lopulta yrityksen puolesta puhujia.