<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=641204&amp;fmt=gif">

content-marketing

Sisältömarkkinointi

Onnistunut sisältö palvelee, myy - ja aiheuttaa tunteita!

Sisältömarkkinointi on tämän päivän markkinoinnin keskeisimpiä elementtejä. Siinä kohderyhmälle tuotetaan hyödyllistä ja kiinnostavaa sisältöä, jota he arvostavat. Laadukas sisältö sitouttaa nykyisiä asiakkaita ja houkuttelee uusia yleisöjä.

Me autamme sinua tekemään sisältöjä, jotka ovat hyödyllisiä, oivaltavia ja auttavat asiakasta eteenpäin ostopolulla.

Sisältömarkkinoinnin perustan luo sisältöstrategia. Sisältöstrategia tulisi rakentaa niin, että se tukee organisaation liiketoiminnallisia tavoitteita ja ajatusjohtajuutta. Sisältöstrategiassa määritellään tavoitteet, kohderyhmät, sisältöteemat, mittarit ja käytännön toimintatavat. Erityisen paljon kiinnitetään huomiota siihen, miten sisältö löytää kohdeyleisönsä luo.

Sisällöntuotannossa lähtökohta on, ettei yksikään hyvä sisältö jäisi kuluttamatta. Sen vuoksi sisältöä on hyvä tuottaa kolmella tasolla:
1) Syvälliset, ajatusjohtajuutta tukevat sisällöt
2) Ajankohtaisuutisointi ja sesongista ponnistavaa myyntiä tuottavat sisällöt
3) Yhteisöllisyyttä tukevat nopeat sisältövirrat (mm. some)

Tämä jaottelu auttaa kytkemään sisällöntuotannon luontevasti asiakaspolun eri vaiheisiin. Näin jokainen tuotettu sisältö palvelee yleisöä - ja toteuttaa samalla sen julkaisijan tavoitteita.

Sisältömarkkinoinnissa auttaa sujuva sisällöntuotannon prosessimme, jota on kehitetty ja hiottu asiakkaiden tavoitteita vastaavaksi. Prosessissa huomioidaan erilaiset kanavat, työkalut sekä sisältöjen vaikuttavuuden mittaaminen. Teemme prosessin läpinäkyväksi ja tehokkaaksi hyödyntämällä ketteristä menetelmistä tuttuja avoimuutta tukevia työkaluja.

Tuloksellisen sisältömarkkinoinnin ytimessä on monikanavaisuus, jossa jokainen sisältöidea käydään läpi eri kanavien ja kohderyhmien näkökulmasta. Samasta aiheesta on mahdollista saada erilaisia formaatteja niin omaan, ostettuun kuin ansaittuun mediaan. Sosiaalisen median palvelumme, sijoittajaviestintäpalvelumme, mediatoimistomme ja PR-palvelumme varmistavat, että kohderyhmäsi löytää heille hyödylliset sisällöt monikanavaisesti. Sisältöjen tavoittavuudelle luodaan mittarit, joita seurataan jatkuvasti.

Hyvää sisältöä tehdään myös yhdessä! Me osaamme kytkeä asiantuntijat vahvasti mukaan sisällöntuotantoon - valmennamme, motivoimme ja autamme heitä profiloitumaan ja toimimaan laadukkaina lähteinä erinomaiselle sisällölle.

Sisältömarkkinoinnin palvelumme

  • sisältöstrategia: sisältömarkkinoinnin tavoitteet, kohderyhmät, teemat, sisältömuodot, työvälineet ja asiantuntijat
  • sisällöntuotantoprosessin mallintaminen
  • sisällöntuotantoa tukevien työkalujen rakentaminen
  • sisältöformaattien konseptointi
  • sisältöjen tuottaminen: artikkelit, blogit, oppaat, videot, podcastit, infografiikka, esitysmateriaalit
  • asiakas- ja henkilöstölehtien konseptointi
  • asiakas- ja henkilöstölehtien tuotanto
  • raportointi: vuosikertomukset, vastuullisuusraportit, osavuosiraportit
  • sisältöjen jakelun vauhdittaminen
  • mittarit ja seuranta
Sirpa Alhava

Lisätietoja antaa

Sirpa Alhava
sirpa.alhava@avidlyagency.com

+358 40 587 2446

Tutustu palveluihimme