<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=487414604984400&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vi bruker cookies til å samle inn informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår for å kunne gi deg best mulig brukeropplevelse. Les mer.

×

Nettsiden din er en viktig portal, ikke bare for å vise frem bedriften din og tjenestene eller produktene dere har, men også for å konvertere trafikken til nye kunder.

I den siste tiden har det vært mye snakk om universell utforming av nettsider. Dette er lovpålagt og på digitaliseringsdirektoratet sine hjemmesider kan vi se at alle IKT-løsninger, inkludert eksisterende løsninger, skal følge kravene stilt til universell utforming innen 1. januar 2021.

Din nettside, men tilgjengelig for alle

Se for deg at du driver en butikk som plutselig viser seg å være totalt utilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette kan ekskludere potensielle gode kunder. Litt sånn er det med nettsiden din også. Universell utforming skal bidra til å fjerne eller redusere samfunnsskapte barrierer som personer med nedsatt funksjonsevne møter i hverdagen.

Gjelder dette meg?

Før vi går løs på hvordan du sikrer deg så er det helt sikkert fort gjort å tenke at dette ikke gjelder deg og din nettside. Men i henhold til Difi.no skal både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner måtte følge regelverket. Gitt at du har en nettside, applikasjon eller automat (IKT-løsning) som

  • er retta mot innbyggere eller kunder i Norge
  • blir brukt til å informere eller tilby tjenester
  • er ny eller vesentlig oppgradert etter 1. juli 2014

Kan du derfor huke av på punktene over, da gjelder reglene for din virksomhet.

 

[LAST NED GUIDE] NETTSIDER FRA A TIL Å

Dette er kravene

For å gjøre det enklere for deg skal du følge det som så intuitivt heter WCAG 2.0-standarden. På difi.no står det: Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.

Vi skal ikke liste opp alle disse 35, men du finner den komplette listen til difi.no her.

Men hvordan sikrer du som leder at dere følger kravene så nettsiden din er universelt utformet? Nedenfor lister vi opp noe av det viktigste du må sørge for er på plass på nettsiden. Dette er ting som enkelt kan fikses opp av utviklerne, designere og de som jobber med innhold.

Utvikling 

  • Nettsiden skal følge et semantisk oppsett av siden, disse kalles H1, H2, H3 – dette er tittelformer som gjør at du strukturerer siden din rett og viser søkemotorer hva som henger sammen.

  • Alle «ting» og elementer må ha riktig tag slik at det kommer tydelig frem at en knapp er en knapp og en lenke er lenke. Husk også title tag – tittelen vil til syvende og sist være det som viser hva siden handler om. Pass på at den faktisk forteller hva siden inneholder
  • Optimalisere for tabbing gjennom nettsiden og at det er kodet slik at ting er i riktig rekkefølge.

Design

  • Ikke kun farge på klikkbare ting. Alt som kan klikkes på (og som leder videre et sted) må tydelig indikere dette – må ha en form og understrek, slik at det er tydelig.

Innhold

  • Alt-tekst til bilder. Dette gjør at teknologi kan forstå hva et bilde er slik at besøkende med eksempelvis nedsatt syn kan «se» bildet ved å få en forklaring.

 

Du må altså ha en del ting på plass for å sikre at nettsiden din er universelt utformet. Dette gjøres av noen som kan det, utviklere og designere, og det er viktig at din bedrift etterlever kravene. Difi har gjort en undersøkelse av 278 norske nettsider. Konklusjonen: Resultatene var oppsiktsvekkende dårlige i både offentlig og privat sektor. 

Sørg derfor for at du unngår å bidra til denne statistikken. Sett sammen et team av utviklere og designere, hyr inn freelancere eller outsource til noen som hjelper bedrifter med dette daglig.

Nettsider fra A til Å