Skip to content

[Video]: Introduksjon til moderne salg på 4 minutter

2 mins read

Det er ingen hemmelighet at salg har endret seg – både måten vi som forbrukere gjennomfører en kjøpsprosess på og måten dyktige selgere selger inn et produkt, en tjeneste eller en løsning på. Du som selger er derfor nødt til å tilpasse deg disse endringene. Slik kommer du i gang med moderne salg ved hjelp av 3 steg.


Likevel er det mange selgere som henger igjen i de gamle, tradisjonelle måtene å selge på, som for eksempel cold calling til kjøpte ringelister. Men det er ikke lenger selgerne som sitter med all informasjon en kjøper behøver for å kunne ta et informert valg – det er kjøperen selv.


Til tross for dette er det ikke alle bedrifter og salgsorganisasjoner som har tatt det innover seg.


Og nettopp derfor fungerer ikke tradisjonelle salgsmetoder like godt lenger. Vi sier som HubSpot: “Stop pitching, aim to help”. Slik kommer du i gang med moderne salg ved hjelp av tre steg: 

 

[LAST NED E-BOKEN]: SALGSEKSPERTENES BESTE TIPS FOR Å CLOSE FLERE DEALS


Ønsker du heller å lese teksten svart på hvitt? Her har du muligheten: 

Slik kommer du i gang med moderne salg ved hjelp av tre steg

Her er tre enkle steg for å komme i gang med salg, som er tilpasset den tiden vi lever i. 

1) Fokus på å hjelpe fremfor å selge

Det første punktet handler om å hjelpe fremfor å selge. Når jeg tenker på tradisjonelt salg, så tenker jeg på ivrige selgere som aldri gir seg. Og når jeg snakker om moderne salg så handler det om at de menneskene du leter etter, er de som har et behov for hjelp.

De kan ikke bare bli kunder, men også bli gode ambassadører på sikt, både for deg selv og bedriften du representerer.

For å få til noe sånt, er du for det første nødt til å vite hvilke behov de har. Du må avdekke utfordringer de måtte ha. Og hvis du i tillegg klarer å finne ut hvilke temaer de har vist interesse for, kan du med denne kunnskapen skreddersy en løsning som faktisk er svaret på de utfordringene og problemene som prospektene måtte ha.

2) Salgsavdelingen samarbeider med markedsføringsavdelingen for å oppnå best mulige resultat

Det andre tipset handler om samarbeidet mellom salg og marked. Vi er ute hver eneste dag og snakker med bedrifter, og veldig ofte er det ganske stor avstand mellom disse to avdelingene. På den ene siden har du markedsavdelingen som sier at «ja vi skal få masse leads», gir de til salg, men de gjør ingen ting.

På den andre siden sitter salgsavdelingen og sier «ja vi får noe leads, men kvaliteten er så dårlig at vi ikke orker å bry oss om det». Da er spørsmålet: hva kan man gjøre for at kvaliteten på leads skal bli bedre og at salg faktisk skal gidde å ta tak i dem? Da er de to avdelingene nødt til å snakke sammen.

Salgsavdelingen må fortelle hva det er som kjennetegner et salgskvalifisert lead. Hva er vi ønsker at de skal ha gjort eller vært igjennom for at vi skal kunne ta en prat med dem?

Disse tilbakemeldingene er markedsavdelingene helt avhengig av for å kunne justere det de gjør etter salgsavdelingens behov.

Samtidig kan salg også dra nytte av markedsavdelingen ved at de kan hjelpe dem med å produsere salgsinnhold, de kan også lage opplæringsmateriell som selgerne kan bruke. Begge avdelingene har alt å vinne på å jobbe tettere sammen.

3) Selger identifiserer og prioriterer til enhver tid de varmeste og mest kvalifiserte leadsene

Da har vi kommet til punkt nummer tre, og dette handler om å kunne prioritere og bruke tiden sin på de varmeste og mest salgsklart leadsene.

Tenk om det var sånn at hver gang du ringte til et prospekt så kjente de igjen navnet ditt, bedriften du ringte fra og at de var interessert i å snakke med deg. Tenk hvordan det ville ha endret hverdagen din.

Hvis du jobber på den måten som vi snakker om nå, så er dette fullt mulig, men da må også markedsavdelingen og salgsavdelingen være enige om hva et salgskvalifisert lead er.

Og når man først har kommet dit, er det også disse leadsene som vil bli overlevert til salg, og dermed kan du som jobber med salg bruke tiden din på en mye mer effektiv måte.

Last ned salgsekspertenes beste tips