Skip to content

– Ja, webinarer gir flere påmeldte og deltakere, men hvordan påvirker det kundeforholdene våre?

2 mins read

11.06.2020 – I tre måneder har alle planlagte seminarer blitt til webinarer, men hvilken påvirkning har overgangen fra fysiske arrangementer til digitale webinarer egentlig hatt på kundeforholdene våre? Vi har spurt Avidlys webinarekspert Stine Pettersen om hennes tanker rundt økt bruk av digitale møteplasser.

 

– Fordelen med webinarer sammenlignet med seminarer er at terskelen for å delta er lavere enn den er for fysiske arrangementer. Det gir flere påmeldte og flere deltakere. Ulempen er at det er vanskelig å få det personlig, forteller Pettersen.

 

Pettersen har vært ansvarlig for det norske Avidly-kontorets webinarer i halvannet år. I løpet av denne tiden har hun testet ut en rekke ulike webinarplattformer, som blant annet TwentyThree og Zoom, både for Avidlys egen markedsavdeling og for flere av selskapets kunder.

 

– Det har vært en bratt læringskurve. Vi har testet ut flere plattformer og fått mye erfaring med ulike funksjoner som påvirker webinaropplevelsen, forteller Pettersen.

 

Det er nettopp det vi er interessert i å vite mer om. Hvilke funksjoner påvirker webinaropplevelsen og hvilken effekt har dette på kundeforholdene våre?

Hvordan påvirker den økte bruken av webinarer kundenes forhold til selskapet?

 

Det er mange fordeler ved å bruke webinarer, både i disse tider og generelt. En av de største fordelene dreier seg om å bygge tillit hos målgruppen. Hovedformålet med webinarer er å bidra med nyttig informasjon og inspirerende innhold som tilfredsstiller deltakernes behov.

 

I et marked med stor konkurranse er det selskapene som kjenner kundene sine godt og som har tillit hos dem, som vinner. Webinarer bidrar til begge deler.

 

– I dagens marked er det viktigere enn noen gang å ta vare på de eksisterende kundene sine. Du har mer å tjene på å gjøre disse om til lojale ambassadører enn å prøve å hente inn stadig nye kunder, forteller Pettersen.

 

Webinarer er et godt og kostnadseffektivt tiltak for å vise at de eksisterende kundene verdsettes.

 

– Eksisterende kunder kan fort føle seg glemt. Den generelle markedsføringen treffer kanskje ikke dem. Da er webinarer et godt virkemiddel for å gi dem litt oppmerksomhet, legger hun til.

Nå annen målgruppe med webinar

 

Det er med andre ord ingen tvil om at det er bedre å gjøre et seminar om til et webinar enn å avlyse arrangementet, men Pettersen legger ikke skjul på at man med webinarer treffer en annen målgruppe.

 

– På et webinar kan du være langt mindre aktiv og mer i bakgrunnen enn du er på et fysisk arrangement. Det kan være et attraktivt aspekt for dem som foretrekker en mer passiv rolle, men de mer engasjerte og aktive deltakerne får kanskje ikke det samme ut av et webinar som de får av et seminar, sier hun.

 

Hun legger til at man med webinarer også vil kunne nå en annen målgruppe fordi det ikke finnes noen geografiske begrensninger. På den måten åpner den digitale tilnærmingen for at selskaper kan nå ut til nye markeder, samtidig som det også bidrar til å øke konkurransen.

Gjør webinaret personlig

 

Når du arrangerer webinarer når du ut til mange og de eksisterende kundene dine føler seg sett, men problemet med at det er vanskelig å få personlig kontakt med deltakerne på webinarer, består. 

 

– Hvis webinaret ikke er personlig mister du den langsiktige effekten og du vil ikke få like mye igjen for tiden og ressursene du har investert.

 

Dette tatt i betraktning kan vi konkludere med at webinarer påvirker kundeforholdet positivt ved at selskaper kan nå ut til potensielle og eksisterende kunder med informasjon og nyttig kunnskap de er interesserte i. Dette bygger tillit og bidrar til å skape lojale ambassadører blant de eksisterende kundene. Men dersom webinaret ikke oppleves som personlig og genuint, vil ikke engasjementet ha ønsket effekt på verken eksisterende eller potensielle kunder.


Se kommende webinarer fra Avidly

 

Om Avidly

Avidly er et av seks selskaper som har blitt tildelt statusen Elite HubSpot Partner. Selskapet er bygget på fundamentet fra seks suksessfulle nordiske og europeiske byråer og har per i dag 250 ansatte på kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. 

 

Avidly er et internasjonalt byrå som hjelper selskaper med digitalisering i form av tekniske integrasjoner, automasjon av salgs- og markedsaktiviteter, utvikling av digitale strategier og leadsgenererende aktiviteter. Med spesialister i fem land er Avidly spesielt godt rustet for å bistå virksomheter som jobber på tvers av landegrenser og som ønsker å etablere seg i nye, internasjonale markeder. 

 

Avidlys CEO er Jesse Maula (Finland), COO er Ingunn Bjøru (Norge). Selskapet er børsnotert på Nasdaq First North i Helsinki. 

 

Kontaktinformasjon:

Rebecca P. van Vuuren, PR-ansvarlig i Avidly Norge

rebecca.vuuren@avidlyagency.com

+47 482 42 455