Skip to content

Case

Tydeligere salgsprosesser og flere kvalifiserte leads med banebrytende lesekonsepter

Sammendrag

Bedre salgsprosess og automatisert leadsgenerering med HubSpot CRM

Gjennom en prosess som har involvert tett samarbeid og rådgivning, har Avidly hjulpet BookBites i gang med HubSpot CRM for automatisert leadsgenerering. Dette har ført til en forbedret struktur i salgsprosessene, noe som gjør det enklere for selgere å administrere leads og kontakte potensielle kunder når de er modne for å kjøpe.

Oppdraget

BookBites

En innovativ digital plattform som gjør barn bedre til å lese bør være enkelt å selge. Men selv det mest populære produktet kan være vanskelig å markedsføre med manglende kontroll i salgsprosessene.

BookBites hadde en utfordring med å treffe rett målgruppe til rett tid. Salgsavdelingen manglet en god struktur. Dette førte til at leads gikk tapt.

BalaSuthas Sundararajah, som er medgründer av BookBites, sier at selskapet umiddelbart fikk mange leads, men at de hadde vanskeligheter med å følge opp disse på en god måte.

– Det er stor variasjon i hvordan man skal håndtere individuelle leads. Vi fikk for eksempel mange kontakter på messer, men å nå dem via e-post var ikke riktig. Vi må ha en kontinuerlig innflytelse på de som tar avgjørelsen. Slik vi jobber nå kan vi lettere støtte beslutningsprosessene deres, sier BalaSuthas Sundararajah.

“Den forbedrede strukturen gjør at vi har mulighet til å jobbe målrettet med de opptil 50 leadsene vi får daglig.”

BalaSuthas Sundararajah Respect_(Green)_overlay

BalaSuthas Sundararajah, Co-founder i BookBites

Løsningen

Bedres struktur for salg og opplæring av ansatte

Prosessen med Avidly har fått BookBites til å se både sitt eget produkt og arbeidet rundt salg i et helt nytt lys,. Dette har lært dem å formidle produktets verdi på en bedre måte. I tillegg har Avidly jobbet med salgsopplæring for BookBites' ansatte.

– Vi trenger en kontinuerlig innflytelse på de som tar beslutningen, slik at vi støtter beslutningsprosessen, sier BalaSuthas Sundararajah.

 

Et godt produkt og en lang salgsprosess

BookBites selger lesing til barn. Konseptet er basert på digitale bøker med konkurranseelement hvor det ikke handler om hvor langt du kommer i boka, men hvor lenge du leser.

Selskapets kunder er hovedsakelig skoler og institusjoner med fokus på læring, lesing og lek. For disse kundene er det viktig å kunne følge utviklingen til det enkelte barnet. Dette kan gjøres ved hjelp av BookBites fordi leserdata lagres.

BookBites utfordring har vært å komme i kontakt med de rette personene i de aktuelle institusjonene. Grunnen til det er at disse institusjonene ofte har en flat struktur og at det er mange personer som må konsulteres før et kjøp kan gjennomføres. Dette tar lang tid og innebærer mye kontakt med potensielle kunder før de tar en beslutning. I de fleste tilfeller innebærer dette relativt lange salgsprosesser.BookBites 2

 

Resultat

Trykke på de riktige knappene

– Vi manglet viljen til å jobbe på en mer strukturert måte, men også verktøyene vi trengte for å komme i gang med en ny salgsprosess, forteller BalaSuthas Sundararajah. 

Det var grunnen til at han tok kontakt med Avidly.  BalaSuthas Sundararajah ønsket å dra nytte av vår erfaring og kunnskap til HubSpot CRM.

– Ganske raskt oppdaget Avidly mangler. Det fikk vårt behov for et nytt system til å vokse. Vi trengte et system som kunne hjelpe oss med utførelsen og håndtere våre kunders behov og eventuelle barrierer for kjøp, sier BalaSuthas Sundararajah.

– I dag har vi automatisert leadsgenereringen slik at vi kontakter potensielle kunder når de faktisk opplever et behov – ikke når vi tror de gjør det, forteller BalaSuthas Sundararajah, som hadde vurdert ulike typer CRM før han valgte HubSpot.

– Vi valgte HubSpot fordi CRM-et er gratis og fordi vi kunne komme raskt i gang. Samtidig var det viktig for oss å kunne eksportere data, for eksempel hvis vi på et senere tidspunkt heller ville gå en annen vei, sier han.

En effektiv struktur hjelper selgerne med å administrere potensielle kunder bedre.

Ved hjelp av leadskvalifisering kan selgerne fokusere på de viktigste leadsene.

Leter du også etter et bra CRM-system?

 Kontakt oss