Skip to content

Case

En varumärkesbyggande webb mot den globala marknaden

Om Avensia

Avensia är experter inom digital handel och erbjuder teknisk och strategisk expertis för både B2C och B2B-kunder. Deras lösningar täcker in breda områden inom e-handel, informationshantering och kundupplevelse i kombination med retailinsikter och digitala strategier. Avensia har global närvaro med kontor i Sverige, Norge, England, USA och Filippinerna.

Utgångspunkt

Att skapa en modern webb för att stärka varumärket 

När Avidly fick uppdraget att förnya Avensias webbplats fanns det höga förväntningar och flera önskemål att ta hänsyn till, men de övergripande målen var att öka trafiken och generera fler leads till säljkåren. Webben skulle dessutom erbjuda en sömlös användarupplevelse genom att kombinera Avensias strategi med beteendemässiga insikter från deras besökare.

Ett av de prioriterade önskemålen var att webben skulle kommunicera att Avensia är mer än “bara” digital e-handel, varför vi valde att presentera deras erbjudande och strategiska lösningar på ett tydligare och mer attraktivt sätt. De ville med hjälp av webben säkerställa att deras varumärke och produkter presenterades på samma professionella sätt som deras lösningar till kund gör.

Ytterligare ett starkt önskemål var att rikta sig mer mot den globala marknaden, något de ville förtydliga med den nya webben.

Även Employer Branding var en faktor som togs med i webbprojektet, med syftet att visa upp Avensia som en attraktiv arbetsplats där de anställda får möjlighet att trivas och utvecklas.

Varumärke och tonalitet

När det gällde varumärket ville Avensia att den nya webben skulle linjera bättre med deras vision och tillväxtresa. En del i det arbetet var att presentera deras varumärke på ett lika professionellt sätt som Avensia gör när de bygger webbar åt sina kunder. 
Målet var att lyfta fram deras expertis och öka medvetenhet och förtroende - genom att dela kunskap och presentera sig på ett professionellt sätt som går i linje med vad de säljer till sina kunder. Avensia ville använda ett språk och en framtoning som ett internationellt expertbolag i sin bransch.

“Vi fick en partner som vågade utmana oss, och en webb som tog oss till nästa nivå. Precis vad vi ville ha.”

Russell Bragg Respect_(Green)_overlay

Emilie Olsson, Digital Marketing Manager

Lösningen

En ny webb med kontinuerliga förbättringar

Den nya webben byggdes i HubSpot CMS då Avensia ville ha möjlighet att optimera sin webbplats för konvertering och få inblick i prestanda på en och samma gång. De ville även ha ett CMS som är enkelt att skapa och administrera webbsidor i. Webbprojektet drevs enligt GDD-metoden (Growth Driven Design), vilket innebär att vi efter lansering fortsätter att jobba i sprintar, där vi kontinuerligt analyserar och optimerar webben utifrån de resultat vi ser. Det nära samarbetet mellan Avensia och Avidly har varit en stor bidragande faktor till framgången med projektet.

Strategi och analys

Det första steget i projektet var att ta fram en strategi. Tillsammans med berörda personer från Avensia drev vi flera workshops där vi bland annat besvarade frågor såsom:

 • Vilka är målgruppen/målgrupperna? (buyer personas)
 • Vad är användarnas övergripande mål?
 • Vad behöver användarna för att lyckas uppnå sina mål?

I analysarbetet arbetade vi bland annat med:

 • SEO analys för att mäta trafik från flera trafikkällor
 • On-page SEO för att ta reda på om befintligt innehåll var sökmotoroptimerat.
 • Heatmaps för att mäta scrollbeteende och klickmönster.
 • Konkurrenter - Hur Avensia ligger till i jämförelse med andra företag i samma bransch.

För att anpassa den nya webbplatsen efter de buyer personas som skapades i strategifasen gjorde vi ett omtag av strukturen på den befintliga sajten. Avidly tog fram ett förslag på en ny sitemap där enklare navigering och en bättre logik i innehållsstrukturen stod i fokus.

Resultat

Ett av Avensias önskemål när det gällde samarbetet med Avidly var att de gärna ville bli utmanade. Det innebar att vi fick stor kreativ frihet att skapa något utanför ramarna för vad de förväntade sig, både konceptuellt och designmässigt. Baserat på deras befintliga grafiska profil arbetade vi därför fram ett nytt uppdaterat formspråk som innehöll:

 • Ett nytt bildmanér med tillhörande manual för hur dessa används
 • Nytt typsnitt
 • Nya komplementfärger och anvisningar kring hur dessa används
 • Nya grafiska element
 • Ett nytt ikonspråk

Den nya designens syfte var att återspegla att Avensia är “In it to win it”, det vill säga en leverantör som ligger i framkant när det gäller modern handel. Eftersom deras kunder inom digital handel förväntar sig lösningar med högsta kvalitet är det viktigt att Avensias webbplats också utstrålar det. Genom att arbeta med starka kontraster och tydliga konverteringspunkter skapade vi en sida som både sticker ut OCH skapar fler leads.

 

Behöver ditt företag också en ny webb? 

Fler leads, ökad trafik, bättre kundupplevelser, anledningarna till ditt företag behöver en ny webb kan vara många. Ta kontakt med oss och berätta om dina utmaningar så hjälper vi dig att ta nästa steg. Kontakta oss