Skip to content

Case

Ny webbdesign förstärker Kodiak Hubs position på marknaden

Om Kodiak Hub

I samband med sitt nya varumärke önskade Kodiak Hub att designa om och omstrukturera en underpresterande webbsida. De valde därför att inleda ett samarbete med Avidly. Resultatet blev en webbsida som framhäver Kodiak Hubs nya varumärke och deras position på marknaden. 

– Vi såg referenser för andra projekt som Avidly hade gjort och det blev avgörande för oss. Det har visat sig vara ett väldigt bra val, säger Malin Schmidt, grundare och CEO för Kodiak Hub. 

Schmidt lyfter fram utförandet och designprocessen som speciellt välfungerande och imponerande. Kodiak Hub har en unik position på marknaden och den existerande webbsidan uppnådde inte längre företagets behov. Det Kodiak Hub önskade förstärka var att gå i en annan riktning än de övriga i branschen har gjort när det kommer till kommunikation.

Utgångspunkt

En underpresterande webbsida

Kodiak Hub verkar inom supplier chain management and procurement inom ProcureTech. Deras ändamål är att ge större företag, inom till exempel produktion, ett verktyg som skapar transparens och spårbarhet i alla delar av leverantörskedjan. Målet är att förenkla arbetsvardagen för inköpsorganisationen, utveckla företagets relation till leverantörerna och stötta hållbara arbetssätt och innovation som drivs tillsammans med leverantörer. Verktyget i sig täcker ett stort behov hos många företag och är starkt på marknaden, vilket har lett till att Kodiak Hub har ytterst få kunder som kliver av ett samarbete. Det finns helt enkelt ett stort behov av deras verktyg för många företag. 

Utmaningen för Kodiak Hub handlade i grunden om att deras befintliga webbsida inte presterade tillräckligt bra. Besökarna på webbplatsen gjorde inte riktigt vad Kodiak Hub önskade vad de skulle göra och överblicken över deras verktyg var inte tillräckligt tydlig. 

– Vår webb fungerade inte tillräckligt bra helt enkelt. Vi var inte nöjda med den allmänna användarvänligheten, strukturen eller graden av konvertering och gick in i samarbetet med Avidly med ett tydligt mål: fler konverteringar, säger Jenks.

“Stine och Victoria har varit väldigt generösa genom hela projektet och delat sin kompetens och sina erfarenheter. Det har varit jätteviktigt för oss som marknadsförare.”

Russell Bragg Respect_(Green)_overlay

Sam Jenks, Chief Growth Officer, Kodiak Hub

Lösningen

Ny design och webbsida i HubSpot

Lösningen blev att designa om webbsidan och flytta den från WordPress till HubSpot. Kodiak Hub gick in i samarbetet med höga förväntningar. Malin Schmidt understryker att det framför allt gällde förväntningar på att Avidly skulle vara proaktiva och komma med nya, kreativa förslag och idéer, med självklart även en säker och välfungerande projektledning.

– Det var också väldigt viktigt för oss att hålla oss inom tidsramen och inom budget. Vi hade behov av att den webbsidan skulle bli klar relativt fort, tillägger Sam Jenks.

Victoria Nerem, Digital Designer på Avidly, har varit ansvarig för att designa Kodiak Hubs nya webbsida. Hon säger att arbetet med sajten började med en omfattande omstrukturering av sidan. 

– För att lösa utmaningarna som Kodiak Hub upplevde var vi tvungna att omstrukturera hela webbplatsen utifrån hur Kodiak Hubs målgrupp använde sajten. I det här fallet innebar det framför allt att minska på antalet sidor och minska avsevärt på innehållet. Det krävdes också fler konverteringspunkter och en kortare väg till att få besökare att använda dessa. Vi gjorde även ett stort arbete med att strukturera om nästan allt innehåll, berättar Victoria.

Det var också viktigt att den nya webbsidan kunde skalas vid behov. Stine Pettersen, projektledare på Avidly, understryker att HubSpot var en passande lösning för att uppnå det önskemålet. Jenks och Schmidt på Kodiak Hub håller med.

– Jag är jättenöjd med HubSpot CMS, säger Schmidt.

Insikten - Vi har verkligen kunnat lita på Avidly

– Den viktigaste lärdomen jag tar med mig från det här projektet är värdet av att lita på experterna inom området. Vi har fått mycket tillbaka för att vi haft ett stort förtroende för Avidly i det här projektet, både gällande design, utförande och projektledning, säger Jenks.

Han tillägger att han också har uppskattat allt han har fått ut av de oplanerade samtalen före och efter möten med Avidly.

– Stine och Victoria har varit väldigt generösa genom hela projektet och delat sin kompetens och sina erfarenheter. Det har varit jätteviktigt för mig som marknadsförare. Jag måste också lägga till att Avidly är den första samarbetspartnern jag har haft som har tagit ansvar för mindre fel och direkt kommit med förslag på hur de kan lösas. Om det har varit en bugg eller liknande under projektets gång var det aldrig något snack om något annat än att Avidly skulle fixa det på en gång. 

Både Victoria Nerem och Stine Pettersen är överens om att det har varit ett bra samarbete och lyfter fram personerna i Kodiak Hub som mycket kunniga och erfarna.

– Det har varit ett tillitsfullt projekt. Vi har jobbat tätt tillsammans som ett team och det har funnits en ömsesidig respekt mellan alla parter. Vi är så tacksamma för att vi har fått möjligheten och förtroendet för att vara en rådgivande partner till Kodiak Hub, säger Victoria Nerem. 

Resultat

Nu när den nya webbsidan är lanserad ser Jenks att arbetet ger önskat resultat. 

– Som utlovat har vi fått en webb som presterar bättre, har lägre bounce rate och ger fler konverteringar. Parallellt med att vi har lanserat den nya webbsidan har vi också en ny Growth Manager som ansvarar för Performance Marketing, vilket går bättre än någonsin eftersom vi nu kan leda våra annonser till en bättre webbsida, säger Jenks.

I tillägg till att webbsidan presterar bättre har Kodiak Hub också fått ett mer flexibelt, modernt och användarvänligt CMS som enkelt kan skalas upp och ner vid behov och en design som skiljer dem från sina konkurrenter. 

Avidly har varit modiga

Sam Jenks, Chief Growth Officer på Kodiak Hub, upplever att Avidly har fört varumärket framåt och stärkts deras unika position på marknaden ytterligare. 

– Utgångspunkten i projektet var att vi skulle få en ny webbsida men vår situation var sådan att vi just hade gått igenom en rebranding-process och därför var vår visuella identitet inte helt satt ännu. Med Avidly hade vi turen att “få det på köpet” då vi valde dem för att göra den nya designen till webbsidan, säger han. 

Malin Schmidt håller med och understryker att samarbetet och och resultaten har uppnått deras förväntningar. 

– Det viktigaste för oss var att få fram värdet av den teknik vi levererar - inte bara fokusera på själva tekniken. Det här var Avidly snabba på att fånga upp och använda i sitt designförslag, och vi har fortfarande känslan av att de har varit modiga när det kommer till design och layout - det uppskattar vi otroligt mycket, avslutar Malin.

Behöver ditt företag också optimera er webb?

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.
 Kontakta oss