Skip to content

De 5 största felen du kan göra när du vill införa marketing automation

2 mins read

Intresset för marketing automation är fortsatt högt - enligt Google Trends görs det 30 procent fler sökningar på begreppet än för två år sedan. Internationella aktörer har lanserat allt fler avancerade plattformar, och marknaden florerar. Men tyvärr glömmer alltför många kunder bort flera viktiga delar när de går "all in" på marketing automation. Vilka det är, beskriver jag i detta blogginlägg.
Använd nedan tips gärna som en checklista (jag hittade dem på Fathoms blogg, men vände på deras resonemang för att dramatisera och åskådliggöra, vilket är ett beprövat journalistiskt knep).

1. Det finns inga tydliga målsättningar

Oavsett om marketing automation (MA) kan lösa de största utmaningarna som marknads- och säljavdelningar står inför eller inte, så är det viktigt att ta ett steg att sidan och verkligen slå fast vilka mål man har med satsningen. Många väljer en programvara utan att veta vad den kräver för teknisk miljö och kompetens. Så en del av målsättningen med marketing automation bör vara att lyfta företaget internt, inte bara en ökad försäljning och fler intäkter.

2. En plan saknas

De flesta MA-satsningar är dömda att misslyckas om det inte finns någon plan för hur kontakterna som kommer in i databasen ska hanteras. Många saknar också en förståelse för vilka budskap ett lead ska få, eftersom de inte har någon insikt i var i köpresan kontakten befinner sig. Hur köpmogen kontakten är är grundläggande för hur ofta hen kommer att kontaktas. Därför måste köpresan vara väl dokumenterad och genomtänkt.

Det finns också något förrädiskt i begreppet "automation" - ett ord som suggererar att det bara är att trycka på en knapp och sedan låta tekniken göra resten. Så är inte fallet - precis som allt annat inom försäljning och marknadsföring behövs finjustering och uppföljning.

3. Det finns ingen framförhållning

Shadow IT är ett välbekant begrepp inom datavärlden, och tyvärr faller linjeverksamhetens inköp av plattformar för MA under denna kategori. De är snabbköpta, men många glömmer att väga in tiden som behövs för att implementera, driftsätta och upprätthålla systemet. Budgeten för inköp behöver inte vara övertrasserad, men resurserna internt måste vara förberedda.

Framförhållning gäller också långsiktigheten. Det krävs kontinuitet för att få ut ROI av investeringen.

"Det gäller att sätta en ambitions-nivå som du känner att ni kommer klara av och sen kommitta sig till att hålla den", skriver vi i denna artikel.

4. För stora ambitioner istället för att testa sig fram

Marknads- och säljchefer är ambitiösa människor. Vilket bäddar för risken att börja med för stora kampanjer, utan att se till att rätt spårning och analys har säkrats. Innan man till fullo har hunnit bekanta sig med alla funktioner och delar, är kampanjen sjösatt och rullar.

Men vad händer om saker och ting går fel? Är det kanske för sent för att rädda kampanjen?

5. Ingen extern expertis

I sin iver att komma igång fort struntar många företag i att ta hjälp av experter. Då går de miste om viktig vägledning, oavsett om det gäller planering, strategi, innehåll eller vidareutveckling.

Utan extern input kan man exempelvis inte få insikt i hur en besökares aktivitet på hemsidan ska följas, hur kunder och prospekts ska segmenteras och mycket mer. MA är så mycket mer än bara än skicka e-post, som vi skriver i detta inlägg!

Sammanfattning

Målsättning, planering och framförhållning är grundläggande för satsningar på marketing automation. Dessutom behöver marknads- och säljorganisationen våga testa sig fram i liten skala och ha tålamod. Sist men inte minst behövs det experthjälp för att verkligen lyckas.

Vill du läsa mer om marketing automation-trender kan du ladda ner vår rapport. I den belyser vi bland annat trender inom MA som botar, personalisering och predikativ analys.  

LADDA NER TRENDRAPPORTEN OM MARKETING AUTOMATION