Skip to content

Marknadschefen: "Det är inte längre möjligt att bygga luftslott"

2 mins read

Transparens är en av de viktigaste delarna i vår kommunikation framöver. Och för att lyckas fullt ut måste marknadschefen hela tiden hålla sig ajour. Det säger Marie Mets som är Convinis marknadschef.

 

LADDA NER TRENDRAPPORTEN OM MARKETING AUTOMATION

Solnabaserade Convini hjälper företag med mat- och kaffelösningar till kontor runt om i Sverige. Lever du, eller jobbar, centralt i något av Sveriges storstadsområden är det svårt att undgå Convinis bruna skåpbilar som levererar varor till sina kunder. Convini har nyligen lanserat en ny webbplats och har stora planer för framtiden. 

Vilka trender kommer forma B2B-marknadsföring framåt?

Jag tror att transparens blir allt viktigare i allt vi gör. Och i takt med denna ökade transparens upplever jag att det blir allt viktigare att lyssna in och få med sig kundperspektivet i sin kommunikation, för en så ärlig och rätt fram approach som möjligt. Det är inte längre möjligt att bygga luftslott och måla upp en visionär bild av hur man önskar att uppfattas, det måste grunda s och förankras i den faktiska leveransen och i kundens upplevda värde. 

Och då kommer vi till en annan framgångsfaktor – värdeskapandet. Det är här jag är övertygad om att inbound marketing kommer att göra stor skillnad. Kunder och konsumenter kommer att kräva oss på att vi alltmer levererar ett mervärde. Annat än enbart vår core business. Både för dem själva i egenskap av vår publik och målgrupp, men även ur ett större perspektiv. Vi företag måste ta ett större ansvar både för vår miljö, hälsa och välmående. Jag tror att de som verkligen kommer att lyckas med det här, kommer att stick a ut och nå framgång .

Vilka utmaningar tror du marknadschefer kämpar med 2018-2019?

Att gallra och sålla. Vilken data är den rätta att fokusera på? Vad är sant och vad är falskt? Vilka av alla insatser och åtgärder tar oss längst? Antalet potentiella projekt att investera i är oändliga. Hur ska man kunna välja? Vad är bäst för just oss?

En av nycklarna tror jag är att hela tiden lyckas hålla sig ajour. Inte helt lätt när omständigheterna förändras i en allt högre takt. Algoritmer och trender förändras över en natt och det krävs resurser för omvärldsbevakning som kan ligga på och fånga upp det senaste.

Vilka är de tre avgörande punkterna att tänka på när man ska upphandla en byrå som ska hjälpa en med B2B-marknadsföring? 

Det nära samarbetet, byråengagemanget och byråns förmåga och vilja att jobba proaktivt.

För egen del värdesätter jag det nära samarbetet högt och här upplever jag att det är av stor vikt att hitta en lagom stor byrå som finns där på det sätt som jag önskar. Jag kräver engagemang av min byråpartner och att denna är villig att lägga ner både kraft och energi på att verkligen förstå oss och våra utmaningar, för att gemensamt kunna arbeta fram en så kvalitativ och effektiv plan framåt som möjligt. I samarbetet vill jag kunna ha en löpande dialog med kontinuerliga avstämningar , så att vi hela tiden är på och snabbt kan agera. Det är en självklarhet att byrån dessutom jobba r proaktivt och kommer med förslag och initiativ som direkt kan appliceras på vårt samarbete.

 

Vilka är de tre viktigaste punkterna när man ska välja marketing automation-system för sin B2B-marknadsföring?

Jag vill känna mig övertygad om att systemet tar oss dit vi vill och jag vill självklart kunna se ROI:n i investeringen. Systemet måste vara tillräckligt flexibelt och gå att modifiera och anpassa utifrån våra behov. Och, jag vill kunna känna mig trygg med att leverantören försett oss med det bästa tänkbara verktyget som lever upp till våra förväntningar och behov även på längre sikt.

Hur tror du att ert företag jobbar med marknadsföring och försäljning 2020?

År 2020? Låt se, då har vi tagit ett stort kliv vad gäller vår varumärkeskännedom, vi har en rad stora ”projekt och påverkansfaktorer” bakom oss, vilket gör oss till ett betydligt större bolag än vad vi är idag. Där och då arbetar vi än mer integrerat mellan marknads- och säljavdelningen. Vårt gemensamma inbound- och social selling-arbete har varit en tydlig positiv bidragande faktor till att vi på ett mer självklart sätt ser oss som ett och samma team. Det nära samarbetet har även bidragit med ett än mer kundfokuserat marknadsarbete, som resulterar i allt mer självklara nedslag på allt från event och mässor till skapandet av kampanjer och träffsäkert innehåll.

Tack för dina svar Marie och lycka till med era mål! Om du vill komma i kontakt med Marie på LinkedIn, hittar du henne här!

Denna intervju ingår i Doideas intervjuserie med marknadschefer. Vi ställer liknande frågor till ett antal seniora personer, så häng på! 

 Läs vår rapport om 6 trender inom marketing automation. För att ladda ner, klicka på knappen nedan! 

LADDA NER TRENDRAPPORTEN OM MARKETING AUTOMATION