Skip to content

Sköta företagets marknadsföring inhouse eller anställa en extern byrå?

3 mins read

De flesta företag kommer vid något tillfälle väga för- och nackdelar med att outsourca sin marknadsföring till en byrå, kontra fördelarna med att hantera den inhouse. I det här blogginlägget delar Ismo Nikkola, tidigare vice VD på Avidly och ordförande för nätverket AMIN Worldwide EMEA, med sig av sina tankar om när de olika alternativen passar bäst. 

Det finns egentligen inget kort och enkelt svar på den här frågan. Det finns en rad olika faktorer att ta hänsyn till innan du fattar beslutet om du ska anlita en extern byrå eller sköta marknadsföringen med hjälp av dina interna resurser, säger Ismo Nikkola.

 Nikkola_Ismo1

Vilka är de främsta fördelarna med att anlita en byrå?

En extern byrå har inte bara experter inom marknadsföring rent generellt, de har nästan alltid även experter inom olika områden av marknadsföring som till exempel strategi, kreativ design, SEO, webbutveckling, copywriting, sociala medier och PR. 

Om du vill att flera olika specialister ska arbeta med företagets marknadsföring är en byrå ett mer vettigt val. Det är omöjligt att veta allt och en person kan inte själv vara expert på alla aspekter inom marknadsföring, säger Nikkola.

När du anlitar en byrå får du också den extra fördelen det innebär att de ofta har erfarenhet av att jobba med ett flertal olika branscher. Den erfarenheten kan hjälpa dig att få ett bredare perspektiv på din egen verksamhet. 

Vad kommer marknadsföringen att kosta dig?

Även om ett internt team kan verka mer kostnadseffektivt så finns det andra kostnader än löner att ta hänsyn till. Anställning, onboarding, utbildning, kompetensutveckling och att rusta ett internt team av marknadsföringsspecialister kan nämligen bli ganska dyrt, men också tidskrävande.

När du anlitar en byrå får du direkt tillgång till samma expertis och erfarenhet för ungefär samma kostnad som en anställd. Dessutom, om du bestämmer dig för att använda dig av en byrå så ådrar sig företaget inga dolda kostnader såsom rekryteringsavgifter, utbildningskostnader, personalutveckling och personalförmåner – arbetet kan börja på en gång, säger Nikkola.

En annan aspekt att ta hänsyn till är investeringskostnaderna för programvaror och system som behövs för digital marknadsföring, investeringar som kan bli kostsamma. Byråer har redan dessa verktyg på plats och vet hur de ska användas för att nå bästa resultat. Dessutom kan vissa licenser som byråer har vara en stor kostnadsfördel för dig som kund.  

Uppfyller den interna kunskapen företagets ambitioner?

Ibland kan företag ha en vision för framtiden som är omöjlig att nå med existerande kapacitet. Det kan också vara så att det saknas kunskap kring hur man ska nå sina mål, något som en byrå ofta kan vägleda dig i.

Om ett företags tillväxt avtar kan det vara ett resultat av till exempel dålig kundservice eller ineffektiv marknadsföring. Men, oavsett anledning kan expertutlåtanden hjälpa dig att få igång tillväxten igen och återigen ge liv till verksamheten. 

– En byrå kan ge dig ett annat perspektiv och hjälpa till med att identifiera områden i din verksamhet eller i marknadsföringsstrategin som behöver finjusteras. En marknadsförare har generellt sett god förståelse för marknaden och vet hur konkurrensen ser ut. Det här hjälper dem till exempel att enklare fräscha upp och använda befintligt marknadsföringsmaterial på rätt sätt. De har ofta även kunskap i hur ni kan skapa engagerande och kreativt innehåll om företagets varumärkeshistoria och identifiera nya kanaler för att nå en bredare publik, säger Nikkola.

Behöver din strategi ett kreativt lyft? 

Kreativitet handlar inte bara om att en grafisk designer uppdaterar ditt företags broschyrer eller designar nya banners till din webbplats. Kreativa idéer som uppmärksammar och framgångsrikt främjar ditt företags marknadsföring kräver innovativt tänkande, konceptuella strategier, rätt färdigheter och stor tillförlitlighet.

Att ha en byrå som arbetar med ditt varumärke säkerställer att din marknadsföringsstrategi når sina mål på ett sätt som attraherar, inspirerar och engagerar dina kunder. En byrå kommer alltid från starten av ert samarbete fokusera på att anpassa varumärkets kreativitet och innehåll till den övergripande strategin, över alla plattformar och kanaler, säger Nikkola.

Är säljteamet större än marknadsteamet?

Många företag har en stor säljavdelning, men en betydligt mindre marknadsavdelning, ofta bestående av bara 1-2 personer. För att kunna skapa och växa en verksamhet ur ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att sälj- och marknadsavdelningen har ett bra samarbete. Men det är inte alltid helt enkelt att hitta personer med rätt kompetens inom digital marknadsföring och det kan bli kostsamt med en sådan rekrytering. Det är ytterligare en anledning till att en extern byrå kan vara ett bra val. 

Ligger fokuset på att skapa innehåll eller copywriting?

Numera handlar marknadsföring mycket om innehåll av hög kvalitet, som engagerar läsaren, genererar klick, leads och publicitet. En bra innehållsspecialist vet exakt hur man skapar ett budskap som uppmärksammas och vilka kanaler som bör användas för att övertyga människor att agera. 

– Det är nästan omöjligt att träna människor till att bli solida, kreativa och välformulerade innehållsskapare. Det krävs stort engagemang, kontinuerligt arbete och exponering för responsdriven marknadsföring för att förbättra sina kunskaper, säger Nikkola.

Så, vad är slutsatsen? 

Sammanfattningsvis, om du har ekonomi för att anställa flera personer med olika kompetenser som ditt företag behöver och det finns jobb till dem, så skulle vi säga att ett marknadsföringsteam inhouse är det bästa valet. Det är också ett bra alternativ om du inte är i så stort behov av marknadsföring och klarar dig med en marknadsresurs som är mer inriktad på en viss del av marknadsföringen. 

Däremot, om du funderar på att utveckla en komplett marknadsföringsstrategi, från botten till toppen, och verkligen bygga upp er marknadsföring från en kompetent grund, så skulle vi säga att en marknadsbyrå är det bästa alternativet.

Har du några funderingar eller frågor kring vilket alternativ som är bäst för dig, inhouse eller byrå? Tveka då inte att kontakta oss!cta-kontakta-oss