Skip to content

Avidly uppdaterar varumärket för att matcha sin nya tillväxtstrategi

Avidly_FB_960x540

I samband med tillkännagivandet av sin tillväxtstrategi har Avidly också uppdaterat sitt varumärke som fokuserar på kärnan av strategin - impact. Att skapa en positiv inverkan på människor, planeten och samtidigt vara gynnsamma resultatmässigt är det övergripande målet, vilket i sin tur leder till hållbar tillväxt, bättre marknadsföring och affärsdesign. Avidlys nya varumärke kommer att lanseras i år, innehållande konkreta och hållbara åtgärder, helt i linje med byråns värderingar.

”Det finns många väletablerade sätt att arbeta på i branschen, vilket sammantaget har påverkat hur vi har förändrat och förnyat vår strategi,” sammanfattar Avidlys VD Jesse Maula. ”Att kombinera marknadsföring, försäljning och teknik i kontexten kreativ marknadsföring har visat sig vara en effektiv och viktig tillväxtfaktor för både Avidly och våra kunder.”

Siktar mot att bli ett av världens största MarTech-företag

2020 präglades av en global pandemi där många företag kämpade med att hålla huvudet ovanför vattenytan, i en helt oförutsägbar arbetssituation. Det har inte bara resulterat i att konkurrensen inom marknadsföringsbranschen har ökat, utan det har också varit en stor faktor för uppgången av data- och marknadsföringsteknik. Ny teknik ökar möjligheterna för marknadsföring och försäljningsproduktivitet, samt att företags tillväxt har kunnat accelerera mot en allt mer digital affärsmiljö.

MarTech kräver att tjänster fungerar som utlovat då tekniken på egen hand inte skapar tillväxt, utan det krävs professionella personer med strategisk expertis och ett kreativt konceptuellt tänkande för att lyckas. En mångsidig, dataorienterad och kunnig IT-partner kommer att öka chanserna för en gynnsam avkastning på MarTech-investeringar. Utan en sådan partner finns ofta inte de resurser som krävs för att ett företag ska kunna få ut så mycket som möjligt av dagens teknik, vilket gör att resultaten av investeringarna inte blir lika fördelaktiga.

Avidly kombinerar strategisk, kreativ och teknisk expertis för att tillhandahålla lösningar till kunder som i sin tur guidar sina slutkunder genom deras köpresa - samtidigt som verksamhetens helhet tas i beaktning.

”Kärnan i varumärket Avidly kombinerar på ett smart sätt försäljning och marknadsföring, teknik och kreativa idéer, samt inbound- och outboundmarknadsföring”, säger Maula.

”För Avidly betyder den nya strategin och varumärket att framtiden präglas av entusiasm och optimism, vilket kommer att vara till stor hjälp för oss på vår resa mot att bli ett av världens mest framstående och kreativa MarTech-företag.”

HubSpot Partner of the Year två år i rad 

Avidly utnämndes nyligen för andra året i rad till HubSpot's Global Partner of the Year, vilket gör det till den bästa HubSpot-byrån i världen. Avidly är även i år finalist i Finlands “Årets byrå”. Avidlys resultatdata för år 2020 kommer att publiceras torsdagen den 4 mars 2021.


För mer information: 

Jesse Maula
CEO, Avidly Oyj
Tel. +358 44 5480 248
jesse.maula@avidlyagency.com
www.avidlyagency.com