Skip to content

Her er marketingchefens største udfordringer i 2019

5 mins read

Marketingchefens virkelighed er i konstant forandring, og antallet og karakteren af digitale hjælpemidler vokser eksplosivt for hver dag, der går. Mulighederne har ingen grænser, men det samme gælder risikoen for at drukne i nye værktøjer, fare vild ad de nye veje og ende med at støde på grund - trukket ned af sin egen organisation, der ikke kan følge med.


Vi har talt med tre marketingchefer og spurgt dem om, hvad der er de største udfordringer for CMO’en i 2019.


Emil Kristensen, CMO og Co-founder i Sleeknote:

Sleeknote er et konverteringsværktøj brugt af over 1500 internationale brands. Virksomheden hjælper mellemstore og store webshops med at konvertere deres trafik til varme leads og kunder gennem målrettede on-site messages.


Hvad er CMO'ens vigtigste opgave i 2019?

Nøgleordet er fokus. Det vigtigste for os bliver at vælge det rigtige mix af kanaler, for der er stort set ingen grænse for mulighederne. Det er nemt hele tiden at udvide paletten af værktøjer og redskaber, og man kan blive ved med at putte nye ting ned i værktøjskassen.


Helt konkret betyder det blandt andet, at jeg har fokus på, at vi bruger digitale værktøjer, der samler funktionaliteterne i få systemer, så vi kan skære en masse væk. Det kan godt være, at vi mister nogle marginale funktioner, men udbyttet er langt større end tabet, fordi vi kan fokusere på at skabe værdi i stedet for at bøvle med integrationer.


På samme måde bliver det også vigtigt at tænke i minimum viable product-baner. Vi skal bruge 80% af vores ressourcer på det, der virker, og så tester vi for resten af pengene. Forhåbentlig giver det nye læringer, så “basen” vokser, men igen: Vi skal ikke lade os rive med af, at der er utallige muligheder for at prøve noget nyt. Vi skal tænke os om og stole på, at fundamentet er stærkt - det er det bedste udgangspunkt at teste ud fra.

For mange virksomheder kan det være svært at se, hvor man skal starte for at få  salg og marketing til at arbejde sammen. Tag pulsen på samarbejdet i din  virksomhed her.


Hvilke interne faktorer udgør den største udfordring for en CMO i dag?

Det er afgørende hele tiden at sikre, at Salg, Marketing og Kundeservice er i sync med hinanden. De forskellige afdelinger udgør forskellige led i den samme kæde, og hvis kundeoplevelsen skal være i top, er det en forudsætning, at hele virksomheden trækker på samme hammel.


De modsatrettede dynamikker, der findes i en del virksomheder, er en kæmpe trussel. Heldigvis har vi en salgschef, der forstår Marketing, og en kundeservicechef, der forstår Salg.


Mit råd til andre CMO’er vil klart være at lade være med at se og tale om de forskellige afdelinger som siloer, men i stedet lave et revenue-team.


Hvilke eksterne faktorer udgør den største udfordring for en CMO i dag?

Rekruttering. Det er ekstremt vanskeligt at finde de rigtige folk, og det gælder groft sagt på alle hylder. Selvom vi holder til i Danmarks næststørste by med et universitet og masser af uddannelsesinstitutioner, er der simpelthen for langt mellem dem, vi kan bruge. Vi har eksempelvis stort set opgivet at finde udviklere - dem, vi kan få, er desværre ikke dygtige nok, og de dygtige ligger på et lønniveau, som vi ikke kan honorere.


Laust Ejstrup, marketingchef i Randers Tegl:

Randers Tegl er en af Nordeuropas førende teglproducenter. Virksomheden har hovedsæde i Aalborg, har egne teglværker og producerer og leverer et bredt sortiment af kvalitetsprodukter inden for mursten, tagsten, belægninger samt overliggere og bjælker til store dele af Skandinavien og Tyskland.

Hvad er CMO'ens vigtigste opgave i 2019?

Målet vil altid være at skabe værdi, og noget af det allervigtigste bliver at finde ud af, hvordan man navigerer i den skov af værktøjer og redskaber, der er til rådighed. Der er så mange relevante muligheder, at risikoen for at drukne er stor. Derfor handler det om at begrænse sig og ikke falde for fristelsen til at ville prøve det hele af, men i stedet arbejde fokuseret og målrettet.


Hvilke interne faktorer udgør den største udfordring for en CMO i dag?

Salg og Marketing skal integreres med hinanden - og det er ikke nemt. I mange virksomheder har Marketing været anset for at være afdelingen for spøg og skæmt, men det billede holder selvfølgelig ikke. Der er sket et decideret paradigmeskifte som følge af, at virkeligheden simpelthen har ændret sig: Salg kan ikke klare sig uden Marketing, men sandheden er jo også, at Marketing ikke kan klare sig uden rygstøtte fra Salg.


Det hele lander dermed på ledelsesgangen, for hvis Marketing ikke skal være en løsrevet enhed, som har svært ved at sætte sine aftryk på værdiskabelsen, bliver man nødt til at allokere ressourcer til afdelingen, og man bliver nødt til at få Salg til at “lege med”.


De visionære salgschefer kan sagtens se det her, mens de mere konservative typer typisk vil satse på de gode, gamle salgsdyder med flere møder, mere kanvas-salg og flere folk i bilerne i flere timer.


Så Marketing har brug for, at Salg tager en ny kultur til sig, som hviler på struktur, opfølgning og data. Og hvis topledelsen ikke bakker op om den bevægelse, er øvelsen mere end vanskelig.

Hvilke eksterne faktorer udgør den største udfordring for en CMO i dag?

At du ikke kan kontrollere de øvrige led i værdikæden. Måske har du selv fundet en formel til at arbejde smartere, til at skabe opmærksomhed omkring dit produkt, til at generere leads og så videre, men hvis dine nødvendige partnere ikke arbejder i samme retning, er det problematisk.


Årsagerne til, at de øvrige aktører ikke arbejder på samme måde som dig, kan være legitime nok - hvis vi eksempelvis taler om et forhandlerled, kan forhandleren have andre produktområder, de prioriterer højere, eller det kan være, at købsrejsen i relation til det produkt, slutkunden ender med at købe, er lang.


Den virkelighed er vanskelig at påvirke, udover at man som CMO selvfølgelig kan lægge sig i selen for at gøre det så nemt for partnerne at formidle og sælge produktet som overhovedet muligt. Nøglen er at sætte de andre op til succes - og erkende, at ting tager tid og koster ressourcer.


Maria Thomsen, marketingansvarlig i FlexoWash:

Flexo Wash er en verdens førende udviklere og producenter af automatiserede vaskemaskiner til trykkeribranchen med speciale i teknologi til label- og emballagetrykkerier. Virksomheden har hovedsæde i Skødstrup ved Aarhus, hvor alle maskiner monteres og sendes til kunder i over 95 lande verden over.


Hvad er CMO'ens vigtigste opgave i 2019?

I mange virksomheder er der et udpræget fokus på strategien og de forkromede løsninger, og det er vigtigt. Men CMO’en skal huske at fokusere på at tage alle de små skridt, der driver virksomheden fremad på daglig basis.


I Marketing skal vi huske på, at vi er sat i verden for at få tingene til at hænge sammen - vi leverer service, og hvis virksomheden har brug for, at vi serverer ting på sølvfade, skal vi gøre det.


Vi har på det seneste prioriteret at lave exhibition kits, som vores salgsafdeling og globale agenter kan bruge til messer og salgsmøder. Vi taler om printklare posters og så videre, og det kan virke meget lavpraktisk, men det er bare et afgørende værktøj for dem og for forretningen.


På samme måde er det afgørende at huske på, at integreret kommunikation er en nødvendighed - alt, der bliver kommunikeret eksternt, skal også kommunikeres internt. Ellers risikerer man, at virksomheden knækker over i flere dele.


Hvilke interne faktorer udgør den største udfordring for en CMO i dag?

Marketing har den grundlæggende udfordring, at ROI’en er vanskelig at måle og dermed også retfærdiggøre. Samtidig er der en stor risiko for hele tiden at tabe terræn, fordi den digitale udvikling går så stærkt - og det er langt fra givet, at ledelsen i en virksomhed helt har forstået, hvad det implicerer.


Mange CMO’er står i en situation, hvor hjemmesiden er to år gammel og trænger til en voldsom overhaling for at kunne være det kommunikations- og salgsredskab, den bør være, men hvor ledelsen har en opfattelse af, at der jo “lige” er blevet investeret i en hjemmeside. Den konstante udvikling på den digitale front kan give en del diskussioner.


Det samme gælder det content, der skal produceres. De materialer og formater, som måske har været standard i 10 år, er i mange tilfælde ikke længere tidssvarende, og det kræver nye måder at arbejde på. Det kræver så, at CMO’en får tilpasset sin egen organisation, så kompetencer og fokus passer til den nye virkelighed.


Desuden kan der være nogle barrierer mellem Marketing og virksomhedens fageksperter.

Hvis man er en produktionsvirksomhed, har man måske en gruppe ingeniører, som er så langt nede i deres faglighed, at de har vanskeligt ved at lukke andre - eksempelvis deres kolleger fra Marketing - ind i deres verden. Men hvis produktet skal kunne sælges, skal det kunne kommunikeres, og det kræver et samspil mellem de forskellige interne faggrupper.


Hvilke eksterne faktorer udgør den største udfordring for en CMO i dag?

I en virksomhed som vores, der blandt sælger vores produkter gennem et agentnetværk, er distancen til slutkunden en udfordring. For at tingene skal kunne fungere, er vi afhængige af, at agenterne leverer varen i den sidste ende, og udfordringen er så at sikre, at de har det, de skal bruge.


For os ligger nøglen til et godt samarbejde i at knytte agenterne tættere på os som virksomhed, så de derved føler sig som en del af holdet. Derfor inviterer vi hvert andet år vores agenter til Danmark, hvor de kan blive klædt bedre på til at sælge vores produkter og belyse de udfordringer, de kan stå med i hverdagen.

På tidligere seminarer har vi efterspurgt feedback fra dem i forhold til at levere bedre salgs- og marketingmateriale, men i år vil vi vende processen på hovedet og bede dem komme med konkrete bud på, hvad de har brug for.

Således vil vi eksempelvis bede dem om at lave bud på reklamevideoer for vores produkter, så de bliver tvunget til at forholde sig til tingene på det helt konkrete plan. Forhåbentlig vil det skabe en proaktivitet, og det gøre det muligt for os i Marketing i endnu højere grad at kunne levere den service, som agenterne har brug for, når de skal udføre deres opgave.

Test: Hvordan kan din salgs- og marketingafdeling arbejde bedre sammen?