Skip to content

Hva er marketing automation?

2 mins read

Automatiserte prosesser er mer vanlig enn noen gang. Stadig flere virksomheter benytter seg av mulighetene som finnes i moderne verktøy og sparer tid på å automatisere tidkrevende, manuelle arbeidsoppgaver.

 

Med automatisering av markedsaktiviteter trenger du ikke lenger sende ut e-poster manuelt eller personalisere hver enkelt nyhetsbrev ved å bytte ut informasjonen for hver gang.

Det er dette som kalles marketing automation, eller automatiserte markedsaktiviteter: Alle prosesser og handlinger som kan automatiseres slik at din virksomhet sparer verdifull tid og ressurser.

 

Interactive Demo HubSpot CRM

Hvordan kan  du bruke automatisert markedsføring?

Alle bedrifter må drive markedsføring for å tiltrekke prospekter og nye kunder. Etter hvert som markedsføringen i en bedrift blir så omfattende at markedsavdelingen ikke lenger har mulighet til å besvare alle e-poster, sende ut e-bøkene til alle dem som har lastet disse ned eller sende ut bloggposter til alle bloggabonnenter, finnes det hovedsakelig to løsninger: Ansette flere markedsførere eller dra nytte av dagens teknologi.

Ved å automatisere enkelte markedsaktiviteter blir det enklere for deg å pleie prospekter med personalisert og nyttig innhold, noe som igjen forbedrer konverteringsgraden fra lead til kunde – og fra kunde til ambassadør.

Programvarer som hjelper deg med å automatisere slike prosesser er laget for å hjelpe deg med å prioritere og utføre markedsføringsaktivitetene dine på en mer effektiv måte. Men hvordan skal du egentlig bruke det i din jobbhverdag?

Vil du vite enda mer om hvordan automatisering kan effektivisere dine markedsføringsaktiviteter? Du finner all informasjon du trenger om et CRM-system her.

iStock-1187536032

 
Slik bruker du automatisert markedsføring

E-postmarkedsføring er en god måte å kommunisere med dine prospekter og kunder på. Med marketing automation kan du gjøre dette på en mer effektiv måte ved hjelp av e-post-workflow.

En e-post-worksflow er en automatisert flyt av e-poster som sendes ut til prospekter som har utført ulike handlinger.

En slik workflow kan for eksempel se slik ut:

  • Du sender ut en e-post hvor du inviterer mottakeren til å laste ned en e-bok som er relevant for denne segmenterte listen basert på hva de har lastet ned tidligere.

  • Du sender en “Takk for at du lastet ned e-boken”-melding til alle de som lastet ned e-boken.

  • Et par dager senere sender du en oppfølgings-e-post til listen med de personene som lastet ned e-boken og tilbyr dem et case study som omhandler det samme temaet.

  • Når noen laster ned case studien får én av dine selgere et varsel om dette slik at de kan følge opp personen ettersom prospektet er mer salgsklar og har beveget seg lenger ned i kjøpstrakten.


Disse e-postene sendes ut automatisk basert på handlingen til mottakeren og tidspunktene du har satt opp i workflowen. På denne måten gir du prospektene og kundene dine den informasjonen de er ute etter, uten at du må bruke mye tid på manuelt arbeid.

 

iStock-1170483461

Retningslinjer for automatiserte markedsføringsaktiviteter

Før du går i gang med å bruke automatisert markedsføring er det noen retningslinjer du bør kjenne til.

1. Integrer automatisert markedsføring i virksomhetens strategi

Sørg for at automatisert markedsføring brukes for å oppnå din virksomhets strategiske mål. Dette kan du blant annet gjøre ved å forbedre kommunikasjonen ut mot dine prospekter og kunder og tilby dem akkurat det innholdet de trenger på det riktige tidspunktet.

2. Ikke send ut generelle beskjeder

Sørg for at e-postene du sender ut er tilpasset personene som mottar dem. Unngå å sende generelle e-poster til hele kontaktlisten. Slike e-poster vil i beste fall bli slettet av mange av mottakerne, og i verste fall bli merket som spam, noe som vil skade ditt rykte som avsender.

3. Sett opp kampanjer for å skape engasjement

Sørg for å pleie dine eksisterende kundeforhold ved å sende ut segmentert innhold som vil være relevant mottakeren. På denne måten du gi dem ytterligere verdi eller skape mer engasjement for dine produkter og tjenester.

4. Send ut personalisert og tilpasset innhold

Ikke misbruk tilliten du har til dine kunder og prospekter. Send derfor kun ut e-poster som går dypere inn på temaet mottakeren allerede har vist interesse for. På den måten bygger du en god relasjon med vedkommende.

New call-to-action