Skip to content

Hvordan bruker jeg TomorroWave i markedsstrategien min?

4 mins read

For å virkelig kunne sette kunden i sentrum er de tradisjonelle siloene nødt til å brytes ned. Markeds- og salgsavdelingen vil dra stor nytte av å jobbe etter samme modell for å pleie sine kunder og prospekter. TomorroWave er verktøyet som sikrer dette.

Nye atferdsmønstre hos forbrukerne krever nye arbeidsmetoder. TomorroWave er utviklet for å følge nettopp dette mønsteret og vil være et nyttig verktøy som du bør vurdere å implementere i markedsstrategien. I denne bloggposten lærer du mer om hvordan du kan surfe på bølgen på veien mot vekst.

Dette er den andre bloggposten i en serie om TomorroWave. Klikk her for å lese den første bloggposten om TomorroWave.

Skap en helhetlig kundeopplevelse med TomorroWave

Kundeopplevelse vil spille en stor rolle når det kommer til å lykkes i fremtiden. For å oppnå de beste resultatene kan ikke lenger markeds- og salgsavdelingen sitte i hver sin silo og jobbe med sitt, mer eller mindre uvitende om hva den andre leiren driver med. Disse to avdelingene må jobbe sammen. De må dele innsikt om hvilke utfordringer målgruppen har og hvordan potensielle kunder kommer i kontakt med din bedrift. Dette må også skape et bilde av kundens kjøpsreise og hvordan kundens utfordringer kan håndteres i denne reisen.

Kundeopplevelse er mye mer knyttet til merkevaren nå enn tidligere. Ettersom forbrukerens atferd har endret seg så drastisk mot å gjøre mer av kjøpsreisen digitalt og på egenhånd vil kundeopplevelsen gjennom stegene i kjøpsreisen ha klare assosiasjoner til din bedrifts merkevare. Kundens opplevelse påvirker derfor i stor grad inntrykket av merkevaren.

Merkevarens oppgave er å bygge tillit og en relasjon til forbrukerne. Uten relasjon og tillit vil det være umulig å skape en god kundeopplevelse. I TomorroWave ser vi på kundeopplevelsen som en måte å bygge denne tilliten.VI HJELPER DEG MED INBOUND MARKETING TA KONTAKT

Marked + salg = sant!

I en moderne verden, der digital markedsføring og salg dominerer kundens kjøpsreise, er vi nødt til å spisse prosessene kundereisen består av. På denne måten kan markeds- og salgsavdelingen jobbe sammen for å skape den beste kundeopplevelsen gjennom hele kjøpsreisen. Se på det som at det ikke lenger handler om at markedsføring gir fra seg stafettpinnen til salg, men at begge avdelingene står på startstreken når startskuddet går og at de krysser målstreken sammen.

Vil du lære mer om hvordan du kan oppnå dette i din bedrift med TomorroWave? Se video av at vår Chief Strategy Officer, Ismo Nikkola, forklarer hvordan avdelingene kan jobbe sammen gjennom stegene i kjøpsreisen.

TomorroWave – et kraftfullt verktøy til din markedsstrategi

TomorroWave er designet for bedrifter med produkter eller tjenester som har en mer kompleks kjøpsreise. Dette gjør at denne vekstmodellen egner seg best i B2B-segmentet, eller i B2C-segmentet hvor større beslutninger må tas før en endelig kjøpsbeslutning faller.

TomorroWave ser på helheten i en kundereise, forener markedsføring og salg og baserer seg på analyse av kundeopplevelsen gjennom kjøpsreisen. 

Ønsker du å se strateg Reetta Kataja sin steg-for-steg guide for hvordan du kan bygge din markedsstrategi med TomorroWave gjør du det ved å se video under. Du kan også lese sammendraget under videoen.

Analyser din nåværende situasjon med bølgen

Når vi bruker TomorroWave som verktøy for å bygge en markedsstrategi vil det første steget være å analysere dagens situasjon hva gjelder kundeopplevelse og markeds-, salgs- og kundeserviceavdelingene. Formålet er at din bedrift skal flytte blikket og over til de potensielle kundenes perspektiv. TomorroWave handler om å analysere dine kunders opplevelse. For å lykkes med dette må du sitte på innsikt om hva kundene tenker om din bedrift.

Denne analysen vil mest sannsynlig avdekke at du ikke sitter på den nødvendige innsikten eller har nok informasjon til å skape deg et bilde av hva prospektene dine tenker om din bedrift. Dette gir heldigvis innblikk i hva du bør undersøke nærmere og avdekker hvilke hull som må fylles når det kommer til innsikt i målgruppen og markedet deres.

I dette første steget for å bygge din markedsstrategi med hjelp av TomorroWave må du analysere alle steg gjennom kjøpsreisen for å få en dypere forståelse for hvor det er mangler og hvor det er rom for forbedring og markedsføringstiltak. Les mer om TomorroWave sine faser her.

Bestem retningen fremover

Etter en analyse av dagens situasjon er det på tide å se bølgen bevege seg mot horisonten og se fremover. Analysen skaper grunnlag for hva som blir neste steg for markeds- og salgsavdelingen. En ting som vil spille inn her er det bedriftens overordnede strategi og hvordan disse retningslinjene spiller inn på markeds- og salgsstrategien.

En del av analysen som innebærer å bestemme retningen fremover handler om at disse strategiene skal passer inn med andre markedsaktiviteter og forbedring av kundens opplevelse gjennom alle fasene i TomorroWave.

Victoria-working-1_filter

Prioriter kortsiktige og langsiktige mål

Når du har kartlagt retningen fremover er det på tide å sette kortsiktige og langsiktige mål. Det er viktig å prioritere slik at det passer inn med både strategi og budsjett. For dette kan det være fint å bruke en Impact/Effort-modell for å analysere hvilke tiltak som bør prioriteres.

Reetta sitt vikrigste tips er at du starter med de hullene som er enklest å fylle. Etter at dagens situasjon er analysert og du har kartlagt den fremtidige retningen, har du mest sannsynlig funnet forbedringsområder. Dette gir deg mulighet til å starte med lavthengende frukt, både når det kommer til å avdekke kortsiktige og langsiktige mål.

Handlingsplan og KPI-er

Etter flere dype analyser og prioriteringer av kortsiktige og langsiktige mål har du skapt et godt grunnlag for å lage en handlingsplan og sette KPI-er. Handlingsplanen bør være en liste som inneholder de tiltakene og aktivitetene du er nødt til å gjøre for å nå målene dine.

Gå gjennom TomorroWave og se nærmere på hvilke tiltak det kan være aktuelt å gjennomføre i hver fase av bølgen, og hvordan disse vil bidra til måloppnåelse. For å lykkes med en markedsstrategi er du nødt til å måle effekten av tiltakene og aktivitetene markeds- og salgsavdelingen gjør. Husk at noen tiltak vil være mer langsiktige, mens noen vil være mer kortsiktige. Det er viktig at målene gjenspeiler dette og er realistiske.

For en bedre oversikt kan det være lurt å sette opp en tidslinje som omfavner alle tiltakene dere setter opp i handlingsplanen. På denne måten blir det enklere for alle inkluderte å enkelt skaffe seg oversikt, samtidig som du lettere kan se det større bildet og sette naturlige og realistiske mål. Inkluder også en dato for når du tenker at tiltakene vil kunne vise resultater.

Klar for å hive deg på bølgen?

TomorroWave er et verktøy som inneholder de elementene som skal gi de aller fleste bedrifter forutsetningene for vekst. Ved å implementere bølgen i din markedsstrategi har du et sikkert rammeverk bygget for å høste resultater.

TomorroWave har blitt til fordi vi brenner for å skape gode kundeopplevelser for våre kunders kunder. Vi blir derfor mer enn noe annet engasjert i møte med nye mennesker som ønsker å lære mer om hvordan de kan sette kunden i sentrum og spisse den strategiske tilnærmingen de har til sine potensielle kunders kjøpsreise. 

Vil du lære mer om TomorroWave og hvordan vi sammen kan bruke dette verktøyet i din markedsstrategi eller bare ta en uforpliktende prat med oss så byr vi på kaffe. Ikke nøl med å ta kontakt!

New call-to-action