Skip to content

Dette prioriterer de beste bedriftene i sine markedsføringsbudsjett

3 mins read

Du har fått et markedsføringsbudsjett for 2020 – hva velger du å bruke pengene på? For å hjelpe deg med å få størst mulig avkastning på markedsføringen, har vi sett på hva de beste bedriftene - både større og mindre selskaper - prioriterer i sine budsjetter.


Det du velger å bruke markedsføringsbudsjettet på kan gjøre at din bedrift oppnår suksess – eller at dere kaster verdifulle investeringer ut av vinduet. Det er derfor viktig at du tenker grundig gjennom hvilke markedsføringsaktiviteter som vil gi din bedrift høyest mulig avkastning.


For mange bransjer, som eksempelvis byggebransjen, har word of mouth tidligere vært hovedkilden til nye kunder. Word of mouth er fortsatt en viktig kilde til kunder, og for mange bringer det fortsatt inn nok kunder for bedriften, men i årene fremover vil ikke dette alene kunne bringe inn nok kunder.


Med en stadig mer digitalisert kjøpsreise, må du også kunne bygge relasjoner med nye kunder gjennom en mangfoldig markedsføringsstrategi.


Gartners CMO Spend Survey for 2018-2019 viser at bedrifters budsjett for markedsføring har blitt stadig større over de siste årene. Nå har derimot veksten stoppet opp – og i gjennomsnitt settes i dag 11.2% av selskapets omsetning av til investering i markedsføringsaktiviteter. Året før lå dette tallet på 11.3 %


Men hvilke aktiviteter og tiltak bør du bruke denne investeringen til for å kunne få størst mulig avkastning på markedsføringen? Vi har sett på hva bedrifter velger å bruke markedsføringsbudsjettet på i 2020.


4 ting markedsføringsledere prioriterer i budsjettet for 2020

Digital markedsføring

inbound-marketing-strategy-phone-and-file

Gartners tidligere nevnte undersøkelse ser på hva 353 markedsføringsledere i Nord-Amerika og Storbritannia velger å bruke budsjettet på – og hvordan budsjettet kommer til å endre seg fra tidligere år.  


To tredjedeler av de spurte sier at de kommer til å investere mer i digital annonsering og markedsføring enn tidligere.


Digital markedsføring er et bredt begrep som innebærer en rekke ulike elementer som eksempelvis epostmarkedsføring, marketing automation og sosiale medier. Spesielt sosiale medier, nettside, epostmarkedsføring og søkemotoroptimalisering (SEO) trekkes frem som digitale markedsføringskanaler som prioriteres i 2020.


En undersøkelse gjennomført av The Manifest viser at blant de 100 respondentene planlegger 64% å investere mer penger i sosiale medier i året som kommer, 55% skal investere mer i nettsiden – og 99% av de spurte har planer om å øke investeringen i minst én digital markedsføringskanal i 2019.


Pleie av eksisterende kundeforhold (customer retention)

yes-personas-positive-checkmark-check

Som følge av at det er dyrere å anskaffe nye kunder enn å beholde eksisterende, er det ingen stor overraskelse at de fleste velger å investere mer i å beholde og pleie eksisterende kundeforhold enn å anskaffe nye kunder.


Fokuset her bør ligge på å bygge langsiktige og lønnsomme forhold med de riktige kundene – og vil ikke gi gode resultater dersom det ikke reflekterer lønnsomheten dine kunder tilfører virksomheten.


Legg derfor ned en innsats i å forstå verdien av deres kunder og hvilke kunder som er mest lønnsomme. Hva er livstidsverdien sammenlignet med anskaffelsesverdien? Hvor mye kjøper det mest verdifulle kundesegmentet gjennomsnittlig for?


Det å forstå hvilke av dine kunder som er mest verdifulle, hjelper deg ikke bare med å legge en strategi for å pleie disse viktige kundeforholdene, det hjelper deg også med å nå ut til nye kunder som vil være lønnsomme for din bedrift. Hvordan?


Når du har identifisert hvilke kunder som er dine mest verdifulle, kan du begynne å bygge såkalte “speilpublikum” basert på egenskapene til disse kundene. Bruk data for å forstå hvordan disse kundene beveger seg gjennom kjøpsreisen, hvilke kanaler de befinner seg i og hvilke produktpreferanser de har.


Så snart du vet svarene på dette, kan du målrette din markedsføring mot personer som deler disse preferansene og dermed tiltrekke nye kunder – som vil være verdifulle for din bedrift. God målretting lar små og større bedrifter utnytte budsjettet bedre.


Analyse

mac-with-analytics-charts

Ut av 13 ulike prioriteringsområder, allokerer markedsføringsledere majoriteten av det totale budsjettet til analyse. Som følge av at markedsførere må sette fokus på de rette kundene for å kunne oppnå høyest mulig ROI, blir analyse stadig viktigere.


Analyse kan hjelpe din markedsføringsavdeling med å forstå hvilke tiltak som gir størst avkastning og hva dere bør satse på videre, legge til rette for en bedre kundeopplevelse, forstå hvilke kunder som legger igjen mest penger – og hva disse kundene har til felles.


Hvordan får du til dette? Velg en i bedriften som står ansvarlig for å bygge en helhetlig strategi for markedsføringsanalyse og som dermed skal sikre at investeringer og ressurser prioriteres basert på verdien de tilfører virksomheten.


Innholdsproduksjon

interactive-apps-touch-smart-tablet

Forbes trekker frem content marketing som en viktig del av markedsføringsbudsjettet i 2020 – og det er ikke uten grunn. Innhold fortsetter å være en viktig bidragsyter for å kunne tiltrekke nye potensielle kunder og hjelpe disse med å ta riktig kjøpsbeslutning, forbedre kundeopplevelsen, gi verdi til eksisterende kunder og bygge opp bedriftens merkevare.


Innhold har blitt selve grunnmuren i moderne markedsføring og salg, og det er derfor viktig at du har en tydelig strategi og plan for hvordan din bedrift skal bruke innhold, både i markedsføringen, men også for å hjelpe selgere med å nå sine salgsmål.


Personalisert innhold som kommer i ulike formater, som eksempelvis video, vil være en viktig driver for innholdsmarkedsføringen i 2020. Det samme vil såkalt “sales enablement”-innhold: altså innhold som selgerne kan bruke i salgsprosessen for å close flere deals.Behøver du hjelp til å legge den rette markedsførings- og salgsstrategien for din bedrift? Vi har hjulpet en rekke ulike bedrifter med å oppnå bedre resultater ved hjelp av inbound marketing og salg. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale hvor vi ser på hvordan din bedrift kan få flere leads og kunder.


New call-to-action